Månedsmagasinet på Costa del Sol


alt
Forhåndsstemmingen foran høstens Stortingsvalg er i gang, i alle fall for nordmenn i utlandet. Fram til 4. september kan du la din stemme bli hørt.

Ønsker du fortsatt rød-grønn regjering eller vil du la de blå slippe til? Den enkleste muligheten for å påvirke valget – dersom du ikke er i Norge på valgdagen 14. september – er å avgi forhåndsstemme ved Det norske konsulatet i Fuengirola.
– Forhåndsstemmingen startet 1. juli, og siste frist er 4. september, forteller visekonsul Ellen Munch.

Er du ført inn i manntallet?
Har du fylt eller fyller du 18 år innen utgangen av 2009, har du rett til å stemme. Det er en forutsetning at du er innført i manntallet. Alle norske statsborgere som har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de ti siste årene, blir automatisk ført inn i manntallet.
Har du ikke bodd i Norge en gang i løpet av de siste ti årene, må du søke om innføring i manntallet. Det gjør du lettest ved å signere på omslagskonvolutten når du avgir din stemme ved konsulatet.

Personlig frammøte
For å avgi forhåndsstemme, må du møte opp personlig ved Det norske konsulatet i Avda. de Los Boliches 60. Her får du all nødvendig informasjon og finner alt stemmematerialet som trengs.
Du krysser av på stemmeseddelen for det partiet du ønsker å stemme på. Lar du være å krysse av, regnes stemmen din som blank.
Deretter legger du stemmeseddelen i en brun stemmeseddelkonvolutt, kleber igjen og legger konvolutten i den hvite omslagskonvolutten som du så kleber igjen.
Visekonsul Eller Munch fyller ut skjemaet og signerer på omslagskonvolutten. Så er det din tur til å signere. Det er viktig å passe på at du har fylt ut korrekt med navn og fødselsnummer(11 siffer). Og vips har du gjort din borgerplikt!


Sametingsvalget
Samtidig med Stortingsvalget avholdes også valg til Sametinget. Er du same og norsk statsborger, vil du ha fylt 18 år i løpet av 2009 og er oppført i Sametingets valgmanntall, kan du også forhåndsstemme ved dette valget. Stikk innom Det norske konsulatet i Funegirola/Los Boliches.


Brevstemmer
Oppholder du deg på et sted der det ikke er mulig å oppsøke konsulatet, kan du be om å få tilsendt stemmematerialet. Men du kan også løse dette ved å finne fram tre konvolutter og lage din egen stemmeseddel.
Du tar da et hvitt, blankt ark og skriver hvilket parti du stemmer på. Legg stemmeseddelen i den første konvolutten(stemmeseddelkonvolutten). Legg alt i omslagskonvolutten og kleb igjen. Det siste er viktig, for om omslagskonvolutten ikke er klebet igjen, blir stemmen din forkastet!
På omslagskonvolutten skriver du hvilket valg du avgir stemme til(Stortings- eller Samteingsvalget) og at du stemmer ved brevpost. Skriv på navn og adresse til valgstyret eller kommunen du stemmer i, ditt fulle navn, fødselsnummer og din siste, registrerte bostedsadresse i Norge, samt dato og sted. Husk å signere konvolutten!
Til slutt legger du omslagskonvolutten ned i en ekspedisjonskonvolutt som adresseres til valgstyret i den kommunen der du er manntallsført. Nå kan stemmen din sendes til Norge.
Husk: For at stemmen din skal bli godkjent, må den være kommet fram til valgstyret innen 14.september!
Godt valg!

Av Arne Bjørndal

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.