Månedsmagasinet på Costa del Sol
shutterstock 99570935 
 
Veksten i norsk økonomi avtar. De siste årene har veksten i norsk økonomi vært høy, mens dansk, svensk og finsk økonomi har gått i krabbefart. Nå er rollene i ferd med å endres. I Nordisk Økonomisk Oversikt som offentliggjøres i dag, har økonomene i Nordea foretatt en vesentlig nedjustering av vekstanslagene for norsk økonomi.

 
Veksten i fastlands-Norge har i år vært svakere enn det Nordeas økonomer anslo i begynnelsen av året, og flere svakhetstegn er kommet til syne utover høsten. Privat forbruk har stagnert, boligprisene faller, igangsettingen av boliger synker og oljeinvesteringene er i ferd med og nå en topp.
 
Flere år med høy lønnsvekst og svak produktivitetsvekst har gitt norsk næringsliv høye kostnader og sterkt svekket konkurranseevne. Norske bedrifter har det siste året mistet flere store kontrakter for leveranser til oljesektoren til utlandet. Veksten i fastlands-Norges anslås til 1 ¼ prosent både i 2014 og 2015. En så lav vekst vil gjøre at arbeidsledigheten øker noe og at arbeidsinnvandring vil gå ned.
 
To rentenedsettelser
– Norsk økonomi opplever en svekkelse på ganske bred front, sier sjeføkonom Steinar Juel.
- Oljeinvesteringer, privat forbruk og boligbygging har vært vekstdrivere de siste årene, og det er her det nå svikter, legger han til. Både boliginvesteringene og boligprisene anslår økonomene i Nordea vil falle med 15-20 prosent i løpet av de neste to årene. Svak krone og bedre vekst hos Norges handelspartnere vil på den annen side gjøre at tradisjonell norsk eksport vil vokse noe sterkere.
 
Økonomene i Nordea venter at Norges Bank vil reagere på lavere økonomisk vekst og høyere ledighet med å kutte styringsrenten i to ganger med til sammen ½ prosentpoeng sommeren/høsten 2014. I prognosene er det også antatt at det vil bli vedtatt noe ekstra skattelettelser og at regjeringen vil vedta en ekstra bevilgning til infrastrukturprosjekter og offentlige bygg. En mer ekspansiv økonomisk politikk antas å dempe vekstnedgangen i norsk økonomi, men ikke å fjerne den helt.
 
Du kan lese hele rapporten på nordeamarkets.com
 
For mer informasjon:

Steinar Juel, sjeføkonom, 22 48 61 30 (steinar.juel@nordea.com)

Erik Bruce, sjefanalytiker, 22 48 44 49 (erik.bruce@nordea.com)

Katrine G. Boye, senioranalytiker 22 48 79 77 (katrine.godding.boye@nordea.com)

Johannes Stenwig, kommunikasjonsrådgiver, 99355276 (johannes.stenwig@nordea.no)
Du kan følge Nordea på Twitter
21 utvalgte Nordea Markets analytikere har personlige Twitter-kontoer. Du kan følge analytikerne og bli oppdatert på de enkelte markeder. På Twitter gir de innsiktsfulle analyser på aktuelle saker som berører markeder og økonomier.
 
@NordeaMarkets på Twitter vil du finne en samlet oversikt over de 21 Nordea Markets analytikerne.
Av Jesper Hertz

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.