Månedsmagasinet på Costa del Sol
artikler skrevet av Jesper Hertz, Chief representative, Nordea
  Den ulykksalige eurosonen vingler fra katastrofe til katastrofe. Politikerne sitter fortsatt og gjør ingenting. De er styrt av nasjonal egoisme fremfor engasjement for fellesskapet,...
Mens både USA, Japan og Storbritannia har gjennomført kvantitative lettelser de siste årene i form av å trykke penger og kjøpe obligasjoner, har Den europeiske...
Entusiasmen for Japans radikale forsøk på å få slutt på 15 år med deflasjon sank i begynnelsen av dette året på grunn av bekymring om...
  Helt siden den kontroversielle iverksettelsen av de kvantitative lettelsene for noen år siden har det vært store spekulasjoner om hva som kommer til å...
Utsiktene for den globale økonomien er lysere enn på lenge. Mens det generelt forventes en jevn fremgang i 2014, er investorene oppmerksomme på den inflatoriske...
  Reviderte BNP-tall for andre kvartal i USA viser en imponerende årlig vekst på 2,5 prosent. Dette er over analytikernes forventninger om 2,2 prosent og...
Den økonomiske handlingsplanen Abenomics er oppkalt etter Japans statsminister Shinzo Abe og er en tredelt pakke bestående av kvantitative lettelser, finanspolitiske tiltak og deregulering. Formålet...
Finanskrisen på Kypros, som tilspisset seg i mars i år, kan være avverget for denne gang. Men ettervirkningene av hvordan arbeidet med redningspakken ble håndtert,...
De kvantitative tiltakene har stort sett ikke vært vellykket. Rimelig og rikelig med likviditet tilført gjennom kvantitative tiltak skulle stimulere til økonomisk vekst. Men bankene...
Myndighetene i eurolandene har tilsynelatende ikke klart å håndtere gjeldskrisen. Den europeiske sentralbanken (ECB), derimot, har aktivt gått inn for å gjøre det. Etter å...
Helt siden oljekrisen i 1973 har myndighetene i USA hatt en drøm: å bli selvforsynt med energi. Den innenlandske oljeproduksjonen har de siste årene vært...
2011 vil bli husket som ett av de mest ustabile årene på finansmarkedene i nyere tid. Spesielt gjeldskrisen i eurosonen som forsterket seg og etterdønningene...

Siste Artikler

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.