Månedsmagasinet på Costa del Sol
Uendret aktivitet i den sveitsiske bankverdenen

Sveitsiske banker er uten sammenligning et globalt sentrum i forbindelse med forvaltning av internasjonale formuer, selv om det de to siste årene har vært forskjellige angrep fra USA mot en sveitsisk storbank og enkelte amerikanske skattesvindlere. Etter at Sveits på selektiv basis har avlevert noen kundedata til amerikanerne, ser det nå ut til at uroen rundt bankhemmelighetene i Sveits har stilnet av.
Sveits har ikke minst etter press fra OECD laget avtaler om dobbeltbeskatning med 17 stater som allerede nå yter offentlig hjelp ved innbyrdes utveksling av informasjoner ved begrunnet mistanke om skatteunndragelse, men der man i den daglige praksis vanskelig kan skjelne mellom skattesvik og skatteunndragelse. Den sentrale bankhemmeligheten er i behold fordi det ikke er tillatt å søke etter hemmelige konti (Fishing expeditions) eller å automatisere utveksling av informasjoner fra Sveits til hjemlandet.
At sveitsiske banker gjennom den internasjonale diskusjonen om bankhemmeligheter bare har mistet litt eller nesten ingenting av sin gamle glans, viser den fortsatt voksende tilstrømmingen av internasjonale formuer som hele tiden tilflyter sveitsiske banker. Den politiske stabiliteten, disiplinen med offentlige utgifter og den sterke sveitsiske franc ser som før ut til å utstråle stor tiltrekningskraft på store, internasjonale formuer.

Tilbakeblikk på dydens vei av Swiss Private Banking
Trenden går i retning av at mindre spesialiserte formuesforvaltningsbanker får større og større betydning for investorene. De økonomisk trengte internasjonale storbankene som for år tilbake var som en sikre havner å regne, har gitt bildet ”big is beautiful” riper i lakken hos en del bankkunder. Finanskrisen har også hemningsløst blottlagt svakhetene rundt amerikanisering innenfor formuesforvaltning der målet er salg ”asset gathering” – man selger ofte for ambisiøst husets egne produkter. Det tradisjonelle Swiss Private Banking med kjennetegnene: Tillit, seriøsitet, kontinuitet ved personlige kunderådgivning, har fra kundens side blitt oversett. På denne bakgrunn henvender internasjonale investorer/kunder seg igjen til de mindre bankene som har en forretningsmodell som passer bedre til investorens/kundens individuelle behov. Den store utfordringen for de små, spesialiserte formuesforvaltningsbankene består nettopp i å kunne tilby en mer individuell, fleksibel kunderådgivning som svarer til den internasjonale kundes behov enn det som er mulig for konkurrenten. De fleste kunder legger også vekt på et langvarig forhold til sine kunderådgivere som ofte er bekjente med også et personlig forhold. Spesialiserte formuesforvaltningsbanker har her muligheten til å tilby kundene en slik rådgivning fordi medarbeiderne ofte er de samme gjennom mange år.
Mindre formuesforvaltningsbanker, som delvis også blir betegnet som boutique-banker, råder over internasjonale nettverk av førsteklasses spesialister innenfor overdragelse – og arvesaker, salg av virksomheter, eiendommer og formidling av alle former for lån, samt veiledning i tilfeller av flytting av boligadressen til Sveits.

New Private Bank Ltd. Zürich, tlf.: +41 44 265 11 48
 

Av Prof. dr. Markus Ruffner, Partner CEO New Private Bank Ltd. Zürich

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.