Månedsmagasinet på Costa del Sol

Elevene på Den Norske Skolen, Málaga fikk selv velge hva de ville jobbe med under det vidspente prosjektnavnet «Det myldrende livet». Dette viste seg å være en inspirerende innfallsvinkel som gav femtetrinns fire uker lange tverrfaglige temaperiode i november en pangstart.

Prosjektet var hektet på flere av aldersgruppens læringsmål innen naturfag, og skulle handle om noe levende, for eksempel dyr, planter/vegetasjon og klima. Med stor iver og arbeidslyst satte elevene igang med å samle informasjon om de selvvalgte temaene; Bahamas, havet, regnskogen, Antarktis, Afrika, global oppvarming og klima.

I idéfasen brukte kontaktlæreren, Monica Mørkve Wesøe, applikasjonen wooclap. Dette er et utmerket læringsverktøy for idémyldring og avstemminger. I løpet av denne fasen, som varte et par dager, fikk alle landet en idé om hva hadde lyst til å fordype seg i. Også ulike arbeidsmetoder, og forskjellige måter å presentere et produkt på, ble behandlet og diskutert.

Formidlingskompetanse

Søk, bearbeiding og fremlegging av fakta var viktige fokusområder for elevene underveis, og læreren vurderte elevenes selvstendighet i arbeidet og deres digitale kompetanse, og ga dem råd og fortløpende tilbakemeldinger. De fleste valgte å fremlegge faktaene sitt via en digital presentasjon, men det ble også levert én video og én flott plakat.

Den Norske Skolen, Málaga er en leksebevisst skole, og det betyr at elevene her ikke er vant til å ha så mye lekser. Men der det er nødvendig, må man regne med litt hjemmearbeid. Siden alle hadde jobbet med forskjellige temaer, og presentasjonen var deres eneste arena for å videreformidle det de hadde lært til de andre, ble fremføringen et veldig viktig punkt. Derfor fikk elevene beskjed om å øve hjemme, noe de tok på alvor. Alle gjennomførte formidlingen meget godt, og elevene lærte mye av hverandre. De fikk selvfølgelig også masse skryt av sin veldig stolte lærer, Monica Mørkve Wesøe.

Kunst og fortellinger

Elevene jobbet parallelt med fortellinger i norskfaget, inspirert av “Det Myldrende Livet”. I tillegg til flere mål innen naturfag, hentet prosjektet også kompetansemål innen kunst- og håndverk. Her ble barneTV serien “Tinga Tinga” en sentral inspirasjonskilde, og det er lett å se likheter i elevarbeidene.

Tverrfaglig prosjektarbeid er en inspirerende arbeidsform for elevene. Forskning viser at elever som får jobbe med samme tema i flere fag, får en dypere og varig forståelse av det de har lært. På Den Norske Skolen, Málaga får alle elever undervisning gjennom prosjektbaserte læringsperioder av ulik størrelse gjennom skoleåret.

Søknadsfrist 1. Februar.

Skolen opplever stor pågang, og har hatt ventelister på enkelte trinn inneværende skoleår. Vi anbefaler alle som ønsker skoleplass skoleåret 2020/21 å levere søknad innen fristen, for å sikre seg plass. Etter fristen er gått ut, fylles skolen opp etter ventelisteprinsippet ved ledig kapasitet. Les mer om søknadsprosessen på våre hjemmesider www.dnsmalaga.com.

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.