Månedsmagasinet på Costa del Sol

Del

shutterstock 82515154

 
En god bok gjør deg smartere
Leser du bøker av høy litterær kvalitet, blir du også flinkere til å forstå hva andre tenker og føler. Det mener forskere som har testet ut hva litteratur gjør med evnene våre. Men husk; dette handler ikke faktabøker eller populærlitteratur, nei det må være såkalt kvalitetslitteratur.
De to forskerne David Comer Kidd og Emanuele Castano fra New School of Social Research mener «god» litteratur tvinger oss til å reflektere og gjette, og fordi historien i bøkene ikke alltid går slik vi regner med, blir vi mer fleksible i tolkningene våre for å forstå hva hovedpersonene gjør, tenker og føler. Selv om forskerne mener det trengs mer forskning, setter de fram en ny hypotese: Nemlig at ulike former for kunst gjør oss mennesker bedre i stand til å forstå andre menneskers situasjon.
 
shutterstock 47568232
 

Mammutens undergang

Tusenvis av år med istid som deretter vekslet med lange varmeperioder kan ha vært årsaken til at mammutene døde ut. Dermed kan det være at det ikke var menneskene jakt på de store dyrene som var grunnen til at de begynte å dø ut for 20.000 år siden, midt under siste istid.
Det er svenske forskere ved Historiska Riksmuseet som har sett nærmere på mammutenes endelikt. De har klart å rekonstruere mammut-DNA fra fossiler gravd ut Europa, Asia og Nord-Amerika, og ut i fra dette mener de å kunne fortelle kjempenes slektshistorie.
– Vi ser et gjentakende mønster av at bare en liten rest av alle mammuter klarte seg gjennom de aller varmeste periodene, og dette økte sannsynligvis risikoen for at arten skulle dø ut, sier Love Dalén.
En teori fra 2007 har tidligere hevdet at både mammuter og andre store dyr ble utslettet etter et stort meteornedslag.
 
shutterstock 16295632
 

Sør-Koreas ungdommer er størst på nettet

I Sør-Korea er 99,6 prosent av alle unge på nett, – eller online, som det gjerne heter. I Norge ligger tallet på 93,3 prosent, og dermed ligger Norge på 13. plass på «verdensrankingen».
– Land med en høy andel av unge som allerede er online er i posisjon til å definere og lede morgendagens digitale epoke, skriver professor Michael Best fra Georgia Institute of Technology and International Telecommunication Union i en pressemelding. På listen havner Sør-Korea og Japan helt på topp med 99,6 og 99,5 prosent av de unge. Norge ligger på 13. plass med 93,3 prosent av alle ungdommer på nett.
Andre tall:
– Nederland: 98,4
– Finland: 98,3
– Latvia: 97,0
– Danmark: 96,9
– Estland: 96,0
– Island: 95,9
– USA: 95,6
– New Zealand: 94,8
– Tyskland: 94,2
– Sveits: 94,0
Baksiden er slik: I 29 nasjoner har under én prosent av landets ungdommer tilgang til internett. Nederst på lista ligger Niger, Sierra Leone og Myanmar med 0,2 prosent og Øst-Timor med 0,1 prosent nettbrukere.
 
shutterstock 106216853
 

Ufarlig mobiltelefon

Bruk av mobiltelefon har ingen betydning for helsen, mener helsemyndighetene i Frankrike. Derfor ser de heller ingen grunn til å endre gjeldende retningslinjer for mobiltelefoni.
Det franske helsedirektoratet Anses medgir at laboratorieforsøk har påvist at elektromagnetisk stråling kan «påvirke celler biologisk». Men dette betyr ikke at strålingen gir helseskader, mener Anses. Derfor forblir dagens anbefalinger for vanlig omgang med mobiltelefon uendret. Barn og folk som bruker mobilen uvanlig mye, blir anbefalt å begrense bruken.
 
shutterstock 97992395
 
Røyking farligere enn antatt

Ett av tre dødsfall blant middelaldrende kvinner skyldes røyking. Dermed er røyking enda farligere enn tidligere antatt, mener forskere ved Universitetet i Tromsø. De har gjort en studie som bedre enn tidligere studier reflekterer virkeligheten blant norske kvinner.
– Selv vi forskere fikk oss en støkk da vi så resultatene, sier Inger Torhild Gram, professor i forebyggende medisin ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT.
En amerikansk studie i 2012 anslo at én av fem middelaldrende kvinner i Norge og i USA dør for tidlig på grunn av røyking. Grams nye undersøkelse viser at det dreier seg om én av tre.
– Helsedirektoratet anslo tidligere i år, basert på den kunnskapen som var tilgjengelig da, at ett av seks kreftdødsfall skyldes røyking. Vår undersøkelse viser at hvert fjerde kreftdødsfall kunne vært unngått hvis ingen røykte, fortsetter professoren.
– På samme måte kunne tre av fire dødsfall av lungesykdommer og ett av to dødsfall av hjertekarsykdom vært unngått, legger hun til.
Undersøkelsen om røyking og dødelighet er en del av en større studie der 85.000 tilfeldig utvalgte middelaldrende kvinner har svart på spørreskjemaer og er blitt fulgt opp over 14 år.
 
Fodboldspiller
 

Spillere skades når laget leder

Fotballspillere har større risiko for å bli skadet når laget deres leder. Dette viser en oppsiktsvekkende analyse som svenske forskere har gjort av de tre siste VM-turneringene.
Samme analyse viser at flere spillere går over ende på gressmatta like etter at det er blitt delt ut gult eller rødt kort, og like etter at det er scoret mål.
Forskerne ved Sahlgrenska akademin i Gøteborg fant at det langt fra er tilfeldig når fotballspillere blir skadet. Skadefrekvensen viser et tydelig mønster som styres av ulike hendelser under kampen. Forskerne mener at disse hendelsene påvirker spillerne både emosjonelt og fysisk.
– Økt skaderisiko for lag som leder, kan delvis skyldes at laget som holder på å tape begynner å spille mer aggressivt, forklarer doktorgradsstudent Jaakkko Ryynänen.
– Og økt skadefrekvens etter utdeling av kort, kan skyldes at spillerne mister konsentrasjonen etter betydelige spilleavbrudd.
Forskerne fant også at angrepsspillere har størst skaderisiko, og at flere frispark fører til flere skader. Et siste og overraskende funn var at skadefrekvensen øker, desto lenger tid det går mellom kampene i en VM-turnering.
 
Kilder: NTB, forskning.no, videnskab.dk, forskning.se
Av Arne Bjørndal

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.