Månedsmagasinet på Costa del Sol
artikler skrevet av Roar B. Sletner, rsletner@yahoo.com
Hvor er alle damene??Med enn bønn til våre kvinnelige lesere om tilgivelse, stiller vi det evige spørsmålet som mang en frustrert mann i sin fortvilelse...

Siste Artikler

Søk på Det Norske Magasinet