Månedsmagasinet på Costa del Sol
Ny rektor på plass ved Den norske skolen Málaga

Ny rektor på plass ved Den norske skolen Málaga

bjarte-buen
Når elevene møter opp til første skoledag etter ferien, 24. august, er det Bjarte Buen som hilser dem velkommen. 44-åringen er nemlig ny rektor ved skolen.
– Det blir en spennende utfordring å være rektor i utlandet. Skolen er liten etter norsk målestokk, og dette gjør at man kommer tettere på både lærere, elever og foreldre.
Slik svarer den nytilsatte rektoren ved Den norske skolen Málaga, Bjarte Buen, på spørsmålet om hva slags forventninger han har til sin nye jobb. Han legger til at han ønsker å utvikle skolen videre ved at alle ansatte, lærere og elever drar lasset sammen
– Det er viktig for meg at elevene får fine år ved skolen vår. Det betyr at vi må sørge for at de trives sosialt og at vi jobber hardt for at deres faglige resultater skal bli gode. Det er for mange elever som ikke klarer å gjennomføre videregående skole, og jeg mener problemene starter allerede tidlig i undervisningsløpet.
 
Har gått gradene
Bjarte søkte ikke selv på den ledige rektorjobben, men ble oppringt av et konsulentfirma som lurte på om han var aktuell for jobben. Bjarte svarte at han kunne være interessert, og så – etter intervjurunder med både konsulentfirma og representanter for skolen – sa han endelig ja til jobben.
Den nye rektoren har gått gradene. Ifølge skolens hjemmeside har han undervist på alle trinn, fra første klasse i grunnskolen til og med tredje klasse i videregående skole. Han har vært kontaktlærer, spesialpedagog og sosialpedagog og vært undervisningsinspektør, assisterende rektor ved Manglerud skole i Oslo og også fungert som rektor samme sted. På toppen av det hele har han tidligere også vært lærer ved Den norske skolen i Rojales.
Det hører også med at Bjarte Buen, i tillegg til lærer- og praktisk-pedagogisk utdanning fra Universitetet, har en master i skoleledelse.
– Hvordan vil du beskrive deg selv?
– Jeg er ambisiøs på skolen og elevenes vegne. Jeg mener også at jeg er strukturert, har gode samarbeidsevner, godt humør og stor arbeidskapasitet.
 
– Må bruke teknologien riktig
Den norske skolen her på kysten har i mange år satset sterkt på å ligge i fremste rekke i bruken av moderne hjelpemidler, særlig innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi, såkalt IKT. På de fleste nivåer er nettbrettet ipad tatt i bruk som verktøy i undervisningen. Denne satstingen vil den nye rektoren følge opp, men samtidig påpeker han at skolen må velge de metodene som gir best resultat:
 – Ja, vi skal fortsette vår ipad-satsing. Det er viktig at vi våger å fornye våre undervisningsmetoder, samtidig som det er viktig at vi bruker teknologien riktig. Det skal fortsatt være rom for tradisjonell undervisning ved vår skole. Ett av målene må være at vi ser til forskningen og hva den sier om hvilke metoder som har størst effekt på elevenes læring, svarer Bjarte Buen.
 
Norsk eller spansk skole?
For norske foreldre som vil bosette seg permanent eller bo i Spania i flere år, dukker spørsmålet opp: Skal vi satse på norsk eller spansk skole for barna våre? I norsk debatt har det vært hevdet at ved lengre opphold i Spania, bør norske barn velge spanske skoler, først og fremst for å lette integreringen.
– Hva er ditt syn på dette?
– Hvis målet er å bli best mulig i spansk, og for å komme inn i det spanske miljøet, så burde både liten og stor gått på spanske skoler, svarer Buen.
– Hva er den største forskjellen mellom en norsk privatskole i Spania og en offentlig skole i Norge?
– Selv om man bor i Spania kommer hverdagen veldig fort. Vi er forpliktet til å følge norske læreplaner, så jobben er mye den samme. Den største forskjellen er nok størrelsen på skolene og at man som følge av dette kommer tettere innpå elever og foresatte. I tillegg er det gjerne større utskifting i både personalet og elevmassen ved spania-skolene enn ved en skole hjemme.
 
Om språk og integrering
I spørreundersøkelsen som Det Norske Magasinet gjennomførte tidligere i sommer, kom det fram at sju av ti svarer at nordmenn i Spania er dårlig integrert i det spanske samfunnet. De lærer seg ikke norsk og bor i norske ”ghettoer”, mener et klart flertall i undersøkelsen (les mer i juli-utgaven av magasinet).
Bjarte Buen har sin helt klare oppfatning omkring dette:
– Ja, jeg syns alle som bor i et annet land bør lære seg landets språk. Jeg tror de som klarer dette får mer ut av oppholdet. Ellers så vet jeg veldig godt hvor vanskelig det er å lære et nytt språk i voksen alder.
Den nye rektoren snakker selv litt spansk. Han forteller at han leser spanske tekster og ”pugger” spanske gloser daglig, så motivasjonen er stor for å lære språket.
 
Jobb og ferie
Bjarte Buen er som tidligere nevnt ingen fersking når det gjelder Spania. Han har tidligere arbeidet ved Den norske skolen i Rojales, lenger nordøst på Middelhavskysten.
– Var det denne erfaringen som ga deg lyst til å prøve igjen?
¬– Det kan man kanskje si. Jeg bodde bare et år i Spania ved mitt forrige opphold og har tenkt flere ganger at det hadde vært artig å prøve igjen. Da er det veldig hyggelig og spennende å få muligheten til å jobbe på Costa del Sol.
Interessen for Spania startet med noen ferieturer. Det skapte interesse for spansk kultur og spansk språk:
– Jeg lærte meg litt på egenhånd ved hjelp av reisebøker. Disse gjorde meg i stand til å kommunisere helt enkelt med spanjolene, forteller han.
 
Idrettsbakgrunn
Den nye rektoren var tidligere eliteseriespiller i håndball, og hadde en trenerkarriere i Norge over mange år, både i aldersbestemte klasser og på førstedivisjons-/eliteserienivå for både dame- og herrelag.
– Er håndball en idrett du vil prøve å skape interesse for på Den norske skolen Málaga?
Det hadde selvsagt vært gøy, men jeg vet foreløpig lite om hvilke muligheter som finnes på området, svarer bergenseren Bjarte Buen som nå ser fram til å komme i gang i rektor-jobben.
– Hvor lenge blir du her nede?
I utgangspunktet ser jeg for meg at det blir for en avgrenset periode, men man vet jo aldri!
Bildetekster:
Portrettbilde:
Tekst:
Bjarte Buen, den nye rektoren ved Den norske skolen Málaga. Foto: Privat
Hovedbilde:
– Det er viktig at elevene får fine skoleår og at deres faglige resultater blir gode. Det er for mange elever som ikke klarer å gjennomføre videregående skole, og jeg mener problemene starter allerede tidlig i undervisningsløpet, sier rektor Bjarte Buen. Foto: Privat.
Av Arne Bjørndal

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.