Månedsmagasinet på Costa del Sol

Helt siden oljekrisen i 1973 har myndighetene i USA hatt en drøm: å bli selvforsynt med energi. Den innenlandske oljeproduksjonen har de siste årene vært høy, og sammen med banebrytende nyvinninger på naturgassfronten og lavere etterspørsel fra forbrukerne, begynner drømmen snart å gå i oppfyllelse.

USA har ikke klart å dekke energibehovet sitt gjennom innenlandsk produksjon siden tidlig på 1950-tallet, men forventes nå å gjøre det om bare noen få år. De siste tallene viser at produksjonen innenlands nå dekker over 80 % av nasjonens energibehov, det høyeste på 20 år. Dette er ikke et midlertidig fenomen, men en langsiktig utvikling. Noen i industrien mener at USA ikke bare snart vil bli nettoeksportør av energi, men også vil ta over for Russland som verdens største energiprodusent innen 2020.

USAs uavhengighet av energi skyldes en rekke faktorer, inkludert en jevnt økende innenlandsk produksjon av råolje. Det viktigste har likevel vært intensivert utnyttelse av landets enorme forekomster av skifergass. Dette er gjort mulig ved hjelp av hydraulisk oppsplitting, “fracking”, der en væske bestående av kjemikaler, vann og sand sprøytes inn i de underjordiske steinlagene under høyt trykk for å få steinene til å sprekke slik at man kan hente ut forekomstene av fossilt brensel som tidligere har vært utilgjengelig. Bruken av denne metoden er blitt utvidet i senere tid ved at man har tatt i bruk borreteknikker som brukes i stort omfang i offshoreindustrien. Dette har åpnet opp for horisontal og vertikal boring for å maksimere utbyttet. Disse teknologiske fremskrittene betyr også at man igjen kan borre på steder som tidligere var oppgitt.

Billig boring
Delvis på grunn av denne nyvinningen har gassproduksjonen i USA steget raskt de siste årene og forventes å gjøre det også i fremtiden. (Denne utviklingen gjenspeiles i prisene på olje og gass som fulgte hverandre tett frem til slutten av 2008. Siden da har råoljeprisene mer enn fordoblet seg, mens naturgassprisene har gått dramatisk ned.) Siden 2007 har faktisk produksjonen steget så mye at regjeringen vurderer å bygge en eksportterminal for naturgass og tror at landet kan bli nettoeksportør av gass innen tidlig på 2020-tallet.

Forbrukerne har også spilt en rolle for USAs uavhengighet av energi. Siden forrige nedgang har drivstoffeffektive kjøretøy blitt mer og mer populære, og bilfabrikantene svarer med samme mynt. Forbrukerne er generelt blitt mer energi- (og pris-) bevisste, og dette har ført til lavere etterspørsel etter energi enn tidligere.

Store fordeler
Økt energiproduksjon gir naturligvis grunn til miljøbekymringer, men de økonomiske konsekvensene av utviklingen er klart positive. Selv om det ikke akkurat løser landets økonomiske problemer (olje- og gassproduksjon står for bare 1 % av BNP), mener noen analytikere at produksjonsøkningen vil gi en million nye jobber de neste 20 årene. Fabrikantene vil betale mindre for naturgass som vil redusere produksjonskostnaden og styrke konkurransekraften. Forbrukerne vil få lavere strømregninger som vil frigjøre kapital til andre ting eller til å redusere gjelden. Videre vil mindre avhengighet av import av energi ikke bare redusere handelsunderskuddet, men også svekke den rollen frykten om tilførsel spiller i USAs utenrikspolitikk, spesielt når det gjelder Midtøsten.

9. april 2012
www.nordeaprivatebanking.com

Av Jesper Hertz, Chief Representative, Nordea

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.