Månedsmagasinet på Costa del Sol
Covid-19: Desinfeksjon av gater ikke nødvendig

Covid-19: Desinfeksjon av gater ikke nødvendig

Ett år etter utbruddet av Koronaviruset i den vestlige verden, opphøres nå den systematiske sprøytningen og desinfiseringen av offentlige rom og overflater i kampen mot viruset. Den tyrkiske sosiologen, Zeynep Tufekci, har kalt det «pandemiteater», den spanske virologen, Margarita del Val, har lenge sagt at hun ikke har sett noen overbevisende bevis for at det er nødvendig, og selv fra Det Europeiske Denter for Forebygging og Kontroll med Sykdommer (ECDC) har det blitt uttalt: «Det kan være mulig, men det har ikke vært noen dokumentert spredning av infeksjonen gjennom gjenstander.» Nå slutter de amerikanske infeksjonsbekjempelsesmyndighetene seg til uttalelsen  med ordene: «Spredning gjennom kontakt med overflater antas ikke å være en alminnelig årsak til spredning av Covid-19». Konklusjonen er at SARS-CoV-2 hovedsakelig sprer seg gjennom luften via det som kalles aerosoler – store dråper og småpartikler. Det understrekes allikevel at det er veldig viktig å fortsette med god håndhygiene og bruk av ​​håndsprit, da direkte kontakt stadig er en mulig smitterisiko.

(Kilde: El País)

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.