Månedsmagasinet på Costa del Sol


2011 vil bli husket som ett av de mest ustabile årene på finansmarkedene i nyere tid. Spesielt gjeldskrisen i eurosonen som forsterket seg og etterdønningene etter finanskollapsen i 2009 gjorde at aksje-, råvare- og valutakursene svingte voldsomt i takt med at stemningen skiftet fra håp til fortvilelse.

Mange investorer ønsker nok å legge 2011 bak seg, men årsakene til volatiliteten vil fortsatt være der i 2012 og kanskje også i lengre tid fremover. For Europa er det på sin plass med en periode med innstramminger, som vil variere alt etter hvilket land det gjelder. Gjeldsreduksjon vil bli nøkkelordet i 2012, ikke bare i eurosonen, men også i andre land i Europa med dårlig økonomi, som Storbritannia. Makthaverne må gå på en stram line og prøve å finne måter å kutte gjelden på uten å kaste regionen inn i en dyp resesjon. Dette er en skummel oppgave, og påvirkningen på økonomien vil trolig være avhengig av hvor raskt gjeldsreduserende tiltak vil bli implementert, og hvor dypt de vil gå. Det politiske svaret kan derfor være å dele ut medisinen gradvis og forsiktig, og ikke så mye og så raskt at det dreper pasienten. Men uansett, konklusjonen er at Europas vekstutsikter på kort- og mellomlang sikt overhodet ikke er optimistiske.

Gjeld vil også være hovedtemaet i USA neste år, og da hovedsakelig den private gjelden. Mye må fortsatt gjøres. Men på grunn av manglende flertall i Representantenes hus har Obama administrasjonen problemer med å få gjennom lovforslag. Det er derfor lite håp om effektive politiske tiltak som kan hjelpe de gjeldsbelastede forbrukerne før presidentvalget neste november, og før valget forventes det en periode hvor politikken generelt blir helt paralysert. Tallene som nylig ble offentliggjort, viste derimot en mindre fremgang i økonomien, selv om det er for tidlig å snakke om en stabil oppgang.

……men det er lys i enden av tunnelen……..
I 2012 må de som ser seg om etter vekst, se på de fremvoksende markedene, og spesielt Asia. Få analytikere tviler nå på at Kina snart vil erstatte USA som verdens største økonomi. Dette har lenge vært sett på som uunngåelig, og er nå blitt fremskyndet av dybden og varigheten av USA’s resesjon. Kina deler ikke gjeldsproblemene til de vestlige landene og har bare indirekte blitt påvirket av nedgangen i USA (Kina er USAs største kreditor, men Kinas tilsynelatende umettelige innlandsforbruk har redusert betydningen av den tidligere så viktige eksporten til USA). Kinas problem de siste årene har vært en mulig økonomisk overoppheting med etterfølgende høy inflasjon. Hvis Kina greier å styre inflasjonen uten betydelig skade for vekstutsiktene, noe som det faktisk ser ut til at de klarer, vil det største hinderet for investorene være effektivt ute av veien.

….og noen lyspunkter
Til tross for den usikre økonomiske situasjonen vil det fortsatt være investeringsmuligheter i 2012. Til tross for uroen rundt betalingsevnen til enkelte land, banker og personer, er det et overraskende stort antall ikke-finans selskaper internasjonalt som har solide regnskaper og lite eller ingen gjeld. Utsiktene for aksjemarkedene neste år er usikre, slik at obligasjonene til disse selskapene kan være interessante for enkelte investorer på grunn av utstedernes solide fundamenter og at papirene har lavere risiko enn aksjer.

www.nordea.privatebanking.com
 

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.