Månedsmagasinet på Costa del Sol
Internettsikkerhet for barn bør prioriteres høyt

Internettsikkerhet for barn bør prioriteres høyt

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Det gjennomføres etter hvert mange kampanjer rundt om i hele Europa som har til hensikt å hjelpe barn og tenåringer med sikker surfing på internett og samtidig beskytte dem mot ubehagelige opplevelser.

– Det er da også helt nødvendig, sier Janus R. Nielsen fra MYSecurityCenter – et av Europas ledende firmaer innenfor pc-, internett- og mobilsikkerhet for private.
– Problemet blir større og større. Barn blir i dag flasket opp med internett, og de er ofte superbrukere før de fyller 10 år. Farene er mange og vi føler at det er svært viktig å forsøke å opplyse dem som overhode mulig. Som en ansvarlig virksomhet forstår vi viktigheten av å øke folks forståelse for hvordan man sikrer seg selv og ikke minst barna sine når man er online, sier Janus R. Nielsen. Det er egentlig også på denne bakgrunnen at vi har takket ja til å delta svært aktivt i slike kampanjer.

Hva sier ekspertene?
Eksperter mener at ved å øke bevisstheten om online-risiko i tidlig alder, vil barna være bedre beskyttet når de blir eldre. Barn som opplever problemer når de er online, har gradvis blitt yngre og yngre. Når barnet sitter foran datamaskinen, har det ofte adgang til webcam slik at det er fritt utsyn til "offeret", og små barn forstår ikke faren ved å fortelle hva de heter eller hvor de bor. Risikoen som barn utsettes for er helt unødvendig, og installerer man software med "foreldrekontroll", har man kommet langt av sted. MYSecurityCenter har foreldrekontroll innebygget i sin nye MYInternetSecurity GOLD 2010, men sier samtidig at det selvfølgelig ikke fritar foreldrene fra å være oppmerksomme.

Barn og sosiale medier
Internett og barns bruk av sosiale medier er den verden vi lever i, og det er foreldre og skoleverk nødt til å erkjenne. Selv om barn vet mer om teknikk og nettsurfing, så er det fortsatt de voksne som har lengst erfaring med livets normer og regler, gleder og farer. Som voksen bør man ta noen forholdsregler og snakke jevnlig med barna om hva de gjør på internett.
På tross av det faktum at barn, innenfor de fleste sosiale medier, må være 12-13 år for å få en profil, tyder mye på at mange av de yngre barna, helt ned til 6-7 år, finnes på sosiale nettverkssteder. Tendensen er likevel at de barna som blir "ofre", er i alderen 10 år og oppover, og at tenåringsjenter er den mest utsatte gruppen. Med kampanjene håper man på bedre å kunne forebygge uheldige situasjoner og via opplysning til og med forhindre at det skjer overgrep. Det viktigste er likevel at foreldre tar hånd om barna sine og sikrer dem ved bruk av sikkerhetssoftware.

MYSecurityCenter’s 5 gode og enkle råd til foreldre

  1. Sett grenser framfor forbud! Hvis du selv følger med, er det lettere å sette noen realistiske grenser for hva som er god atferd på nettet. Lag avtalene sammen med barna.
  2. 2. Nysgjerrighet og grensesprengning er naturlig. Prøv om du kan være sparringspartner i stedet for en løftet pekefinger.
  3. Vær oppmerksom på forandringer hos barn. Er de sure og leie? Virker de bekymret? Vis dem at de kan snakke med deg om det som opptar dem og lytt til dem.
  4. Start dialogen over kveldsmaten (ikke forhør), la barna fortelle om sine opplevelser på nettet. Hvilke sider var spennende og hvorfor?
  5. Du kan ikke alltid være til stede når barna går på internett. Lær dem å bruke sin kritiske sans. Ikke minst når de møter nye mennesker på nettet. Spør dem om hva de vil fortelle til en fremmed – og om de vil møte vedkommende i den virkelige verden?

Les mere om MYIntenetSecurity GOLD 2010 med innebygget foreldrekontroll på: www.mysecuritycenter.com/norskemagasinet.

Av Jane Naundrup, pressesjef, MYSecurityCenter.com

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kanskje du også vil like

Søk på Det Norske Magasinet