Månedsmagasinet på Costa del Sol

 

Eier man bolig i Spania og leier man ut denne, må man være oppmerksom på at leieinntektene skal deklareres og beskattes i Spania.
Mange tror feilaktig at skatt på leieinntekter skal avregnes i det land man er skatteresident i, men det er som utgangspunkt landet der boligen finnes som har retten til å beskatte leieinntekter.
Hvis man er skatteresident i Spania eller et annet EU-land samt Norge eller Island, kan man trekke fra omkostninger som har direkte tilknytning til boligen samt utleie(elektrisitet, vann, grunneierforening, IBI, renovasjonsavgift, forsikring mm.). Man kan likevel bare trekke fra omkostninger som relaterer seg til utleieperioden. Har man f.eks. bare leid ut boligen 1/3 av perioden, kan man bare trekke fra 1/3 av omkostningene.

Er man skatteresident i Spania regnes og beskattes skatten av leieinntektene inn i den årlige spanske selvangivelsen som skal sendes inn senest 30. juni skatteåret etter. Overskuddet beskattes som kapitalinntekt med progressiv beskatning fra 19% til 23 % (for skatteår 2016).

Er man ikke resident i Spania skilles det mellom to situasjoner.
Er man skatteresident i et annet EU-land, Norge eller Island, kan man benytte en redusert skattesats på 19% (fra år 2016) av overskuddet.
Ikke residenter som er bor i et annet EU-land, Norge eller Island kan som nevnt trekke fra omkostninger på samme vilkår som skatteresidenter i Spania. Er man ikke skatteresident i EU, Norge eller Island, kan man ikke benytte den reduserte skattesatsen, men vil bli beskattet med 24% av hele leieinntekten. Denne kategorien av ikke-residenter kan ikke trekke fra omkostninger i leieinntekter og vil bli beskattet av hele leieinntekten – uten fradrag for omkostninger. Avregning av skatt av leieinntekter skal avregnes umiddelbart etter avslutningen av kvartalet – senest den 20. i den etterfølgende måneden. Dvs. skatt av leieinntekter for 2. kvartal 2016 (april, mai og juni 2016) skal sendes inn og avregnes senest 20. juli 2016.

Leies boligen ut som feriebolig på dags- eller ukebasis, må man være oppmerksom på at boligen skal registreres i Andalucías register for turistboliger (Registro de Turismo de Andalucía – hvis boligen ligger i Andalucía). Registreringsnummeret må framgå ved annonsering – ellers kan man få bøter. Denne typen utleie er underlagt hver regionregjerings lovgivning og er tatt ut av den nasjonale utleielovgivning (LAU). Man må derfor undersøke hvilke regler som gjelder i det området boligen ligger i.
Uansett om det er snakk om langtidsutleie eller ferieutleie, må man også huske at boligen må være i besittelse av lovpålagt energiattest utarbeidet av fagmann og registrert hos Junta de Andalucía (hvis boligen ligger i Andalucía). Siden 2013 er dette et krav ved salg eller utleie av bolig i Spania.

Ønskes ytterligere informasjon er du velkommen til å kontakte oss på info@gron-andersen.es eller telefon 951910649 og 647911302.

Av Lena Grøn & Heidi S. Andersen fra Grøn & Andersen Konsulentbureau.

Av Lena Grøn & Heidi S. Andersen fra Grøn & Andersen Konsulentbureau

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.