Månedsmagasinet på Costa del Sol

Gjeldstyngede grekere

Etter at problemene i Hellas i en periode har fått noe mindre oppmerksomhet på grunn av fokus på den vanskelige situasjonen i Irland og Portugal, har reviderte tall som viser at økonomien er langt verre enn antatt, raskt fått landet tilbake i søkelyset igjen. I de siste offisielle tallene fra EU beregnes Hellas’ budsjettunderskudd i […]

Kjøpers rettigheter ved feil og mangler på eiendommen

Spansk rett gir kjøper visse rettigheter i form av reklamasjon mot selger ved mangler på eiendommen. Disse tar utgangspunkt i situasjonen etter overtakelse av eiendomsretten. Kjøper kan imidlertid også ta enkelte forholdsregler før kjøpekontrakt inngås, og på den måten minske risikoen for å måtte fremme et mangelkrav mot selger etter overtakelse. Vi vil i denne […]

Spansk arveafgift

Spania består av 17 selvstyrte såkalte ”comunidades autonomas”, som i stor grad er selvstyrte. I denne artikkelen vil vi også bruke begrepet regioner om ”comunidades autnomas” – selv om dette begrepet er noe upresist. Jussen varierer fra region til region og også arveretten og arveavgiftens størrelse avhenger av hvilken region du befinner deg i. Vi […]

Førstehjelp i ferien

Den første skikkelige sommermåneden ligger rett foran os. Et usedvanlig stort antall mennesker forteller at mange av oss beveger oss rundt mellom landegrensene, – i hvert fall de av oss som har tillatelse. Enten reiser vi ut, får gjester eller en skjønn blanding av begge deler. Livet blir lett, tanken på helsen blir satt på […]

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.