Månedsmagasinet på Costa del Sol
På den andre siden … Skal vi forby røyking og sette befolkningen på kollektiv slankekur?

På den andre siden ... Skal vi forby røyking og sette befolkningen på kollektiv slankekur?

I snart to år har Coronaviruset vært det altoverskyggende i livene våre. Vi har lidd under omfattende inngrep i vår hverdag for å beskytte helsevesenet og redde liv. Det har påvirket vår økonomi, arbeidsmarkedet og BNP i en grad vi ikke har sett siden andre verdenskrig. Nå står vi endelig der vi for et år siden hadde drømt om å stå: Vi har en vaksine. Den er sikker og effektiv, og 90 prosent av den voksne spanske befolkningen har latt seg vaksinere. Allikevel er smittetall, tester og restriksjoner nå igjen de tre mest brukte ordene i hverdagen vår.

Jeg spør meg selv – i dypeste alvor – om vi overhodet er innstilt på å komme i gang igjen? Jeg mener skikkelig i gang, som vi var i 2019. Med «vi» mener jeg oss alle, fra politikere til presse og innbyggere.

Det forbauser meg at vi i hele EU fortsatt har søkelys på mengden av smittede – i stedet for på mengden av pasienter. Det er som om vi ikke vil innse at smitten har kommet for å bli, og at vi alle vil bli smittet på et eller annet tidspunkt – akkurat som med andre vira, bl.a. influensaviruset. I dag fyller pasienter med Covid-19-smitte rundt fem prosent av den spanske sykehuskapasiteten. Vi kan godt bli enige om at det er fem prosentpoeng for mye, men det er jo småtteri i forhold til mengden av pasienter med diabetes, kreft, hjerte-kar-sykdommer, blodpropper, lungesykdommer og nyresykdommer. Med andre ord: livsstilssykdommer.

Det forbauser meg også at det i løpet av to år med Coronakrise knapt har vært fokus på begrepet livsstilssykdommer, når det nettopp er innbyggere med disse sykdommene som har blitt rammet hardest – i tillegg til eldre og svake. Etter min mening er den sterkt stigende mengden av innbyggere med livsstilssykdommer en større trussel mot helsevesenet enn selve Covid-19 viruset, nå da vi har fått vaksinen. Jeg synes også der er en stor skam at vi overhodet ikke har hatt en helsedebatt – og neppe får det. Myndighetene forbyr reklame for tobakk, spirit og gambling (noen steder), og snart er det sikkert også noe annet som vil bli forbudt. Men det er jo ikke opplysning og inspirasjon om helse og velvære – og det er det vi mangler!

Kreft har med årene utviklet seg til en folkesykdom. Hvorfor? Fordi altfor mange lever feil. Vi stresser, dyrker ikke noen sport, spiser galt – og altfor mye. Siste tall fra WHO forteller at 20 prosent av alle tenåringer i EU i dag er overvektige. Det lover ikke godt for fremtiden …

I tillegg har en ny livsstilssykdom nettopp blitt lagt til – psykiske lidelser. Nesten alle helsevesener i EU har fra neste år avsatt flere ressurser til avdelingene for psykisk syke. Altfor mange har det vondt følelsesmessig og har kommet i ubalanse. Covid-19-pandemien har naturligvis ikke gjort det lettere, men – tilbake til begynnelsen – er vi villige til å komme videre nå? Er vi villige til å akseptere de harde fakta? Å akseptere at viruset har kommet for å bli? Og akseptere at det kommer til å koste menneskeliv? Også selv om nesten alle blir vaksinert.

Tross vaksinen dør 25 000 europeere hvert år av det årlige influensaviruset. Det har vi akseptert – kanskje fordi det har vært sånn i et halvt århundre, og fordi det er de eldste av de eldste som oftest bukker under. Tilsvarende er det nesten én million europeere om året hvis død kan relateres til tobakksbruk. 100 000 kommer fra Spania, og både Norge, Sverige og Danmark ligger på feil side av 10 000 dødsfall. Det har vi også akseptert og valgt å leve med – kanskje fordi det er selvvalgt, om man røyker eller ikke. Det er ingen tall på hvor mange mennesker som dør av overvekt hvert år, men det er tilsynelatende ikke noe som ødelegger menigmanns nattesøvn. Det aksepterer vi – uten problemer.

Men vil vi akseptere 25 000, 50 000 eller kanskje 100 000 årlige dødsfall relatert til Covid-19-viruset i EU? Det har tilsynelatende blitt et veldig, veldig ømt punkt …

Influensa, tobakk, fedme og stress kan vi leve med. Men Covid-19 …?

Dog er Covid-19 ikke selvforskyldt, men man kan jo bare bli vaksinert. Tar du vaksinen fra Pfizer eller Moderna, er det mindre fare for at du dør eller blir dødssyk. Og hvis du til og med holder din matchvekt, løper en tur på kvelden og tar dine daglige vitamin- og mineraltilskudd, så har du alle kort på hånden for å komme trygt rundt juletreet igjen år.

Livet er vakkert – men sårbart. Aksepter det. Der er ikke plass til flere humper i veien nå.

Av Henrik Andersen, henrik@norrbom.com

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.