Månedsmagasinet på Costa del Sol

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
De Tre Vise Menn, slik som de oftest ser ut i Helligtrekongers-togene 5. januar, representerer tre verdensdeler. Men bildet er helt feil, mener pave emeritus, Benedikt 16.

 
Vi kjenner historien: Da Jesus ble født i stallen i Betlehem, ledet en stjerne De Tre Vise Menn til stedet. De medbragte gaver i form av gull, røkelse og myrra. De tre herrene skulle være kommet fra Østen.
I Matteusevangeliet står det:
«Da Jesus var født i Betlehem i Judea i kong Herodes dager, se, da kom det noen vise menn fra Østen til Jerusalem og spurte: ‘Hvor er jødenes nyfødte konge? For vi har sett hans stjerne gå opp og er kommet for å tilbe ham.'»
 

Fra Babylon eller Persia?

Det er flere teorier og kilder som refererer til de tre gavebringende herrene. En teori er at Østen skal forstås som Babylon, i dagens Irak, eller Persia, i dagens Iran. De skulle dessuten være konger, derav selvfølgelig De Hellige Tre Konger, som het Kasper, Melkior og Baltasar.
Teologen Origines fra Alexandria skrev rundt år 245 at de representerte de daværende tre kjente kontinentene Afrika, Asia og Europa, og derav den etniske diversitet.
Men intet av det stemmer.

Snarere fra Tartessos

De Tre Vise Menn kom derimot fra Andalucía, mener i hvert fall den pensjonerte paven Benedikt 16, alias Joseph Alois Ratzinger.
Han skriver i sin tredje og siste bok i serien Jesus fra Nazareth, at de Tre Vise Menn kom fra Tartessos. Det er jo det mytiske landet som sammenlignes med det forsvunne Atlantis, eller som rett og slett ER Atlantis.
Men Tartessos har eksistert, det vet vi takket være en lang rekke funn gjort i store deler av dagens Andalucía og Extremadura. Folket het tarteserne, landet het Tarsis og deres hovedstad Tartessos. Byen skulle ha ligget ved Guadalquivirelvens munning og kan være dagens Huelva.
Landet har muligvis vært det Tarsis som er nevnt flere steder i Det Gamle Testamente, hvor det bl.a. står: ”Konger fra Tarsis og fjerne øyer skal frembære gaver, Sabas og Sebas konger skal bringe hyllest”.

Svaret i de hemmelige arkivene

Benedikt 16 sin teori stemmer overens med mange historikeres gryende antagelse om at andalusiske byer kan ha spilt en større rolle i dannelsen av kristendommen enn hva man hittil har trodd.
Tidsrammen synes dog ikke å passe med den gjengse oppfattelsen av at Jesus ble født i år 0. Da var Sør-Spania for lengst en integrert del av Romerriket. Benedikt 16 har finlest tekster av blant andre evangelisten Matteus og profeten Jesaja, og det refereres dessuten til at De Tre Vise Menns hjemsted var helt i vest og ikke i Østen. Men den egentlige forklaringen på hans teori menes å være å finne blant de millionvis av dokumenter som ligger gjemt i Vatikanets hemmelige arkiver.
Av Jette Christiansen

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kanskje du også vil like

Søk på Det Norske Magasinet