Månedsmagasinet på Costa del Sol
Brokk – Færre tilbakefall etter moderne brokkoperasjoner

Brokk - Færre tilbakefall etter moderne brokkoperasjoner

Brokk er en defekt i bukhulens vegg, og som sådan en lidelse som rammer både menn og kvinner. Fordi menn har en innebygget svakhet i bukhulen, er lidelsen derfor hyppigst hos dem. I fosterstadiet dannes de mannlige kjønnsorganer nemlig oppe i bukhulen, på samme sted som kvinnenes eggstokker, deretter vandrer de ned gjennom lyskekanalen til pungen akkurat rundt fødselstidspunktet. På veien ned passerer testiklene bukmuskulaturen og lager et svakt sted i denne. Trefirdeler av alle brokk er lyskebrok.
Andre brokktyper er noenlunde likelig representert hos de to kjønn. Blant disse er den hyppigste navlebrokk som skyldes at navlestrengen fra morkaken til barnet ikke er forsterket med muskler, bare med arrvev. Endelig kan arr etter tidligere operasjoner helbredes så dårlig at det oppstår et brokk.
Prinsipielt kan et brokk utvikle seg mange andre steder i bukhulen, og f.eks. er innvendig spiserørsbrokk ikke så sjelden. Her er årsaken en defekt i mellomgulvet på det sted der spiserøret går gjennom.

Bør opereres tidlig
Ved brokk ses det en utposing på huden. I de fleste tilfeller utvikler brokket seg over lengre tid, og det kan være symptomer som ømhet og tyngdefornemmelse, ofte i forbindelse med tunge løft.
Så lenge bukhulens innhold kan vandre ut og inn gjennom brokkporten i bukveggen, er det ingen fare på ferde, bortsett fra smerter og ubehag. Men hvis innholdet kommer i klemme i brokkporten, er det ikke bra. Hvis blodforsyningen avbrytes til det vevet som poser ut gjennom brokkporten, går det koldbrann i vevet – og da må det opereres med en gang.
Selv om det ikke skulle være stans i blodforsyningen, kan en avklemt tarm skape store problemer fordi det kan oppstå tarmslyng – en tilstand som også krever akutt operasjon.
Derfor er det klokt å overveie operasjon på et nokså tidlig stadium. Til å starte med er brokkporten snever, og dermed er risikoen for klemmingen større. Resultatet av operasjonen er også bedre når man opererer et brokk mens det er lite. Endelig er en planlagt operasjon forbundet med langt færre problemer enn en akutt foretatt operasjon.
Man må huske at et brokk ikke forsvinner av seg selv når det først er dannet – i hvert fall ikke som voksen.

Moderne kunststoffnett
Det er prinsipielt to måter å operere et brokk på i dag. Enten innenfra ved hjelp av kikkehullteknologi eller utenfra.
I begge tilfeller legges det inn et forsterkende kunststoffnett. Fordelen ved moderne kunststoffnett er at de tåles godt av kroppen og helbreder godt inn i vevet som de forsterker. Slik unngår man å trekke i muskler og sener som ofte er svake etter mange års påvirkning av brokket. Sluttresultatet er et svært sterkt område der det ernesten umulig å utvikle et nytt brokk. Tilbakefallshyppigheten er derfor minsket fra 25-30 prosent ved de gammeldagse operasjonene til noen få prosent i dag.
Ved operasjon innefra angriper man defekten fra bukhullsiden. Man må derfor inn i bukhulen med kikkerter og instrumenter. På veien inn og under selve operasjonen er risikoen å skade bukhulens innhold, først og fremst tarmene. Deretter trekker man brokkinnholdet tilbake, inn i bukhulen, hvoretter man løsner bukhinnen slik at man kan komme til å sette på en ”lapp” – kunststoffnettet – som settes fast over defekten. For at dette kan foregå, er man nødt til å ha pasienten under full bedøvelse.
Ved reparasjon utenfra kan man komme til brokket uten å gå i bukhulen, derfor er full bedøvelse ikke strengt tatt nødvendig. Man skjærer gjennom huden og ofte gjennom et ytre muskellag. Etter dette kan man skubbe brokket inn i bukhulen og sy det forsterkende nettet på det dype muskellaget – det samme muskellaget som man forsterker innenfra ved kikkhulloperasjonen.
Ved operasjon for lyskebrokk er man ved begge metoder rett ved mennenes sædstreng som selvfølgelig må skånes.
Store undersøkelser har vist at de to metodene er like gode hva angår sluttresultatet. Men hvis det går galt ved kikkehulloperasjonen, må det akutt foretas en større og mer risikabel operasjon.
Hvis man gjør operasjonen utefra i lokalbedøvelse, kan pasientene dra hjem etter kort tids observasjon.

Av Bo Rosenkilde, spesiallege i alm. kirurgi

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.