Månedsmagasinet på Costa del Sol
Bør jeg opprette et spansk testament?

Bør jeg opprette et spansk testament?

Vår familie- og arverettsavdeling i Brækhus får ofte spørsmål i forbindelse med arve- og skilsmisseoppgjør som har tilknytning til både Norge og Spania. En typisk situasjon er der avdøde bor fast i Norge, men eier en fritidsbolig i Spania, eller der ektefeller som går fra hverandre skal gjøre opp en fritidseiendom i Spania som ble anskaffet under ekteskapet. 

Et av spørsmålene vi får oftest, er om det er behov for et spansk testament dersom man har formue eller fast eiendom i Spania. Under vil vi besvare dette spørsmålet.

Noen utgangspunkter

Vi minner om prinsippet om «skiftets enhet», som går ut på at hele skiftet som utgangspunkt skal skje etter ett lands arvelov. Dersom avdøde hadde siste, faste bopel i Norge, er det i utgangspunktet norsk arvelov som kommer til anvendelse. Da vil norsk arvelov eller et testament regulere, for eksempel, hvem som har rett til å arve avdødes fritidseiendom i Spania. Dersom avdøde imidlertid hadde siste, faste bopel i Spania, skal arveoppgjøret skje etter spansk arvelov, med mindre avdøde ved et eksplisitt lovvalg har valgt at norsk arvelov skal gjelde. Et slikt lovvalg må være klart og tydelig, og skje i testaments form. Dersom du i Spania skal foreta et slikt lovvalg, må du altså opprette et testament.  

Hvorfor spansk testament? 

Dersom man har fast bosted i Norge, og arveoppgjøret skal skje etter norske regler, trenger man altså i utgangspunktet ikke å opprette et spansk testament. Dersom du har et norsk testament, vil notaren i Spania, som gjennomfører skiftet, legge dette til grunn.

Vi anbefaler likevel at man oppretter et spansk testament eller et testament som registreres i spansk testamentregister, av ulike årsaker: 

For det første vil dette normalt gjøre at skiftet skjer raskere, og dermed blir rimeligere. Dersom du kun har et norsk testament, vil dette først måtte bekreftes av Notarius publicus, og oversettes. Oversettelsen og den offisielle bekreftelsen kan ta lang tid.   

For det andre vil en notar nødvendigvis ha mindre oversikt over regelverket i norsk arverett, enn en norsk advokat. Dette kan medføre at gjennomføringen av skiftet kan ta lengre tid, idet man må få oversikt over hvilke regler som gjelder, i tillegg til at man kan risikere feil resultat. 

Husk arveavgiften

Det er viktig å huske at uavhengig av om norsk eller spansk rett legges til grunn for skiftet, kan man ikke omgå de spanske arveavgiftsreglene. 

Imidlertid kan den fordelingen man bestemmer i testament ha konsekvenser for arveavgiftens størrelse. Hvis man, for eksempel, testamenterer midler til nær familie, blir det vanligvis rimeligere enn om man testamenterer til noen som ikke er i nær slekt, eller til stebarn.  

Dette er i seg selv en god grunn til å opprette et testament. 

Unngå motstrid 

Dersom du allerede har et norsk testament, er det viktig at det spanske testamentet du oppretter ikke kommer i konflikt med dette, eller med norsk arvelov. Du kan for eksempel ikke bestemme noe i et spansk testament, som undergraver reglene om livsarvingenes pliktdel. Hvis en ugift mann med livsarvinger kun eier en eiendom i Spania, og ikke har andre verdier, kan han ikke i spansk testament velge å gi bort eiendommen til naboen. Dette vil undergrave livsarvingenes rett på pliktdelsarv, og testamentet vil ikke stå seg. 

Vi minner om at det kom ny, norsk arvelov den 1.1.2021 der, for eksempel, reglene om livsarvingers pliktdels arv ble endret. Noen vil derfor ha behov for å justere et allerede opprettet testament.  

Vi hjelper deg gjerne med å opprette et testament som registreres i spansk testamentregister, eller andre problemstillinger knyttet til dette. Ta kontakt med en av våre advokater tilknyttet firmaets familie- og arverettsavdeling ved spørsmål. Ta ellers gjerne kontakt hvis dere har andre spørsmål dere ønsker at vi skal besvare.  

Skrevet av Line Katinka Juuhl (partner, og spansk og norsk advokat) og Josefine Ardem (advokatfullmektig) i Brækhus advokatfirma DA.

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.