Månedsmagasinet på Costa del Sol

Som kjent er spansk økonomi krise, og det er en av den nye regjeringens aller største utfordringer. Tross valgløfter om det motsatte, er det allerede innført avgiftsøkninger. Det er både bra og mindre bra.

Her kan du først lese eiendomsmegler Heidi Bråtengs syn på saken. Deretter gir advokat Einar Askvig deg et overblikk over hele avgifts- og skattesituasjonen slik den er akkurat nå.

Nye endringer når det gjelder IVA (moms) ITP (omsetnings-skatt) IBI (lokal
eiendomsskatt til hver enkel kommune) og Formueskatt i Spania innført av den nye regjeringen.

– Var disse skatteendringene varslet eller kom de overraskende fra den nye
regjeringen?

Høyreregjeringen hadde ikke gitt informasjon om de nye endringene som skulle gjelde etter regjerings-skifte, men det var et behov for endringer, og
befolkningen synes å har reagert positivt på dette. Den nye regjerningen hevder de vil gå ut hardere på de som har mest midler og ligger i
den øvre lønnsklassen. På den måten blir regjeringen mer populær blant folk som sliter økonomisk. Samtidig skal det innføres nye regler når det gjelder formueskatten. På den måten vil regjeringen prøve å favne de som tidligere stemte sosialistisk slik at de skal føle de har gjort rett når de denne gangen støttet høyrepartiet Partido Popular.

– Hva tenker du om skatteøkningen? Du har tidligere sagt at dette var
positivt med tanke på Spanias økonomiske situasjon.

Befolkningen har nok en positiv reaksjon generelt til skatteøkningen fordi
dette skal få Spania ut av den vanskelige økonomiske situasjon. Jeg føler at det var nødvendig med en endring av systemet.
Eiendomsskatten lokalt til hver kommune vil øke kraftig, det vil nok alle
reagere negativt på. Men fordi målet er å få inn mer penger og gjøre bedre investeringer, tror jeg alle blir fornøyde.
Problemet er at spanske kommuner har slitt enormt med korrupsjonssaker der de ansvarlige i de ulike kommuneadministrasjonene (særlig boligetatene) har forsynt seg fritt og har operert uten kontroll og brukt enorme midler til å berike seg selv. Det som må til er mer kontroll for at slike historier ikke
kan gjentas.

– Hva sier boligkjøperne om skatteøkningen?

De spanske boligkjøperne reagerer negativt på at det er blitt dyrere å kjøpe bolig. Omsetningsskatten har økt ca. 1%, og for dyrere objekter enda mer, opp til 2% mer enn tidligere.
Nye boliger som er underlagt momsplikt, har fortsatt halv moms. Ordningen ble innført i 2011, og det er svært positivt for både spanjoler og for utlendinger som kjøper bolig som aldri er omsatt tidligere direkte fra utbygger.
Dette gjør all nyproduksjon mer attraktiv. Likevel, her på Costa del Sol er det gjerne slik at de mest attraktive salgsobjektene vi har, gjerne allerede er omsatt en gang. Deretter har banken tatt over boligen ved tvangsauksjon, og da er det ikke moms, men omsetningsskatten ITP som gjelder. Men det er nytt at bankene selger ut boliger til priser som ligger under gjeldskravet. Dermed er det, økonomisk sett, alltid attraktivt for kjøper i dagens marked.

En lokal utbygger her i Marbella som i hovedsak selger boliger til nyetablering for spanjoler, hevder at han akkurat nå har en enorm pågang med daglige salg, særlig til den yngre generasjonen som nå har muligheten for endelig å flytte hjemmefra og etablere seg i egen bolig. De har halvrt salgsprisen på boligene i forhold til tidligere oppnådde priser, og kan tilby 4% moms i stedet for 8. Bankene bistår de unge med gunstige finansieringstilbud for nyetablering, slik at mange vil kunne hente inn store fordeler av halveringen av momssatsen.

Heidi Ch. Bråteng
Real Estate Segarra & Bråteng, Marbella
Tel. 00 34 952 77 04 33
www.eiendom-marbella.com

_____________________________________________________________________________________________________

Nye lover og forskrifter vedr. skatter og avgifter og ny hvitvaskingslov.

Det er ikke noe nytt at politikere bryter sine valgløfter. Den nyvalgte regjering har muligens satt ny rekord. Kun 9 dager etter tiltredelse vedtok den diverse skatte- og avgiftsskjerpelser med umiddelbar virkning.
Dette er de sentrale endringer:

Transfer tax

Overføringsavgiften utløses ved enhver overdragelse av fast eiendom, med unntak av første gangs omsetning. Ved overdragelse av nye boliger beregnes merverdiavgift (IVA). Denne var 8 %, men ble i 2011 halvert til 4 % for å stimulere omsetningen.
Overføringsavgiften (som hittil har vært 7 % uavhengig av beløp) er øket som følger:

– € 0 – 400 000 – 8 %
– € 400 – 700 000 – 9 %
– Over € 700 000 – 10 %

Garasje (som ikke ansees som integrert del av fast eiendom som overdras samtidig)

– € 0 – 30 000 – 8 %
– € 30 – 50 000 – 9 %
– Over € 50 000 – 10 %

Stempelavgift
Det blir oppkrevet stempelavgift i forbindelse med låneopptak. Avgiften beregnes ikke kun av lånebeløpet, men av det beløp som teoretisk beregnes som misligholdt beløp. Videre utløser kjøp av fast eiendom fra utbygger stempelavgift.
Stempelavgiften er øket fra 1 % til 1.2 %.
 

Formuesskatt
Formuesskatt ble gjeninnført i 2011. Den nåværende regjering har prolongert formuesskatten for 2012 og 2013.
For registrerte skattesubjekter i Spania skal det svares formuesskatt for formue som overstiger € 300 000. For utlendinger er «fribeløpet» satt til € 700.000. Formuen beregnes klart nok kun av formue som befinner seg på spansk territorium.
En ikke-resident må betale formuesskatt av nettoformuen. Formuesskatten beregnes på grunnlag av en tariff utarbeidet av skattevesenet og skal beregnes på grunnlag av den høyeste av følgende verdier:
a) Den spanske ligningsverdien på den faste eiendommen, den såkalte «valor catastral».
b) Skjøteverdien
c) En verdi som fastsettes av ligningsmyndighetene.

En skatteyter har selv plikt til å sjekke hvilke av disse verdiene som er høyest.
Den spanske ligningsverdien fremkommer av Eiendomsskatt kvitteringen (IBI) som den registrerte eier mottar en gang i året.
Det er nettoverdien på eiendommen som skal legges til grunn for utregning av skatten. Dette innebærer at man kan trekke fra evt. pantelån som hviler på boligen. Det skal ikke vedlegges dokumentasjon på evt. pantelån ved innlevering av selvangivelsen. Skattekontoret kan imidlertid i løpet av en 4 års periode komme tilbake til skatteyter og kreve den dokumentasjon de finner nødvendig.
Skatten beregnes som 0,22 % av de første € 167.129,45 (Art 16. BOJA nº 255, 31/12/2011). Deretter øker prosentsatsen til 0,33 % av beløp opp til € 334.252,88. Den høyeste prosentsatsen ligger på 2,75 % og gjelder fast eiendom med netto verdi på over € 10.695.966,06.
Vi vil illustrere beregningen av formuesskatten ved et eksempel:
Du og din kone har felleseie og kjøpte en fast eiendom i 2001 for € 1.500 000. Vi forutsetter at skjøteverdien er høyere enn den spanske ligningsverdien og verdien som fastsettes av ligningsmyndighetene. Det foreligger ikke panteheftelser på eiendommen.
Hver av ektefellene eier 50 % av eiendommen, hvilket innebærer at det må innsendes to selvangivelser. Hver av ektefellene har således en formues stor € 750 000 som etter fradrag av fribeløpet reduseres til € 50.000. Begge deklarer da € 50 000 og hver av dem må da betale en formuesskatt stor € 110. (0.22 % av € 50 000).

Hvitvaskingsdirektivet
Norge har hatt Lov om hvitvasking siden 2003. Spania har introdusert sin lov om dette per 1/1- 2012. Loven går ut på at visse yrkesgrupper har rapporteringsplikt til myndighetene dersom det er mistanke om at finansielle transaksjoner har tilknytning til straffbare handlinger eller i forbindelse med finansiering av terror handlinger. Rapporteringspliktige er bl.a. banker, forsikringsselskaper, revisorer, eiendoms- og forsikringsmeglere, advokater og detaljister (ved salg av gjenstander til en verdi som overstiger NOK 40.000).

Advokat Einar Askvig
Partner Vogt Advokatfirma, Marbella
952 77 67 07 – askvig@vogtlaw.com

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.