Månedsmagasinet på Costa del Sol
Kamp om utlendingene · Lokalpolitiet ønsker seg bedre og flere våpen · Ny konflikt mellom Junta’en og sentralregjeringen

Kamp om utlendingene · Lokalpolitiet ønsker seg bedre og flere våpen · Ny konflikt mellom Junta'en og sentralregjeringen

Kamp om utlendingene

Costa del Sols kommuner vil det kommende året fortsette sine kampanjer for å få utlendingene til å registrere seg. Faktum er at tusenvis av utlendinger tilbringer det meste av året på Costa del Sol og faktisk bor her – men uten å være registrert i det lokale folkeregisteret. Ved å få alle registrert, og dermed få opp innbyggertallet, tildeles hver kommune automatisk flere ressurser som; politifolk, brannmenn, renovasjonsmedarbeidere, søppelcontainere og kommunale ansatte. Dette er ressurser som kommer alle innbyggere til gode. Nesten alle kommuner har de siste årene jobbet hardt for å få flere utlendinger til å registrere seg – og med hell. Costa del Sol-kommunene er imidlertid enige om at tusenvis av utlendinger fortsatt ikke er registrert i sin kommune. I de nye kampanjene vil kommunene fokusere på fordelene som utenlandske borgere får ved å skrive seg inn i kommunen der de bor.

 
 
 
 
{loadposition google_native}

 

 

Lokalpolitiet ønsker seg bedre og flere våpen

policia 
Den organiserte kriminaliteten på Costa del Sol har økt dramatisk i løpet av året. Det fører til at det lokale politiet i flere kommuner krever større innsikt og bedre våpen for å kunne ta aktiv del i arbeidet til Guardia Civil og det nasjonale politiet. 2500 lokalbetjenter patruljerer daglig i byenes gater og smug, og kan ifølge dem selv bidra med nyttig informasjon og spille en viktig rolle i kampen mot organisert kriminalitet. I dag har imidlertid lokalpolitiet ikke tilgang til de to andre politistyrkenes arkiver og registre, og de er kun utstyrt med pistoler. Derfor ønsker det lokale politiet nå innsikt for å kunne koordinere en mer effektiv innsats, samt automatiske våpen og skjold for å kunne gripe inn og ta aktiv del i aksjoner.
 
 
 
 
{loadposition google_native}
 
 
 
 
 

Ny konflikt mellom Junta’en og sentralregjeringen

junta de andalucia 
Selv om alt politisk fokus er rettet mot de pågående forhandlingene om den kommende regjeringen, ser det ikke ut til at den sittende regjeringen kaster bort tiden. Regjeringen fortsetter å kjempe for å redusere landets og regionenes budsjettunderskudd til under tre prosent slik EU krever. Derfor griper regjeringen nå inn ovenfor Junta de Andalucía og krever omstilling og kutt for å oppfylle de økonomiske kravene. Dette har irritert den relativt nye regionale regjeringen, bestående av Partido Popular og Ciudadanos, som gjør alt de kan for å rydde opp i det de betegner som «et økonomisk kaos etter fire tiår med sosialistisk styre».
 
 
 
 
{loadposition google_native}
 
 
 

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.