Månedsmagasinet på Costa del Sol
Metro-byggingen i Málaga tilbake på sporet
Salida
I begynnelsen av 2005 ble planen om en ny metro i Málaga endelig godkjent. I dag er prosjektet fortsatt ikke ferdig selv om «los malagueños» ble lovet en kjøreklar metro i 2011. Forsinkelsen på mer enn to år skyldes flere ting. Men mest av alt bunner den i dårlig planlegging fra starten av.

«Vi håper første del av metroen åpner neste år, men å si akkurat når vil være like vanskelig som å gjette vinnertallene i lott». Slik lyder svaret fra Raúl López Maldonado som har ansvaret for trafikk- og transportområdet i Málaga kommune på spørsmålet om når borgerne kan forvente at metroen åpner. Han er en del av det politiske samarbeidet som står bak metrobyggingen og som består av den lokale andalusiske regjering (Junta de Andalucía), den spanske regjeringen og Málaga kommune. Utgiftene er fordelt mellom de tre partene hvorav Junta de Andalucía står for finansieringen av halvparten av utgiftene. Men planen løp løpsk, pengene ble brukt opp, og striden om metroens ferdigstillelse, mellom Malaga Kommune og Junta de Andalucía, så fram til i september i år ut til å skulle forsinke prosjektet enda mer.

 
Kompromissløsning setter fart i byggingen
Ifølge metro-kontoret i Málaga er 94 prosent av metroen som består av linje 1 og 2, ferdigbygd. Men nesten ferdig er ikke godt nok, og striden mellom den andalusiske regjeringen og Málaga kommune har derfor handlet om hvordan de siste seks prosentene skal ferdigstilles uten å sprenge budsjettet enda mer. Junta de Andalucía stod fast på at den siste delen av metroen skulle bygges over jorden fordi det er en mye billigere løsning. Den løsning ble likevel raskt forkastet av Málagas ordfører Francisco de la Torre som pekte på at innbyggerne i Málaga var lovt en metro og ikke en trikk. Striden dreier seg om strekningen der de to linjene kjører parallelt, fra stasjonen Guadalmedina og gjennom den gamle historiske bydelen og fram til La Malagueta. En viktig bydel som ordføreren ikke vil ødelegge av kryssende tog.
Da Susana Díaz, den nye regjeringslederen i Junta de Andalucía, skulle i møte med De la Torre 27. september, hadde forhandlingene kjørt seg fast, og det var avgjørende for metroens framtid at de nå kunne bli enige. De fant en kompromissløsning som var akseptabel for begge parter.
«Metro-byggingen vil fortsette under jorden fra La Malagueta og fram til La Marina, og så har vi gått med på at linje 2 skal bygges over jorden derfra og fram til Guadalmedina. Dessuten vil strekningen fra Guadalmedina og fram til el Hospital Civil på linje 2 også bli bygget over jorden,» forteller Raúl López Maldonado som tilføyer:
«Vi har jo også forståelse for at det handler om penger vi i virkeligheten ikke har.»
 
arbejdere
 
Da metroen kjørte av sporet
At metroen i den sørspanske byen fortsatt ikke er ferdigbygd, henger sammen med konstante forsinkelser. Noen uforutsigbare, som funnet av en antikk, romersk gravplass under en av utgravningene ved stasjonen La Union. Men mest av alt skyldes det en dårlig håndtering av de økonomiske investeringene og en urealistisk planlegging, sier Raúl López Maldonado.
«For det første er tunnelene svært vanskelige å bygge, og det er derfor umulig å sette en dato for ferdigstillelsen. Så da Junta de Andalucía brakte 2011 på banen, hang det i høy grad mer sammen med populariteten foran et forestående valg enn en reell mulighet. For det andre har Juntaen finansiert prosjektet på en uhensiktsmessig måte. I stedet for å kaste inn et stort beløp i prosjektet fra starten av, blev prosjektet betalt litt etter litt, noe som har skapt mange unødvendige, administrative forsinkelser.»
Den dårlige forberedelsen og de mange forsinkelsene har betydd at pengekassen nå er tom og at metro-togene fortsatt ikke har kjørt sin første tur. Finansieringen av den siste strekning har derfor vært det sentrale stridspunktet i konflikten mellom Junta de Andalucía og Málaga kommune. Og ifølge metro-kontoret i Málaga vil hele prosjektet komme opp i ca. 780 millioner euro når det står helt ferdig. Et tall som ligger langt over de 403 millioner euro som byggingen ble anslått å koste da det startet.
 
Det er lys i tunnelen
I Málagas undergrunn er mesteparten av metro-byggingen allerede ferdig, og de siste forberedelsene er i gang. Byggestøvet på perrongene feies bort, og lyset i skiltet med Salida (utgang) tennes for å guide de kommende passasjene i riktig retning. Men spørsmålet er om metro-byggingen denne gangen er på rett vei. De mange forsinkelsene, den dårlige planleggingen og den urealistiske tidsrammen har vært kilde til konstant frustrasjon blant borgerne i den sørspanske storbyen som lider av støyplager og brutte løfter, forteller Ana Rosas Camacho. Hun arbeider for metro-kontoret i Málaga og er Det Norske Magasinets guide ned i de underjordiske tunnelene.
«Innbyggerne i Málaga er utkjørte. De er lei av tomt snakk og konstante forsinkelser, og de føler seg fanget i en politisk maktkamp. Men forhåpentligvis er det nå snart slutt,» sier hun med henvisning til den nye avtalen.
Om metroen i Málaga som det opprinnelig bare skulle ta 40 måneder å bygge, vil kunne gi de nødvendige inntektene for at byggingen på sikt skal kunne betale seg, vil bare framtiden vise. Men nå ser det i alle fall ut til at den nye avtale i Málaga har skapt lys ienden av tunnelen for «los malagueños».
 
Fakta:

  • Den ferdige metroen i Málaga vil være ca. 15 km. lang og bestå av 22 stasjoner.
  • Det vil være forbindelse til tog og buss på stasjonen El Percel-María Zambrano.
  • Man anslår at metroen vil ha 21,5 millioner reisende i året.
  • 14 tog står klare, og det er plass til 226 passasjerer i hvert av dem.
  • Ifølge Junta de Andlucía vil den siste delen av metroen stå ferdig i 2017.
Av Christine Petersen, christine@norrbom.com (foto og tekst)

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.