Månedsmagasinet på Costa del Sol
Dette bør du vite om: Coronaviruset

Dette bør du vite om: Coronaviruset

Coronavirus er en gruppe virus som vanligvis lager en mild forkjølelse. Noen varianter kan også gi alvorligere sykdom, slik som årets virus. Vi tar en nærmere titt på viruset, symptomer og forebyggende tiltak.


Hvorfor heter det coronavirus? 

Coronavirus har fått navnet sitt etter utseendet, slik det fremstilles via et elektronmikroskop. Viruset har en membran med små, utstikkende pigger som kan minne om det ytterste laget av Solens atmosfære; Corona. Viruset fikk først navnet «2019 nCoV», men har nå fått det offisielle navnet «COVID-19».

CORONAVIRUSET. Illustrasjon av «COVID-19».

Begynte i Kina

Utbruddet startet i millionbyen Wuhan i Hubei-provinsen sentralt i Kina i desember 2019, og viruset ble identifisert av kinesiske helsemyndigheter 7. januar 2020. De første sykdomstilfellene ble påvist blant personer som hadde oppholdt seg på et stort matmarked i byen, Huanan Seafood Wholesale Market, med sjømat og ulike typer levende dyr. Infeksjonen ble derfor først oppfattet som en zoonose, som vil si smitte fra dyr til mennesker. Senere tilfeller har oppstått hos personer som ikke har hatt kontakt med dyr, og det ser ut til at viruset smitter fra person til person. 

Hva er coronavirus? 

Coronavirus er etter rhinovirus den vanligste årsaken til forkjølelse, og kan stå for opptil én tredjedel av alle tilfeller. Visse arter av Coronavirus kan også gi opphav til alvorlige luftveisinfeksjoner. Noen alvorlige varianter er 2003-varianten SARS, samt MERS-utbruddet som kom i 2013 og fortsatt pågår i Midtøsten. 10 prosent av de som fikk alvorlig SARS-infeksjon døde, og hele 35 prosent av de som fikk MERS-infeksjon mistet livet.

Det nye coronaviruset kan også gi luftveisinfeksjon hos mennesker. De fleste som smittes, får en mild luftveisinfeksjon. Et mindretall får lungebetennelse. Risikoen for å dø av lungesvikt utløst av viruset, antas å være under én prosent.

Hvor kommer virusene opprinnelig fra?

Det er antatt at virusene kommer fra flaggermus. Flaggermus blir nemlig ikke syke av selv de farligste virusene vi kjenner, men de forblir friske smittebærere hele livet. Flaggermus kan være bærer av hele 117 forskjellige virus, og 60 av disse kan gi alvorlig sykdom hos mennesker. Det er ikke uvanlig å finne svært dødelige virus som både Ebola (blødende febersykdom) og Rabies (hundegalskap) i flaggermus.

Spredning og dødelighet

Når dette skrives er det påvist i overkant av 80 000 syke i Kina, og rundt 3000 døde. Samtidig må vi huske at i Kina bor det 1 398 864 000 mennesker. Det vil si at cirka 0,003 prosent av befolkningen er dokumentert syk. Men som for alle utbrudd er det ikke antallet i dag som er viktigst, det er hvor fort viruset sprer seg og hvor mange som smittes og blir syke. Nå øker antallet syke med 2–3000 pr. dag, og det er mulig å tenke seg noen 100 000 syke melder Verdens helseorganisasjon (WHO). 

Cirka to prosent av de syke har dødd i årets coronavirus utbrudd, da gjerne med annen underliggende sykdom. Det gjelder hovedsakelig eldre personer og personer med svekket immunforsvar. Til sammenligning hadde Norges verste influensasesong de siste fem årene (sesongen 2017-2018) en dødelighet på rundt én prosent (1400 døde av 140 000 smittede).

WHO estimerer at et normalt, årlig influensautbrudd tar livet av mellom 291 000 og 646 000 mennesker på verdensbasis. 

Sykdommen smitter nå mellom mennesker og det er sett smitte til helsepersonell og andre nærkontakter. Det rapporteres stadig om flere tilfeller fra andre kinesiske områder, Sør-Korea, Japan, Italia og Iran, men også andre land. Spania, inkludert Costa del Sol har også påvist smittede personer, så langt gjelder det smitte relatert til Kina og Nord-Italia. 

På bakgrunn av virusets raske spredning har Verdens Helseorganisasjon erklært utbruddet som en «alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse».

Andalucía er godt forberedt 

Talsmannen for de regionale myndighetene i Andalucía, Elías Bendodo, forteller at andalusiske sykehus har utarbeidet en detaljert beredskapsplan for coronaviruset i Andalucía, og at det absolutt ikke er noen grunn til uro. Sykehusene har fått nøye instruksjoner i hvordan man skal isolere og behandle pasienter. I tillegg har man opprettet en mobil enhet med spesialister som raskt kan rykke ut til sykehusene. I de tilfellene hvor personer har fått påvist smitte på Tenerife og i fastlandet i Spania, inkludert Costa del Sol, er pasientene isolert og forhåndsregler tatt for personer som har hatt kontakt med de smittede. 

Både den spanske helseministeren og overlegen ved universitetssykehuset i Madrid oppfordrer mediene og befolkningen til å vise besindighet. «Vi følger naturligvis med på utviklingen, men det er ikke nødvendig å slå alarm og skape panikk. I løpet av de kommende ukene vil det høyst sannsynlig bli konstatert flere tilfeller, men helsevesenet er forberedt og har ting under kontroll. Prosedyren er identisk med hvordan vi opererer når vi blir rammet av en alvorlig influensaepidemi, og med forholdsvis få tilfeller av coronavirus i hele landet er det absolutt ingen grunn til bekymring», er beskjeden fra myndighetene, som minner oss på at rundt 6000 spanjoler hvert år dør av influensa. Fernando Simón, direktør ved helsemyndighetene, ønsker også å roe folket, og sier at spanske myndigheter har situasjonen under kontroll, og legger til at det ikke er nødvendig å ha på seg munnbind.

Vil viruset «mutere»?

Det snakkes en del om at viruset «kan mutere». Dette betyr at de minste byggesteinene i virusets arvestoff bytter plass. Noe som igjen kan medføre at virusets egenskaper forandres. Det mest vanlige er at det muterte viruset ikke er funksjonsdyktig, noen ganger blir det «snillere», lager mindre sykdom, og gir immunologisk beskyttelse. Det settes fram teorier om at viruset kan bli enda farligere ved «mutasjoner». Dette har en ikke sett hos coronavirus tidligere, SARS-varianten forsvant totalt etter ni måneder. Ved så å si alle større utbrudd av virus som gir luftveisinfeksjoner, har mutasjoner gjort dem mindre og mindre farlige.


Slik smitter viruset

Det nye coronaviruset smitter på samme måte som forkjølelse og influensa, gjennom dråpe- og kontaktsmitte:

  • Gjennom luften, for eksempel ved at en syk person hoster og nyser og du puster inn viruset eller det kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn.
  • Gjennom direkte kontakt, hvis en syk person har viruset på hendene og har fysisk kontakt med andre. 
  • Gjennom gjenstander. Viruset kan også overføres indirekte hvis en syk person for eksempel har hostet på inventar eller har viruset på hendene og tar på gjenstander.

Symptomer og sykdom

Sykdommen starter gjerne med luftveisinfeksjon. De som er blitt alvorlig syke av coronaviruset, har gjerne alvorlig underliggende sykdom fra før.

Symptomene på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner, som hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker.

Det foreligger ikke sikker informasjon om inkubasjonstid, det vil si tiden fra man er smittet til sykdommen gir symptomer, men den regnes foreløpig å være mellom 2 og 14 dager.

Det nye coronaviruset fører til luftveisinfeksjon og kan gi alt fra milde symptomer til mer alvorlig sykdom. Feber har vært rapportert som et vanlig symptom på infeksjon. Sår hals er rapportert hos personer med mild sykdom. En del har blitt diagnostisert med lungebetennelse med pustevansker og/eller hoste, eventuelt med lungeinfiltrater på røntgen. Alvorlig lungesvikt og dødsfall forekommer. Informasjon om risikofaktorer hos de syke er foreløpig begrenset, men alvorlig sykdom og dødsfall er som tidligere nevnt oftest sett hos eldre og personer med underliggende sykdommer. 

Dersom man har besøkt et område med smitteutbrudd, eller vært i nærkontakt med en bekreftet syk person anbefales det at man ringer lege for råd og avtale om undersøkelse slik at nødvendige forhåndsregler som isolasjon kan foretas uten at man smitter andre ved fysisk oppmøte. 


Hvordan beskytte seg mot smitte?

Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person. God hoste- og håndhygiene reduserer risikoen for å få luftveisinfeksjoner, inkludert infeksjoner med coronavirus.

  1. Hold helst minst én meters avstand til personer med luftveissymptomer.
  2. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann.
  3. Hånddesinfeksjon, er et alternativ dersom du ikke kan vaske hendene.
  4. Host med hensyn. Benytt papir til å hoste eller nyse i, og kast papiret rett etter bruk. Hvis du ikke har papir, er alternativet å hoste inn i albuekroken – aldri i hendene.
  5. Munnbinder ikke nødvendig for friske personer. «Personer som bruker munnbind tar seg oftere til ansiktet, noe som kan øke smittefaren», påpeker Folkehelseinstituttet.

Vaksine under utarbeidelse

Det finnes foreløpig ingen vaksine mot det nye coronaviruset. Men en gledelig nyhet er at forskere nylig har greid å dyrke viruset i laboratorium basert på en pasientprøve. Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) er en internasjonal organisasjon som driver utvikling av vaksiner mot nye sykdommer som kan bli til farlige epidemier.

De kunngjorde nylig at en vaksine mot coronaviruset har blitt sendt til testing på mennesker, og at prosessen kan begynne allerede i april. Enkelte medier har nevnt at noen pasienter med coronavirusinfeksjon er blitt friske av en medisin som brukes mot HIV-infeksjon, men det vil nok ta lang tid med utprøving og vurderinger før en slik medisin kan bli godkjent. Forhåpentligvis vil dette utbruddet av coronavirus være over innen den tid. 

Import av varer 

Per i dag er det ikke noe som tilsier at det er risiko knyttet til kjøp av varer og mottak av pakker fra Kina og andre land med utbrudd, så lenge det ikke er snakk om kjøp av levende eller døde dyr. Viruset skal ikke overleve lenge på vanlige gjenstander eller klær. 

I Málaga tar man ekstra forhåndsregler ved de rundt 200 bedriftene som driver forretninger med Kina. Dette gjelder ikke minst den lokale kjøttindustrien. «Når Kina nyser, blir hele verden forkjølet», sier et uttrykk. 

Reiseråd

Mange lurer på om det er trygt å reise. Helsemyndighetene i Spania oppfordrer innbyggerne i Spania til ikke å reise til de coronovirus-berørte områdene i Nord-Italia, eller til Kina. Folkehelseinstituttet råder nordmenn til ikke å reise til Hubei-provinsen (herunder Wuhan by) grunnet utbredt smittespredning i denne provinsen. Videre fraråder norske myndigheter ved Utenriksdepartementet reiser som ikke er strengt nødvendige til fastlands-Kina. Flertallet av de som er smittet med coronavirus har fremdeles tilknytning til Hubei-provinsen sentralt i Kina, men det rapporteres stadig flere tilfeller fra andre områder i Kina og andre land. Situasjonen er under utvikling, og reiserådene oppdateres når ny informasjon er tilgjengelig. 

Foreløpig er informasjonen om smittespredning i de nye områdene begrenset, men det kan forventes flere tilfeller i tiden framover. Folkehelseinstituttet fraråder ikke reiser til disse områdene, men reisende bør unngå kontakt med syke personer og ha god håndhygiene.

De som planlegger å reise kan få oppdatert informasjon på websidene til Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, eller hos Minesterio de Sanidad (mscbs.gob.es).

Kilder: WHO, ECDC, FHI, SML, MSCBS, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, helsenorge

Av Ingvild Mørkved

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.