Månedsmagasinet på Costa del Sol

96 prosent av alle spanjoler mener det er svært viktig at man kommer fram til en avtale på FNs klimatoppmøte i desember

Rundt 90 prosent av innbyggerne i 40 ulike land som deltok i en spørreundersøkelse foretatt av World Wide Views on Global Warming, mener det er viktig at man på FNs klimatoppmøte, COP15, som arrangeres i København i desember, finner fram til en holdbar løsning og modell for å bekjempe klimaendringene.
96 prosent av alle spanjoler mener det haster med å finne en løsning.
Men dersom Spania selv skal overholde Kyoto-avtalens krav om et kutt CO2-utslippene med 20 – 30 prosent innen år 2020, må landet redusere sine utslipp med 40 prosent.
Ifølge en ny rapport fra Greenpeace, er Spania det EU-landet som siden 1990 har hatt den største økningen i utslippene av klimagasser. Det er slike gasser som er med på å skape drivhuseffekten som igjen antas å være hovedårsaken til at verdens klima holder på å endre seg dramatisk.
100 prosent av alle spanjoler mener også at politikerne, dersom man oppnår en avtale i København, bør følge denne avtalen til punkt og prikke. Det er likevel ikke lenger særlige forventninger om at man vil nå fram til enighet.

En erstatning for Kyoto-avtalen
Kyoto-avtalen fra 1997 som fortsatt er den gjeldende internasjonale avtalen om å kutte utslippene av drivhusgasser, pålegger de landene som i dag slipper ut mest drivhusgasser å kutte utslippene med 5,2 prosent innen 2020.
I dag er det likevel bare Sverige, Storbritannia og Frankrike som overholder disse utslippskravene når det gjelder CO2, og presset på de andre landene er stort.
Etter 2012 eksisterer det ingen internasjonale avtaler om reduksjon i utslippene av drivhusgasser, og det er dette klimatoppmøtet i København handler om. Man forventer minst 10.000 deltakere, blant andre miljø- og klimaministre samt trolig statsledere – om det vel å merke er utsikter til en ny avtale.
Etter Barack Obamas siste mislykkede besøk i København, hersker det stor tvil om den amerikanske presidentens deltakelse fordi man mener at han – politisk sett – ikke kan tillate seg å delta i enda et møte som ender med fiasko.
USAs klimaforhandler, Todd Stern, har da også uttalt at man vurderer sjansene for en avtale som minimale fordi de forberedende forhandlingene i FN-regi i forkant av møtet, har gjort for få framskritt.
Barack Obama skal i november holde bilaterale møter med Kina og India i håp om at de tre nasjonene kan komme et skritt nærmere hverandre før klimatoppmøtet skal avholdes.
De fleste aktørene hadde håpet at Obama ville påta seg ansvaret for USAs rolle som en av verdens største forurensere, etter at George W. Bush i 2001 vendte ryggen til Kyoto-traktaten, mens forventningene til Obama kanskje har vært for høye.

Pingpong
Kina har nettopp gått forbi USA som det landet som har det største utslippet av CO2. Med ed en befolkning på rundt fire ganger mer enn USA og med en økonomi i rask utvikling, er potensialet for utslipp av drivhusgasser enormt.
Men Kina ikke vil inngå en avtale før u-landene også påtar seg store forpliktelser. U-landene sier på sin side at de ikke vil være med, før de rike landene for alvor har begrenset sine utslipp av drivhusgasser. Flere afrikanske land har truet med å dra fra møtet i København dersom de rike landene ikke vil påta seg ansvaret og betale det afrikanske kontinentet for de skadene, klimaforandringene fører til.
Pingpongspillet fortsetter, og ballen slås stadig lenger ut i framtiden.
EU har inntil videre avtalt en reduksjon på 20 prosent i utslippene av CO2 i 2020 og 80 prosent i 2050. USA har gått inn for samme mål, men ikke før i 2050 og har heller ikke forpliktet seg til bestemte kutt i utslippene før 2020.
Uansett om Barack Obama deltar eller ikke, bør USA sammen med Europa føre an fordi de to områdene har et historisk ansvar ved at de fram til i dag har stått for de største utslippene av drivhusgasser. Mange andre land har først nå begynt å tenke på kutt i utslippene.
Om Spanias statsminister José Luis Zapatero deltar i København og gjør sitt for å bringe en avtale i havn, er fortsatt ikke avgjort.
96 prosent av hans velgere håper det.
 

Av Jette Christiansen

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.