Månedsmagasinet på Costa del Sol
NAV-besøk på Solkysten

– Vi opplever god respons fra nordmenn når vi kommer hit, sier førstekonsulent Else-Margrethe Nielsen ved NAV-kontoret i Alicante. Nylig var hun og rådgiver Sissel Gundersen på besøk for å møte nordmenn på Costa del Sol og svare på spørsmål om trygd og helse.

De færreste har unngått å få med seg den enorme støyen som etableringen av de nye NAV-kontorene har skapt hjemme i Norge den siste tiden. Aviser og media har fråtset i beskrivelser av NAV-byråkratiet og fortalt hvordan folk som rammes av treg saksbehandling og må vente i lange tider på å få utbetalt penger i sosialhjelp og trygder.
Målet: Fire besøk i året
Men denne beskrivelsen kjenner ikke førstekonsulent Else-Margrethe Nielsen og rådgiver Sissel Gundersen seg igjen i. De jobber begge ved NAV-kontoret i Alicante. Dette kontoret har som oppgave å yte service overfor alle nordmenn i Spania, enten de bor på fastlandet, Balearene eller på Kanariøyene.
Ifølge de to er responsen fra brukerne god, selv om pågangen er stor, først og fremst på telefon. Kontoret mottar gjerne mellom 250 til 300 telefonhenvendelser i måneden.
NAV-kontoret i Alicante har som mål å gjennomføre til sammen fire besøk her på Solkysten, to ganger om høsten og to om våren. Det siste året har kontoret imidlertid bare gjennomført tre besøk her på kysten.

Begrenset tilbud
Nyskapningen Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) er et samarbeid mellom staten og norske kommuner der målet er at ett felles kontor i kommunene og bydelene i de største byene skal levere tjenester til brukerne over et bredt spekter.
Det handler blant annet om arbeid, trygd, pensjon og kommunale tjenester som for eksempel sosialhjelp.
– NAV-kontorene hjemme i Norge handler om nesten alle mulige slags tjenester. Vårt NAV Servicekontor i Alicante er ikke et ordinært NAV-kontor, forklarer lederen av Alicante-kontoret, Magne Fladby. Ved hans kontor handler det om to typer tjenester:
– Å gi informasjon, veiledning og faglig rådgivning om rettigheter og plikter innenfor rammen av NAVs ytelser.
– Foreta bedre og tettere oppfølging av trygdemottakere i Spania.
Det betyr at kollegene ved NAV-kontoret i Alicante gir veiledning og informasjon med det som har med folketrygden å gjøre, svarer på spørsmål, hjelper til med utfylling av skjemaer og lignende og bistår med kontakt til de ordinære NAV-kontorene og HELFO (Helseøkonomiforvaltningen) i Norge. HELFO har ansvaret for fastlegeordning, europeisk helstrygdkort, og lignende.

Bedre annonsering
Under vårens én dags besøk i Fuengirola og på Sjømannskirken i Calahonda var det på forhånd gjort tre avtaler. I tillegg var det flere nordmenn som spontant ønsket en liten prat med de to utsendte NAV-medarbeiderne.
Førstekonsulent Else-Margrethe Nielsen medgir at dette tallet ikke er særlig høyt. Hun mener det kan skyldes at annonseringen av besøket ikke har fanget bredt nok blant de anslagsvis 5.000 nordmennene som bor mer eller mindre fast her på kysten.

Dette kan NAV i Alicante hjelpe deg med
NAVs Servicekontor i Alicante er ikke et vanlig NAV-kontor, forklarer NAV-direktør Magne Fladby. De fleste spørsmålene kontoret i dag får, handler om alderspensjon, helsetjenester og uføretrygd. Dette gjenspeiler også hovedgruppen av brukere, nemlig uføre- og alderspensjonister.
– Spørsmål om skatt administreres av Skatteetaten og besvares ikke av Alicante-kontoret. Brukere henvises videre til Skatteetaten i Norge. Heller ikke formidler NAV-kontoret arbeid, men ber brukerne her ta kontakt med EURES (EURopean Employment Services) som det finnes mange kontorer av i Spania. Dette er et samarbeidsnettverk mellom de europeiske arbeidsmarkedsmyndighetene, deres samarbeidspartnere og EU-kommisjonen, forklarer Fladby.
– Hvordan kan nordmenn på Costa del Sol best komme i kontakt med dere?
– Vi kan kontaktes gjennom brev, e-post, frammøte og på telefon. Kontaktinformasjon ligger på www.nav.no. Dessuten er vi altså på besøk i Málaga-området både vår og høst. Møtene annonseres i forkant.

NAV kontaktinformasjon
Postadresse: Calle Portugal 33, 03003 Alicante
Besøksadresse: Calle Portugal 33
Telefon: + 34 965 985 253
Mobil +34 630 16 60 66 +34 630 16 60 69
Telefaks: + 34 965 986 970
E-post: spaniakontoret@nav.no
Åpningstider: tirsdag – torsdag kl 09.00 – 14.30


– Eget NAV-kontor i Fuengirola
Jan Runde (bildet) har bodd 15 år på Costa del Sol. Han synes det er positivt at NAV holder jevnlige informasjonsmøter her på kysten. Men helst vil han ha et eget NAV-kontor i Fuengirola, for eksempel i samarbeid med det norske konsulatet i Los Boliches.
– Det er mange nordmenn her nede som sliter med språk og masse byråkrati. Slik jeg ser det, tjener den norske staten på at mange nordmenn reiser hit ned på sine eldre dager. De lever lenger og sparer den norske stat for store utgifter til helse- og omsorgstjenester. Noe av dette kunne jo staten ha brukt på et fast NAV-kontor for oss!
Da NAV-medarbeiderne var på besøk her på kysten, benyttet Jan Runde sjansen til å få stilt spørsmål knyttet til pensjonsutbetalinger.

Ønsker enda bedre tilbud
Jarle Bjørnsund (bildet) har bodd på Costa del Sol i seks år. Han forteller at det var litt tilfeldig at han fikk greie på at NAV Servicekontor var på besøk. Dermed benyttet han sjansen til å lufte noen spørsmål knyttet til medlemskap i Seguridad Social og folketrygden og endring av arbeidsforhold.
– Jeg er for så vidt fornøyd med svarene jeg fikk av NAV-representantene. Men det kunne jo vært ganske greit med et eget NAV-kontor her på kysten, mener Bjørnsund og mener ideen om et felles kontor med det norske konsulatet kunne være noe å satse på.
Likevel setter han pris på besøket fra NAV:
– Det er uansett bedre enn de tilbudene vi tidligere har hatt her på Solkysten.

– Veldig mye byråkrati
Bjørg Lillian Andersen (81) har i snart ni år bodd fast i Benalmádena. Hun har siden hun flyttet til Spania hatt mye problemer med både norsk og spansk byråkrati:
– Jeg flyttet ned hit til barn og barnebarn etter at mannen min døde. Det har vært et forferdelig slit å få orden på alle papirer, særlig dette som knytter seg til helsetrygdkort, Seguridad Social og pensjon.
– Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har skrevet og ringt til NAV i Norge. Det har gått med en formue i porto- og telefonutgifter. Men etter at jeg nå har fått kontakt med NAV i Alicante, kan det se ut som om ting ordner seg, forteller Andersen som reiste sammen med barnebarnet Malin og hennes datter Jasmin til Fuengirola for å få snakke direkte med NAV-medarbeiderne.


Dette er NAV-ordningen
• Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) ble etablert 1. juli 2006 og er et samarbeid mellom staten og kommunene
• Når ordningen er ferdig utbygd – i 2011 – skal det finnes til sammen 457 NAV-kontorer med 17.000 medarbeider
• Tilbudet på vanlige NAV-kontorer vil variere, men ”minstekravet” er at hele det statlige tjenestetilbudet fra tidligere trygdeetaten og Aetat skal være på plass: arbeidsformidling, veiledning og oppfølging, familie- og pensjonsytelser, yrkesrettet attføring, sykepenger, hjelpemidler m.m. I tillegg vil NAV-kontorene behandle økonomisk sosialhjelp fra kommunen, i tillegg ofte også en rekke andre kommunale tjenester
• NAV forvalter en tredel av statsbudsjettet gjennom ordninger som arbeidsledighetstrygd, attføring, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte, og har hele befolkningen som brukere.

(Kilde: www.nav.no)


NAV skjerper kontrollen med trygd til Spania
NAV vil særlig gå norske trygdeutbetalinger til Spania etter i sømmene. Årsaken er at utbetalingene til personer bosatt i utlandet er nesten doblet de siste ti årene. 4,2 milliarder trygdekroner ble eksportert ut av Norge i 2009.
Stadig flere personer har rett til norske velferdsytelser når de bor i andre land. Årsaken er økt utflytting og arbeidsinnvandring. I deler av verden kan det være vanskelig å få kontrollert opplysningene NAV trenger i forbindelse med utbetalingene, og NAV har nå omorganisert dette kontrollarbeidet.
– Vi har opprettet et eget team for utlandssaker, sier direktør Magne Fladby i NAV Kontroll og innkreving. Siden 2008 har NAV jobbet med 700 saker i til sammen 50 ulike land.
– Kontrollteamet for utlandssaker har spesielt fokus på de seks landene Polen, Marokko, Pakistan, Sverige, Spania og Thailand. Teamet utreder tips om trygdemisbruk, foretar risikoanalyser og gjennomfører kontroller, skriver NAV på sine hjemmesider.


Av Arne Bjørndal

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.