Månedsmagasinet på Costa del Sol

Hvor er alle damene??
Med enn bønn til våre kvinnelige lesere om tilgivelse, stiller vi det evige spørsmålet som mang en frustrert mann i sin fortvilelse stilte seg – når vorspielet var over og festen skulle begynne: – Men hvor er alle damene?
Selv stiller vi spørsmålet rett som det er den dag i dag, men nå er det jo for det meste ved bridgebordet.
«Det skal gjøres ved bordet», heter et gammelt ordtak i bridgens verden. I lys av overskriften skal man ikke trekke allegorien altfor langt, i denne spalten snakker vi selvsagt bare om kortspill.
Altså: Det skal gjøres ved bordet!
Vi som leser bridgespalter og bridgelitteratur fores ofte med fantastiske spill med dobbeltsidige skviser og innspill og coups og vi vet ikke hva, spill som vi kan se på i stum beundring, men som de aller, aller fleste av oss sjelden eller aldri opplever å få utføre ved bridgebordet.

Vi spurte en gang vår gode venn Tor – for øvrig en av verdens aller beste bridgespillere – om hvorfor han nesten alltid vinner bridgeturneringer eller – om du vil – hvorfor han er så god.
Han trakk litt på det og sa at det nok ikke først og fremst er evnen til å gjennomføre alle disse avanserte greiene, for de forekommer bare sjelden. Derimot, mente han, er det evnen til å «lytte», til å tenke igjennom og trekke konklusjoner på grunnlag av det som skjer (og ikke skjer) ved bordet – også når spillet er tilsynelatende hverdagslig – og deretter handle på det grunnlaget – hver gang.

Og «hver gang» er nøkkelordene. Det er som i golf. Alle vi som har levd gjennom frustrasjonene på en golfbane, vi vet at om vi en sjelden gang pitcher kula i koppen fra 20 meter utenfor greenen, så betyr det ikke at vi vinner noen turnering. For neste drive går antakelig rett i skauen. Det er lite «hver gang» – og resultatene blir deretter.

Det er faktisk ikke så vanskelig å følge mesterens enkle prinsipp i bridge, men det krever trening og selvdisiplin, fordi det er i de tilsynelatende enkle spill det gjøres mest feil og tapes mest poeng!. Og de enkle spill er i flertall!. Her er et ganske godt eksempel:
Til vår store overraskelse fikk vi en topp på dette spillet i en turnering i San Pedro.
Her manglet det 4 damer og spørsmålet var det evige:
– Hvor er alle damene?

Øst gir, alle i sonen:

♠ J 5 3

♥ A J 8 4

♦ A K 10 5

♣ 9 2

N
S

♠ A K 2

♥ K 9 7 2

♦ J 2

♣ J 10 8 7

Makker hadde insistert på 4-korts majoråpninger og meldingsforløpet gikk:

Ø S V N.

pass 1♥ dobler redobler *)

pass pass 1♠ 4♥

pass rundt.

*) Styrkevisende, normalt interessert i å «ta» motparten.

Ikke verdens mest avansert meldingsforløp kanskje, og 1♠ doblet er vel fort 800 i bet, men nå skal du altså spille 4♥. Vest starter med A, K i kløver og skifter så til ruter 9. Din tur!

Har du tenkt litt? Her er hvordan DE ALLER FLESTE spilte: Opp med ruter ess, liten hjerter til kongen og hjerter til finesse med knekten. Veldig greitt og helt normalt, ikke sant?
Det var bare det at vest ikke hadde mer enn én liten hjerter opprinnelig. Dermed to hjerterstikk til øst – og én bet. Uheldig?
Nei, ikke i det hele tatt. Bare dårlig tilstedeværelse ved bordet:

Vest har doblet opplysende. Med 25 hp på din og blindemanns hender tilsammen kan ikke øst ha stort mer enn én dame. Dessuten er vest -hvis han ikke er en ren selvmordskadidat – antakelig kort i hjerter. Selvsagt kan han ha hjerterdamen, men sannsynligheten er overveldende for at hvis øst har én dame, så er det nettopp i hjerter. Og dette må det tas ut forsikring mot!
Derfor er korrekt spill å legge ned hjerter ess ( for å sikre mot single hjerter dame) og å fortsette med hjerter knekt. Hvis øst ikke dekker, legges liten i bordet, og vi har sikret oss mot to hjertertapere. (Og skulle vest nå ha 10 x, så har vi sannelig unngått hjertertapere overhodet og får 11 stikk!)
Nå kan vi i ro og mak presse ut kløver dame mot trumf, eventuelt ta ruterfinessen, og bli kvitt vår spartaper, for de to resterende damene må vest ha. 10 stikk.

Dette var øst-vests hender

♠ Q 10 6 4 ♠ 9 8 7

♥ 6 ♥ Q 10 5 3

♦ Q 9 8 6 v ø ♦ 7 4 3

♣ A K Q 4 ♣ 6 5 3.

Dette er ganske enkel bridge på hverdagsnivå. Men jeg lover deg: Kan du gjennomføre slike resonnementer på rimelig konsistent basis, så blir du etter hvert ganske god i bridge.

Og – du finner mange flere damer!

Av Roar B. Sletner, rsletner@yahoo.com

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.