Månedsmagasinet på Costa del Sol
Nye regler ved kjøp av eiendom for ikke-europeiske borgere

Nye regler ved kjøp av eiendom for ikke-europeiske borgere

Foto Shoptalk Decota DNM Januar 2013 copy
 
Eiendomsmarkedet i Spania er i ferd med å ta seg opp igjen, og selv om prisene fortsatt er lave i noen områder, vil det skje en økning i antallet ikke-europeiske borgere som kjøper bolig i Spania. Det skyldes blant annet en ny lov om visum som snart trer i kraft.

En ny form for visum vil kunne utstedes til dem som kjøper en eiendom som er prissatt til over 500.000 euro. De nye reglene vil blant annet bety at ikke bare tallet på europeere, men sannsynligvis også indiske, kinesiske og russiske kjøpere vil øke dersom de nye reglene tillater dem å få visum og oppnå spansk oppholdstillatelse.
Sør-Spania og Kanariøyene er fortsatt de mest populære områdene for dem som vil investerer, og selv om det fortsatt er noen byråkratiske humper på veien, gir reglene for eiendomskjøp og prosedyren rundt registrering av landområder en god sikkerhet for kjøperne.
Inntil lovgivningen trer i kraft, gjelder de nåværende reglene, noe som betyr at alle som er i Spania i mer enn 183 dager i året må bevise at de kan forsørge seg selv, enten med en inntekt på rundt 24.000 euro, og at de har privat helseforsikring eller er berettiget til offentlig helseforsikring.
Den nye loven vil også tillate ubegrenset bevegelighet innenfor Schengen-området (de 26 landene som ikke har grensekontroll ved sine vanlige grenser). Disse inkluderer Spania, Frankrike, Tyskland, Østerrike, Belgia, Estland, Danmark, Finland, Hellas, Ungarn, Island, Italia, Lettland, Litauen, Tsjekkia, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovenia, Slovakia, Sverige og Sveits).
Etter de siste årenes byplanleggingsskandaler rådfører advokatene seg i rådhusene, og i de fleste tilfeller er de nye boligområdene klart avgrenset slik at det kan gis råd og veiledning i forhold til lovligheten av eiendommen, og om det er bygge- eller planleggingsrestriksjoner. Mange av de påkrevde opplysningene er nå tilgjengelig på internett, noe som kan hjelpe en kjøper som er usikker på reglene knyttet til eiendommene i et spesielt område. I de fleste landområder er det for eksempel fortsatt nødvendig å kjøpe større tomter eller et ekstra stykke tomt hvis man vil bygge nytt eller bygge ut.
 
Kontakt De Cotta Law for mer informasjon rundt eiendomsrett, utforming av skjøte eller en privat konsultasjon på tlf.: 952 527 014 eller thomasgant@decottalaw.net. Se også wwwdecottalaw.com.
Av De Cotta Law

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.