Månedsmagasinet på Costa del Sol


En ny rapport fra World Health Organisation (WHO) skal hjelpe verdens regjeringer til å forstå alkoholens alvorlige konsekvenser for hvert enkelt samfunn. Men for dem som er rammet av alkoholisme, er det ikke en rapport som skal til for å løse samfunnsproblemet, men mer forståelse for alkoholismen som sykdom.
Siri har vært edru i 13 år. Likevel har hun ikke glemt hvordan det var å være avhengig av alkohol og alle de plagene som det medførte for henne selv og omgivelsene.
Da Siri skulle ha sitt andre barn, var det svært smertefullt, og i dagene etter får hun morfin for å motstå smertene. Morfinen har, ifølge Siri selv, satt i gang en prosses som har gjort at hun etterpå ikke tåler alkohol. Når hun først begynner å drikke alkohol, kan hun ikke stoppe. Derfor gjelder det for henne å aldri røre alkohol igjen.

Konsekvensene ved alkohol
i tillegg til alkoholisme for den enkelte, kan alkoholen knyttes sammen med en rekke andre samfunnsproblemer. WHO mener at nesten 4 % av alle dødsfall i verden kan knyttes til alkohol. Det kan i tillegg til sykdommer som er et direkte resultat av alkoholen, også være trafikkuhell eller vold der uskyldige ofte er innblandet.
Samtidig forsøker rapporten å gi et bilde av hvor stor alkoholbyrden er på hvert enkelt land. Her blir Spania oppgitt som et av de land der alkoholen har færrest sykdomsmessige konsekvenser, mens skandinaver scorer litt høyere. Det betyr at den skandinaviske drikkekulturen fører til flere sykdomstilfeller, noe som ifølge rapporten skyldes at få episoder med et høyt alkoholinntak er mer skadelig enn flere episoder med et forholdsvis lavt alkoholforbruk.

Jim er edru alkoholiker i Fuengirola. Han hjelper i dag andre alkoholikere med å komme ut av misbruket – det er etter hvert blitt til 120 mennesker. Det foregår gjennom samtale og først og fremst ved at han forteller sin historie om hvordan han selv kom ut på den andre siden.
Jim har ikke mye til overs for rapporter og tall, for han mener det er de samme mekanismene som spiller inn og den samme behandlingsformen som må til for å få folk ut av misbruket, uansett hvor og hvilket land man kommer fra. Han ser alkoholen som en allergi, og så lenge man har anlegg for å få allergien, kan den settes i gang allerede ved den første ølen. Mengden av alkohol og alkoholkulturen har derfor ikke den store betydningen.
”Alkoholikere trenger ikke lege. De trenger en annen alkoholiker,” forklarer Jim.

Alkoholismen førte til løgner
Siris mann får henne til å gå på et møte for anonyme alkoholikere. På dette tidspunktet har hun små depoter med småflasker gjemt over hele huset, og hun må ofte lyve for omgivelsene for å få tid og penger til alkoholforbruket sitt:
”Jeg var kommet så langt ut mentalt, at jeg ikke orket mer. Det var så hardt å måtte skadde alkoholen og samtidig opprettholde fasaden av et liv som ikke var der, fordi jeg var dypt beruset stort sett hele tiden.”
Alkoholen styrer livet hennes, og det som trengs er en omveltning. Men selv om hun i dag er glad for at mannen hennes på dette tidspunktet ikke gikk fra henne, men valgte å hjelpe henne, legger hun vekt på at det alltid er ens egen beslutning å legge alkoholen på hyllen. Og den beslutningen gjelder resten av livet.
Derfor kaller hun seg edru alkoholiker og ikke tidligere alkoholiker, for alkoholismen er noe hun må leve med resten av livet:
”Jeg kan ikke love deg at jeg ikke drikker om et år. Men jeg kan love deg at i dag drikker jeg ikke, og det gjør jeg heller ikke i morgen. Jeg tar en dag om gangen.”

Det store perspektivet
WHO vil med sin rapport gjøre oppmerksom på at det trengs et sterkere fokus på alkoholens påvirkning av samfunnet og legger opp til at medlemslandene må ta sin del av ansvaret. Rapporten viser likevel at et økende antall land allerede har gjort en del for å gjøre brukerne oppmerksomme på alkoholens negative påvirkning på helsen. De skjer ved å merke alkoholholdig drikke med advarsler, slik man gjør på sigarettpakker.
83 % av de 152 medvirkende medlemslandene har de siste tre årene gjennomført kampanjer for å få mer fokus på alkoholens helsepåvirkninger. Den mest brukte kampanjen er mot promillekjøring der kampanjen ofte blir fulgt opp av politikontroller.
”Jeg har mistet førerkortet fire ganger og stått foran en dommer over 30 ganger. Alkoholen får deg til å falle til laveste nivå,” forklarer Jim. Det er derfor nesten umulig å løfte seg selv opp fra alkoholismen. Man skal selv innse at det er et problem, men når det skjer, må det stå noen klar til å hjelpe en videre. Det kan være vanskelig å innse for familien at et familiemedlem trenger hjelp:
”Ni av ti har gode familier, men de forstår ikke situasjonen,” sier Jim. Så er det Anonymous Alcoholics (AA)-grupper som står til rådighet. Der sitter det folk som har vært igjennom mange av de samme opplevelsene.

Et bedre menneske
Siri kom gjennom sin alkoholperiode med hjelp av sin mann. Hun føler seg heldig, fordi omgivelsene hjalp henne videre: ”Jeg var så heldig at han valgte å true meg med å ta fra meg mine barn. Fordi barna var viktigere enn ham og jeg. Jeg har vært svært heldig som ikke kom altfor langt utpå at jeg mistet alt jeg hadde kjært.
Hun har i dag kommet ut på den andre siden og kan se tilbake på en periode av sitt liv som er en smule sløret. Hun påstår at hun ikke var fullstendig til stede for sine barn i denne perioden:
”Jeg er lei for at min datters første fire år og min sønns år fra han var tre til han var sju, er tåkete for meg, men det kan jeg jo ikke gjøre noe med. Jeg kan bare sørge for at det ikke gjentar seg,” sier Siri og fortsetter:
”Jeg har blitt et bedre menneske av å ha vært igjennom alt dette. Alle som velger å ta hånd om sin egen sykdom kommer ut sterkere, det er det slett ingen tvil om. Du blir et sterkere menneske fordi du gir deg selv en seier.”

Rapporten fra WHO viser at alkoholismen er et stort problem, særlig i den vestlige verden. Men den gir ikke et entydig svar på hvordan man kan komme alkoholismen til livs. Det er derfor bruk for både statistikk og praktisk handling, hvis alkoholismen skal minskes i framtiden. Så lenge det finnes alkohol, vil det alltid være noen som får sykdommen alkoholisme, og som ikke kan holde opp med å drikke. Det ser derfor ut til å være et spørsmål om hvordan familien og samfunnet som helhet ser på alkoholismen og først og fremst ikke fordømmer folk som ikke kan la være å drikke.
Alkoholismen kan ramme alle, uansett samfunnslag. Man må ikke spotte en alkoholiker. Nettopp derfor er det viktig å vise at det en vei ut av alkoholismen, slik at de som er på vei ut i et misbruk selv har en mulighet for å innse det.
(Jim og Siris fulle navne er kjent av redaksjonen)

Tall fra WHO:
4 % av alle dødsfall i verden kan knyttes alkohol.
Alkohol er den tredje største risikofaktoren for sykdom og invaliditet i verden.
ca. 45 % av alle tilfeller av skrumpelever skyldes alkohol.
ca. 30 % av alle tilfeller av leverkreft skyldes alkohol.
Ca. 20 % av alle dødsulykker i trafikken skyldes alkohol.
 

Av Jeppe Schjødt

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.