Månedsmagasinet på Costa del Sol
Nyttig informasjonsmøte på Sjømannskirken + To minutter med Sjømannspresten

Nyttig informasjonsmøte på Sjømannskirken + To minutter med Sjømannspresten

Del

På Andalucias bursdag – 28. febr. arrangerte norske myndigheter informasjonsmøte i Calahonda

Om det skyldes den spesielle dagen eller på grunn av drømmeværet eller andre årsaker, så kan man stille spørsmålet: Hvorfor hadde så få nordmenn møtt frem for å bli informert? Eller var grunnen kanskje at møtet ikke var blitt godt nok bekjenntgjort?
Uansett, de fremmøtte fikk tre timer med tett, praktisk og meget nyttig informasjon om de fleste spørsmål vedrørende utflytting, skatteplikt, nav-ytelser, rettigheter, plikter samt hva som må skje ved slutten av livet.
Første foredragsholder var ambassaderåd Maija Graham Smedstad som informerte om hva ambassaden og konsulatene kan assistere nordmenn i utlandet med.
Blant annet om nye og sikrere pass som kan fornyes på amabassaden eller på de 12 konsulatene – til de tidene ambassaden besøker konsulatene for å utføre denne tjenesten.
Harald Hammer fra Skattedirektoratet klargjorden reglene for når man er utflyttet fra Norge, når skatteplikten til Norge opphører og ikke minst hvilken dokumentasjon som må fremvises for å få godkjent utflytting. Videre hva som må gjøres for å komme tilbake i norske manntall/registre.
Seniorrådgivere Selma Sarotic og Trine Dyrvåg fra Skatteetaten klargjorde blant annet om siste norsk – spanske skatteavtale fra 2001 og hvordan man unngår dobbelbeskatning, om Kildeskatten fra 2010 på 15% og hvordan den kan unngås ved å melde seg som skatteresident i Spania.
Advokat Carmen Sanz som snakket perfekt norsk, hadde kommet fra Alicante for å informere om spanske skatter og regler rundt død og arv. Noe av det viktigste er å skrive testamente og få det registrert i spansk sentralregister i Madrid.
Etter at foredragene var over, kunne deltagerne stille private spørsmål direkte til foredragsholderne.
Konklusjon: et imponerende bra møte med klare og kompetente foredragsholder som i klare ord og uttrykk forklarte og informerte om til dels kompliserte regler.
 
Her noen konkrete eksempler fra møtet
– Det er tillatt med 3 mnd opphold i Spania uten å søke
– Etter 6 mnd regnes man som utflyttet fra Norge og må melde dette
– Etter 12 mnd utenlandsopphold kan man bli strøket fra NAV
– Er du resident i Spania og får f.eks, operasjon (ikke akutt) i Norge, kan du få tilsendt regning senere
– Ved retur til Norge må du søke om å bli medlem av NAV
– Minste botid er 6 mnd, men fulle rettigheter oppnås først etter 12 mnd botid
– Det er OK å ha ren fritidsbolig i Norge samtidig som du er utflyttet
– Det er mulig å være bosatt i Norge og resident i Spania
– Etter 10 år i utlandet må det søkes om å bli tatt opp i norsk manntall
– Først etter 6 mnd botid har man rett til å besøke sykehus eller søke om plass på aldershjem
– Ved retur til Norge meld fra til Skattekontoret i Schweigårdsgate i Oslo – husk pass
– Har du bil med spanske skilter i Norge, er det kun registrert eier og ektepartner som kan kjøre bilen. Kjører andre, kan det utløse full tollplikt.
– Skal du unngå kildeskatten må du melde deg inn i spanske skatteregister: ”Agencia Tributaria” som skriver ut en attest ”Residencia fiscal en Espana Convenio”
– Lokalt kontor er Hacienda i Torremolinos
– Med denne attesten søker du om frikort for Kildeskatten – Skal sendes til Norge hvert år
– Ved dødsfall skal det meldes til konsulatet. Dødsattest utstedes av spansk lege. Attesten sendes Skattedirektoratet
– Skiftet kan skje etter norske eller spanske regler. Har vi registrert godkjent testamente i Madrid (Ultimos Voluntades) kan det stå at skiftet skal skje etter norske regler
– Uskiftet bo er ikke kjent i Spania – har vi ektepartner og ønsker å kunne sitte i uskiftet bo, må det beskrives i testamentet
– Et håndskrevet testamente er gyldig når det er tydelig skrevet på spansk og registrert hos Notar
– Etter spanske regler er 2/3 av arv bundet og 1/3 fri
– I Spania er forskudd av arv og begrensing av arv ikke vanlig
– Dokumenter ved oppgjør: testamente, dødsattest, arverklæring (med Apostille), Nie nr., skjøte ved boligeie, bankutdrag, fullmakt til advokat
(OBS – Det tas forbehold om at de gjengitte tipsene kan inneholde feil eller utelatelser – derfor er de presentert uten ansvar og forpliktelse)

Norske myndigheter stilte med et faglig sterkt team på møtet med:

Ambassadør Helge Skaara fra Madrid
Amabssaderåd Maija Graham Smedstad
Norsk konsul adv. Javier Solis
Visekonsul Ellen Margrethe Munch
Skattedirektoratet: Harald Hammer
Skatteetaten Trine Dyrvåg og Selma Sarotic
Norsk/spansk advokat Carmen Sanz
 
 

To minutter med Sjømannspresten, april.

Da jeg var liten lærte morfaren min meg om påskeeggets symbolikk. Om det tilsynelatende døde og lukkede skallet. «Er det ikke rart at det finnes nytt liv inne i et egg?» spurte han. Jo, jeg syntes jo det var ganske rart. «Og så maler vi eggene til påske for å feire troen på at det ut av den avstengte døden kommer nytt liv». Jeg latet vel som om jeg forsto. For det går vel ikke an å forstå det? At døden gir liv? «Kyllingen klekkes ut av døden» insisterte han. «Et eggeskall er jo tross alt ganske skjørt». Sånn forsøkte han å forklare mitt barnesinn hvordan Jesus også ble levende etter korsfestelsen og gir nytt liv der det tilsynelatende er døde og lukkede skall i vår tilværelse. Hver søndag feires det nattverd på Sjømannskirka. Da sier presten: Stort er troens mysterium! Og menigheten svarer: Kristus døde, Kristus stod opp, Kristus skal komme igjen; Ham være ære for kjærligheten som er sterkere enn døden. For det som er lukket og dødt som et egg, blir skjørt som et eggeskall i møte med kjærligheten. Det avstengte brister og åpnes. Kjærligheten gir på mange måter nytt liv. Det feires i kirka.
Ved påsketider i fjor døde morfar og da tenkte jeg på påskeegget. Jeg tenkte på det fordi huden hans var blitt så tynn, så skjør. Jeg tenkte at livet er jo skjørt – ikke døden, den er sikker. Det er bare en tynn hinne mellom våre levende pulsslag og den kalde graven. «Er det ikke rart at det finnes nytt liv inne i et egg?» tenker jeg som voksen i dag. Jo, og jeg forstår det like lite. Men påskens håp klekkes ut av døden. Levende og varm som en kylling. Vakker og øm som en vårknopp. Vi får tro på kjærligheten og daglig er det vårtegn rundt oss som forteller at døden stadig brister og at livet er sterkest.
Velkommen til å feire dette mysteriet i kirka i år!
 
Caroline Lygre
 

Kunstutstilling i Sjømannskirkens kafé

I tidsrommet 28. mars til 24. april er det kunstnergruppen Artic Circle som stiller ut sine malerier.
 
Torsdag 25. april kl. 12.00 blir det åpning av ny kunstutstilling. Det er Terje Steen som stiller ut tegninger og malerier. Utstillingen varer frem til 22. mai.

Påske på El Campanario

Palmesøndag 14. april
11.00 Gudstjeneste
13.30 Grillbuffé. Husk påmelding
16.00 Gudstjeneste med konfirmasjon
 
Skjærtorsdag 18. april
16.00 Vandregudstjeneste. Ved å bruke tablåer i kirkerommet kan vi nærme oss Jesu lidelse i undring, bønn og stillhet.
Langfredag 19. april
12.00 Pasjonsgudstjeneste med lesninger fra Jesu lidelseshistorie.
13.00 Enkel lunsj til salgs.
14.00 Tur til pasjonsspillet i Riogordo. For mer informasjon, påmelding og betaling, se vår hjemmeside www.sjomannskirken.no/costa-del-sol.
 
Påskeaften 20. april
20.00 Kafé
21.00 Påskenattsmesse. Påskelyset tennes og bæres rundt på El Campanario før vi feirer messen i kirken.
 
Påskedag 21. april
13.30 Påskebuffé på El Campanario. Husk påmelding.
16.00 Høytidsgudstjeneste

Avlyst konsert

Konserten onsdag 17. april med Morten Samuelsen, som står annonsert i vårt programblad, er dessverre avlyst. Konsertsemesteret ble dermed avsluttet med Sjømannskirkens vårkonsert, torsdag 11. april.
 
 
 
Av Bjørn Beining, Caroline Lygre

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.