Månedsmagasinet på Costa del Sol
Nytt fra Sjømannskirken (April 2022)

Nytt fra Sjømannskirken (April 2022)

To minutter med Sjømannspresten

Påskemorgen slukker sorgen, synger vi i kirka hver påske. Det er en av påskens mest kjente salmer. Slukker sorgen til evig tid. Men er det sant? Hva er det i så fall med påskemorgen som kan gi trøst? 

Vi opplever kriser i verden: klima, pandemi og krig. Vi ser ødeleggelser, død og elendighet på dørterskelen vår. Barn i bomberom, sykehus rammes, flyktninger blir utnyttet og overgrep skjer. Midt i elendigheten kan Gud oppleves som fraværende. Det får oss til å kjenne på det som filosofer kaller det ondes problem. Det ondes problem kan oppsummeres slik: Enten så vil ikke Gud hjelpe, eller så kan ikke Gud hjelpe. Hvis Gud ikke vil, så er han ond. Hvis Gud ikke kan, så er han ikke allmektig. Så grusomt og mørkt kan det sies. Og allikevel synger vi om påskemorgen som slukker sorgen. Er kirka helt naiv?

Jeg tror ikke det ondes problem lett kan besvares. Allikevel er jeg altså en av dem som synger påskesalmene av full hals og mener hvert ord fra dypet av hjertet. Det er nemlig i tillit til at Gud er større. Større enn vår evne til å tolke og forstå verden. Jeg tror ikke Gud er ond og lar være å handle, men jeg tror Gud har gjort seg avmektig. For i Kirken tror vi på kjærlighetens Gud. Gud både vil og kan gripe inn, men kjærlighetens makt er ikke en kontrollerende allmakt som tvinger gjennom det gode – for da er det ikke lenger godt. Guds allmakt er kjærlig. Det ondes finnes, men vi har evne til å reagere på det. Slik vi ser i Bibelen når Gud blir menneske i Jesus, lar seg bevege av andres smerte, gråter i sorg og svetter blod i frykt. Når Jesus dør på korset, identifiserer Gud seg med alle lidende og lider med oss. Men det stopper ikke der. Det kommer nemlig en påskemorgen. Jesus dør, men han står også opp. Som vi sier i kirken hver søndag: kjærligheten er sterkere enn døden. Det onde har ikke siste ordet i fortellingen om Jesus. Og det skal ikke ha siste ordet i verden i dag. For nå er det vi som er Guds kropp på jorda, og vi som skal stå opp. I oppstandelsen er det oppreisning for alle krenkede og lidende. Påskemorgen viser oss håpet. Viser oss at det gode skal vinne. Derfor skal jeg synge det i år også: påskemorgen slukker sorgen, slukker sorgen til evig tid!

Caroline Lygre
Sjømannsprest Costa del Sol. 


Påsken på El Campanario

Palmesøndag 10. april
Konfirmasjonsgudstjeneste kl. 12.00

Skjærtorsdag 14. april
Vandregudstjeneste kl. 12.00

Langfredag 15. april
Pasjonsgudstjeneste kl. 12.00

Påskeaften 16. april
Påskevigilje kl. 21.00

Påskedag 17. april
Høytidsgudstjeneste kl. 12.00


Myldrefredag 22. april og 6. mai

Annen hver fredag ønsker vi barn og barnefamilier velkommen til Myldrefredag! Det blir tacoservering fra kl. 16 og aldersinndelte aktiviteter til følgende tidspunkter:

  • Småbarnssang for de minste kl. 17
  • Liv og Røre for 1.–4. trinn kl. 17.30
  • Spillklubb for 5.–7. trinn kl. 18.30
  • Kveldsavslutning for alle i kirkerommet kl. 19.30

Velkommen til alle, store og små!


Fredag 22. april: Ungdomskafé kl. 20.00

Velkommen til ungdomskafé for 7. trinn og oppover! Det blir spill, snacks, prat og kakao etter Myldrefredag og fram til klokken 22.


Torsdag 28. april: Salmekveld kl. 18.00

Denne kvelden skal kirkerommet fylles med vakre toner fra salmeboken. Det blir mye allsang, enkelte soloinnslag, og kirkemusiker Magnus Køhn har med seg gjestemusikere til å akkompagnere det hele. Etter sangstunden dekkes det til kveldsmat. Arrangementet har fri entré, kveldsmaten koster €5,-


Tårnagenter for 1.–4. trinn

Søndag 8. mai blir det samling på kirka med spennende oppgaver og mysterier som skal løses. Følg med i nyhetsbrev og på Facebook for påmelding og mer informasjon.


Kunstutstilling i Sjømannskirkens kafé

Fredag 13. mai kl. 12.00 blir det åpning av ny kunstutstilling ved Birgitte Mellentin. Denne utstillingen varer frem til 7. juli.

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.