Månedsmagasinet på Costa del Sol
Min dag – Globetrotteren som strandet på Solkysten

Min dag - Globetrotteren som strandet på Solkysten

Etter mange år i utlendighet i både Afrika, Asia og Europa, har Henning Nordby havnet på Costa del Sol. Som ny daglig leder ved Den norske skolen i Benalmádena, bobler han over av ideer og planer.

Egentlig har han ikke begynt i jobben riktig ennå. For Henning Nordby tar formelt først over rorpinnen etter rektor Stig Morten Eggesvik fra høsten av, når neste skoleår begynner. Likevel er han allerede på plass bak skrivebordet.
– Jeg bruker tiden på å gjøre meg kjent med skolen, lærerne og elevene og samtidig lage modeller og regler for hvordan forholdet mellom administrasjonen og styret ved skolen bør være. Jeg ser også på arbeidsfordelingen når det gjelder inntak av elever, læreransettelser og budsjetter. Målet må være at skolen som bedrift også holder en full bedriftsmessig standard, sier Nordby.

Bedriftsleder – ikke rektor
Kanskje vil skolefolk sette kaffen i halsen når de hører at Henning Nordby ikke er ”rektor”, men derimot ”daglig leder”. Forklaringen er at han ikke har pedagogisk utdanning. At han også uttaler seg mer som bedriftsleder enn som tradisjonell skolemann, er heller ikke dagligdags kost innenfor norsk skoleverk.
– Jeg ser på skolen som en kunnskapsbedrift. For å dra en parallell: Det er ikke så lenge siden at ledere for sykehusene hjemme i Norge utelukkende ble rekruttert blant leger. I dag blir heldigvis ledelse sett på som et eget fag, og dermed har sykehusene også fått profesjonell ledelse. Det er viktig at lederne har opplæring i det å være ledere. Det tror jeg er riktig vei å gå, både for helsevesenet og for skoleverket, sier Nordby.

Ny skole?
Får den nye sjefen det som han vil, kan mye og mangt bli endret på Den norske skolen i tiden framover. Henning Nordby har nemlig klare planer om å starte et golfakademi for elever på ungdomstrinnet, allerede til høsten. Han ser for seg et opplegg der elevene får et utvidet tilbud om profesjonell opplæring av profesjonell golfinstruktør – såkalt Golf Pro – hele seks timer i uka som en del av skoletilbudet.
– Jeg har hatt noen følere ute, og så langt har 6 – 7 elever sagt seg interessert i et slikt opplegg, sier mannen som selv har spilt golf i 30 år på de merkeligste steder jorda rundt.
– Målet bør være at våre golfelever, etter ett år her nede, kan reise hjem og vinne nasjonale turneringer, legger han til.
– Og så har vi det flotte tennisanlegget rett over gaten her, sier han og peker: – Vi kan starte klasser som får trening der et par ganger i uka. Dessuten kan det være aktuelt med tilbud om rideopplæring og dykking. Vi må se på de lokale mulighetene og finne ut hvilke fordeler dette kan gi skolen vår. For å si det sånn; Det er noen gode grunner til at spanjolene tilhører verdenstoppen i golf, mens man i Norge er gode i langrenn, sier Nordby.


Selv om han formelt først tiltrer som skoleleder etter sommerferien, tilbringer Henning Nordby(bakerst t.v.) allerede mye tid på skolen for å gjøre seg kjent med lærere, elever og foresatte.

Kultur og spisskompetanse
Men det stopper ikke her heller. Henning Nordby vil gjerne slå et slag for integrering og kulturell utveksling. Han ser for seg at Den norske skolen snarest mulig må få seg en spansk vennskapsskole og knytte tettere bånd til spanske lokalsamfunn og miljøer.
– Jeg vil gjerne også bidra til at skolen vår får ry for å ha spisskompetanse innenfor informasjonsteknologi, såkalt IKT, sier han og prøver seg med et eksempel for å vise hvor viktig datateknologien har blitt, også innenfor skoleverket:
– I dag er det blitt mindre viktig med faktakunnskaper. Det er ikke viktig å vite at det franske keiseren Napoleon døde på St. Helena 5. mai 1821. Det er jo bare å skrive Napoleon i søkefeltet på datamaskinen, så får du svar på det. Derimot er det mye viktigere å vite hva slags påvirkninger keiseren har hatt for europeisk historie. Det finner du ikke sånn uten videre ut av på en datamaskin. Slik kunnskap må vi gi elevene.

Tilbud til alle
For Henning Nordby er ikke idealet for den sosialdemokratiske likhetsskolen slik vi kjenner den fra Norge. Han ønsker seg skreddersydd undervisningstilbud der både de skoleflinke og de som ikke er så flinke får et tilbud som gir alle elever utfordringer å strekke seg etter: – Vi må verdsette det å drive fram enerne. Alle samfunn trenger enere!
– Dessuten vil vi på nytt søke norske myndigheter om å få etablere et komplett tilbud om videregående utdanning, legger han til. I dag har nemlig Den norske skolen bare godkjenning for å gi undervisning på første trinn i videregående skole. Elever som vil ta artium, kan velge å følge undervisningen i andre og tredje klasse på det svenske gymnaset og deretter gå opp som privatister for å få godkjent eksamen fra norsk videregående skole.

Verden rundt
Siden 1978 har Henning Nordby bodd, studert og jobbet i til sammen 12 land. Han har blant annet vært i Afrika og jobbet for FN i flere år, bodd åtte år i Genève, og deretter jobbet i Hong Kong, før han vendte tilbake til Norge. Der var Nordby finansdirektør og operasjonsdirektør i elbil-bedriften Think i to år.
Men alt det der er historie, for nå er det Den norske skolen i Benalmádena alt handler om.


6 spørsmål til Henning Nordby

Hva liker du best med Spania?
– Klima! Jeg har vært i Spania mange ganger og har stor sans for spansk kultur og mattradisjoner. Dessuten synes jeg det er rent og ordentlig og lite søppel her.

Hva savner du mest fra Norge?
– Jeg kommer ikke på noe. Jeg har alt jeg trenger.

Hvem kunne du tenke deg å være for en dag?
(Lang pause) – Utdanningsminister. Det er mye å rette på innenfor organisasjonsmodellene innenfor skoleverket. Vi har mange flinke skolefolk. Men det trengs forbedringer. Vi må legge forholdene bedre til rette for læring.

Hvilken bok har betydd mest for deg?
– Det er en kinesisk bok som i engelsk oversettelse har fått tittelen The Art of War. Boka er skrevet av Sun Tzu, en kinesisk militærstrateg, for 2600 år siden, men den boka har jeg lest på i 26 – 27 år. Tilnærmelsen kan brukes på alle situasjoner her i livet.

Bør Norge inn EU?
– Ja, og aller helst burde vi hatt helt åpne grenser. Jeg har vært gjest i mange land, og alle steder er det stilt krav til meg om å vise respekt for lover og skikker. Hadde det vært slik overalt, ville vi hatt det fint.

Snakker du spansk?
– Jeg holder på å lære. Målet er å komme på et såpass nivå at jeg kan følge med på tv-programmer og lese spanske aviser.


Hennings hverdag
06:00: Står opp, drikker kaffe og leser nyheter
07:30: Frokost
08:30: På plass på Den norske skolen
11:30: Lunsj
15:00: Avslutter skoledagen
16:00: Hjem til mer jobb
24:00: Til sengs


Henning Nordby
• Født i Valdres i 1953
• Gift med en sveitsisk kvinne i 24 år
• Til sammen tre barn fra to ekteskap
• Utdannet siviløkonom, MBA
• Har jobbet og studert i 12 land
• Bor i Fuengirola

Av Arne Bjørndal

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.