Månedsmagasinet på Costa del Sol
artikler skrevet av Peter Scheller, optiker, DanOptica
AMD er en alvorlig øyesykdom, som sies å være den hyppigste årsaken til synstap i den vestlige delen av verden. Sykdommen utvikler seg fra 60-års...

Siste Artikler

Søk på Det Norske Magasinet