Månedsmagasinet på Costa del Sol
Enorme lønnsforskjeller i Europa

Enorme lønnsforskjeller i Europa

shutterstock 384773494
Den dårligste betalte arbeideren i Luxembourg tjener 1923 € i måneden. Det er nesten ni ganger mer enn minstelønnen i Bulgaria. Spania ligger heller ikke særlig godt an med en minstelønn på bare 655 € i måneden.

Hele 22 av EUs 28 medlemsland har lovfestet minstelønn, – det betyr at myndighetene har bestemt hva som skal være den laveste lønnen det mulig å betale en arbeider. De nordiske landene, Italia, Østerrike og Kypros har ikke slike nasjonale minstelønner og representerer unntakene blant EU-/EØS-landene.

Lavest i Spania og Portugal
Til tross for at minstelønnen har økt med én prosent i Spania siden årsskiftet, har landet sammen med Portugal de klart dårligste minstelønnene i Vest-Europa. Spania har i dag en minstelønn på 655 € i måneden, men i regnestykket må det også tas med at mange ansatte i Spania får utbetalt 14 månedslønner per år. I Portugal er minstelønnen enda lavere; 530 €.
Likevel er situasjonen i Øst-Europa enda verre og langt under det spanske.
Minstelønnen i Bulgaria og Litauen økte med 17 prosent fra 2015 til 2016. I Estland økte den med 10 prosent sist år, og i Romania økte den med 19 prosent fra mai i år. Blant de tidligere østblokklandene er det bare Slovenia (791 €) som har høyere minstelønn enn Portugal og Spania.
Her er Europas laveste minstelønner:
– Bulgaria 215 €
– Romania 232 €
– Litauen 350 €
– Ungarn 353 €
– Tsjekkia 360 €
– Latvia 370 €
– Slovakia 405 €
– Kroatia 407 €
– Polen 430 €
– Estland 430 €

Best i nordvest
Luxembourg har i en årrekke hatt Europas høyeste minstelønn og er fortsatt i en klasse for seg. Nivået på minstelønnen i EU-landene i Nord- og Mellom-Europa er i dag mer enn dobbelt så høyt som i Spania:
– Luxembourg 1923 €
– Irland 1546 €
– Nederland 1525 €
– Belgia 1502 €
– Tyskland 1473 €
– Frankrike 1467 €
– Storbritannia 1458 €

Demonstrasjon Malaga 19. febr. 2

Norden i en klasse for seg
Norge, Sverige, Danmark og Finland har ingen nasjonale satser for minstelønnen. Det er den nordiske fagbevegelsen som i alle år har kjempet mot minstelønner og for at det er partene i arbeidslivet, nemlig arbeidstakerne og arbeidsgiverne – ikke statlige myndigheter, som bestemmer lønnsnivået. Det har sørget for at nordiske arbeidere har bedre lønn enn sine europeiske kollegaer.
I dag ligger laveste tarifflønn i Norge rundt 24.000 kr. per måned. Til sammenligning tilsvarer Europas høyeste minstelønn på 1923 € i måneden i underkant av 18.000 norske kroner (medio juni).
Men tallene bør også vurderes opp mot prisnivåene i de ulike land. I forholdet mellom en arbeider i Luxembourg og i Bulgaria der begge har minstelønn, vil en arbeider i Luxembourg ha rundt fire ganger mer å rutte med en arbeider i Bulgaria.

_____

Kilder: LO-Aktuelt, Eurostat, OECD

Av Arne Bjørndal

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.