Månedsmagasinet på Costa del Sol
Pass på! Økt kriminalitet under Korona-pandemien

Pass på! Økt kriminalitet under Korona-pandemien

En av bivirkningene til COVID er økt kriminalitet. FNs Kontor for Narkotika og Kriminalitet (UNODC) har undersøkt pandemiens innvirkning på drap, ran, narkotikahandel og tyveri. Selv om korttidseffekten har vœrt en reduksjon i kriminalitet på mer enn 50% i nesten alle land, så har langtidseffekten etter den globale økonomiske krisen vœrt generelt økende kriminalitet.

Som under alle økonomiske nedgangstider vil arbeidsledigheten vœre spesielt tøff for sårbare befolkningsgrupper. De som allerede har begrensede muligheter for økonomisk stabilitet, føler ekstra press som kan lede til økt kriminalitet. I tillegg kan man risikere plyndring og opptøyer hvis folk er sterkt økonomisk påvirket og misfornøyd med offentlighetens respons til krisen.  

Langtidsvirkningene av Koronaen med nedlagte virksomheter og påfølgende permitteringer og inntektstap, har ledet til økte vinningsforbrytelser, spesielt på steder hvor det sosiale velferdsnettverket ikke er tilstrekkelig til å sikre folks livsgrunnlag. 

Ifølge spanske kilder har familievold øket kraftig siden pandemien begynte. Likeledes har narkotrafikantene langs kysten fått et sterkt oppsving, spesielt i Syd-Spania. Andre forbrytelser som man bør vœre klar over, er internettsvindel, identitetstyveri og mindre forbrytelser som veskenapping og lommetyveri. Man oppfordres til å vœre forsiktig, spesielt ved bruk av bankmaskiner og kredittkort. 

Kilder: United Nations Office on Drugs and Crime & Hoy.es

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.