Månedsmagasinet på Costa del Sol
Spanske nummerskilt – Hvor er vokalene?

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
Det er vel ingen som ikke har sittet i trafikken og lekt ordleker med de forskjellige bokstavene på med-trafikantenes nummerskilt. Å lage ord av nummerskiltenes bokstaver kan også hjelpe til å huske registreringsnummeret på sin egen bil. Men har du lagt merke til at her i Spania mangler det en hel del bokstaver i alfabetet? Det er nemlig slik at de moderne spanske nummerskiltene, som ble introdusert for nye biler 18. september 2000, helt mangler bokstavene Ñ og Q.

119 år med nummerskilt

Systemet med nummerskilt ble tatt i bruk i Spania 31. oktober 1900. Da begynte nummerskiltene med en eller to bokstaver, som angav i hvilken provins bilen var registrert (unntaksvis ble tre bokstaver brukt, f.eks. ALB for Albacete). Hvis flere steder hadde samme bokstav som den første ble kun en bokstav benyttet for den største byen, f.eks. M for Madrid og MA for Málaga. Bokstavene ble etterfulgt av opptil seks sifre og registreringene ble laget i nummerrekkefølge – fra f.eks. 000000-999999 (siste nummerskilt med dette systemet ble dog M-960985).
Den 7. oktober 1971, da antallet kjøretøy i landet hadde økt betydelig, laget man et nytt registreringssystem for nye kjøretøy. Fortsatt inneholdt de provinsangivelse, men de fulgtes av bare fire sifre (igjen i nummerrekkefølge), og i stedet for at registreringsnummeret ble avsluttet med et siffer, som før, ble det nå avsluttet med en bokstav. Her begynte man med A, og når bokstavrekkefølgen nådde til slutten av alfabetet (Z) la man ytterligere en bokstav til, fra A til Z.

Provinsskilt måtte vike for nasjonale EU-skilt

Den store forandringen av de spanske nummerskiltene skjedde, som nevnt ovenfor, 18. september 2000. Med de nye (nåværende) nummerskiltene ble utseendet annerledes. Provinsforkortelsene ble helt fjernet og nummerskiltene like i hele landet. I stedet for provinsangivelser fikk nummerplatene et blått EU-merke til venstre med bokstaven E – for España og til høyre for dette følger fire sifre og tre bokstaver (som registreres i siffer- og bokstavrekkefølge).
Med det nåværende systemet for nummerplater i Spania kan det registreres totalt 80.000.000 kjøretøy og det vurderes at dette svarer til godt og vel 40 år (basert på hvor mange biler som selges i landet) fra systemet ble påbegynt, det vil si til ca. år 2040.

Bedre salg med nye nummerskilt

Årsaken til at nummerskiltene sist ble skiftet ut var blant annet for å fremme salget av brukte kjøretøy i landet. Med det gamle systemet var det blant annet vanskelig å selge kjøretøy på tvers av visse provinsgrenser på grunn av gammel polemikk og rivalitet; f.eks. var Sevilla-registrerte kjøretøy mindre populære i Málaga og Madrid-registrerte kjøretøy mindre populære i Barcelona. Ved å skifte system unngikk man også problemer for dem som under ETAs aktive år reiste inn i Baskerlandet med en bil med nummerskilt som f.eks. viste at de kom fra Madrid – hvilket ikke var populært i den nordspanske regionen.

Vokalene forsvant

Da de nye nummerskiltene kom ut på markedet ble det altså uten provinsangivelse og det ble også uten vokaler. Det kan virke merkelig å fjerne vokalene også, men beslutningen ble truffet av det spanske trafikkbyrået, Dirección General de Tráfico (DGT), for å unngå forkortelser med betydninger som f.eks. ETA, FBI og ONG, navn som f.eks. EVA, ANA og LEO samt for å unngå hele ord som f.eks. PEO (prut) PIS og ANO (anus). Og så ble konsonantene Ñ og Q tatt bort, for å unngå forveksling mellom N og O.
Av Sara Laine, sara@norrbom.com

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kanskje du også vil like

Søk på Det Norske Magasinet