Månedsmagasinet på Costa del Sol
shutterstock 128051006

 

Reviderte BNP-tall for andre kvartal i USA viser en imponerende årlig vekst på 2,5 prosent. Dette er over analytikernes forventninger om 2,2 prosent og langt over det initielle estimatet på 1,7 prosent. Fremgangen i den amerikanske økonomien i andre kvartal var over dobbel så stor som i første kvartal. Hovedgrunnene til den overraskende sterke utviklingen var investeringene i bolig- og bedriftsmarkedet. Boligbyggingen økte med 12,9 prosent på årsbasis i andre kvartal, som er fjerde kvartal på rad med tosifret vekst, mens investeringene i bedriftsmarkedet steg med svimlende 16,1 prosent. I tillegg var omsetningshastigheten til detaljistene mye høyere enn tidligere antatt, hvilket indikerer større forbruk.

BNP-rapporten viser delvis virkningen av en betydelig reduksjon i USAs underskudd på handelsbalansen. Tall for juni viste et underskudd på USD 34,5 milliarder, som er det laveste siden 2009, sammenlignet med USD 43,7 milliarder i mai. Denne økningen reduseres bare delvis av et første estimat på USD 39,1 milliarder for juli. Hovedgrunnen til den betydelige reduksjonen antas å være lavere avhengighet av oljeimport etter økt fracking-virksomhet og andre nyvinninger innenfor energiproduksjon.
Veksten i USA i andre kvartal kan også ha blitt positivt påvirket av en revidert måte å beregne BNP på, som nå gjør det mulig å estimere forbruk av poster som hittil har vært utelatt (f.eks. kostnader til produksjon av tv, film og musikk, forskning og utvikling, osv.) Tanken er at BNP-tallene dermed skal ta hensyn til den økende betydningen av immaterielle eiendeler i økonomien og ikke bare fokusere på industri- og landbruksproduksjon. Denne endringen kan komme til å øke størrelsen på den amerikanske økonomien med så mye som USD 370 milliarder.
 
Store hindre fremover
Det er fortsatt usikkert om den amerikanske økonomien kan klare å opprettholde den vekstraten tallene for andre kvartal antyder. Hvis tallene bekreftes av fremtidig statistikk, i første rekke fra det innenlandske arbeidsmarkedet, vil de sannsynligvis fremskynde nedtrappingen av sentralbankens obligasjonskjøp. Det er vanskelig å si hvor mye disse kjøpene har bidratt til veksten i USA, men en nedtrapping vil bety mindre økonomisk ballast.
I tillegg til den geopolitisk forårsakede stigningen i oljeprisen og mulige kostnader til en militærintervensjon i Syria kommer den ikke ubetydelige saken om finansdepartementets gjeldstak på USD 16,7 billioner. Taket forventes å bli nådd i midten av oktober. Da vil myndighetene ikke kunne låne mer og vil ikke kunne møte sine gjeldsforpliktelser. For at saken skal få en endelig løsning, må republikanerne og demokratene komme til gjensidig enighet. Hvis vi ser bort fra de økonomiske kostnadene ved ikke å foreta seg noe, kan de kompromissene som kanskje vil måtte inngås for å heve taket, også virke som straff. Selv om den amerikanske økonomien klarte å ta de budsjettkuttene som var nødvendige for å unngå skatteøkningen i januar, er det langt fra sikkert at det er mulig å gjenta dette.
Av Jesper Hertz, Chief Representative, Nordea

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.