Månedsmagasinet på Costa del Sol
– Hundrevis av nordmenn til Costa del Sol for å bli operert

- Hundrevis av nordmenn til Costa del Sol for å bli operert

Dag Frode Nordset Magnat 1
 
Nordmenn på venteliste for operasjoner i Norge kan nå bli operert ved private spanske klinikker og sykehus i Málaga-provinsen. Oslo-selskapet Magnat Corpus som står bak initiativet, regner med å sende hundrevis av pasienter sørover hvert år.
 
(Málaga/Oslo): – Et unikt konsept. Målet er å tilby et komplett behandlingstilbud, hevder prosjektleder Dag Frode Nordset i Magnat Corpus. Ifølge ham kan pasienter med diagnose fra Norge raskt bli operert og også tilbringe rekonvalesenstiden i Spania, framfor å måtte stå på lange ventelister i Norge.
– Bare når det gjelder fedmeoperasjoner står i dag 1.500 på ventelister i Norge. Det betyr to-tre års ventetid med de store psykiske og fysiske belastninger som dette medfører, sier Nordset.
 
– God kvalitet
Det norske selskapet som har hovedkontor på Skøyen i Oslo, underskrev allerede i februar i år avtalen om en «pasientbro» med «Fundación Málaga Health», en sammenslutning av medlemmer og samarbeidspartnere fra private sykehus og klinikker på Costa del Sol. Det er i første omgang tre typer operasjoner som peker seg ut, nemlig ortopediske-(kne, albue, hender og hofter), fedme- og plastiske operasjoner.
– Magnat Corpus går god kvaliteten på de spanske sykehusene som vi har inngått avtale med. Det gjelder både det tekniske utstyret, den faglige kompetansen, kapasiteten og oppfølgingen, sier Nordset.
Han hevder kirurgene i Málaga har kapasitet og erfaring som langt overgår det norske kirurger flest kan vise til.
Ifølge konseptet vil Magnat legge til rette for pasientene hele veien, fra samarbeid med flyselskap om reisen, via operasjoner og fram til rekonvalesens på Solkysten.
På sikt vil også Magnat med å bygge opp et eget treningssenter på Costa del Sol for både topputøvere og amatører.
 
Lukrativt marked
Alt inkludert kan prisen komme opp i 50.000 til 100.000 kroner per operasjon, ifølge prosjektleder Dag Frode Nordset. Han tror totalomsetningen for slike operasjoner i Spania kan nå opp i mellom 50 og 70 millioner kroner i året.
I noen tilfeller må pasientene selv betale for operasjonene, i andre tilfeller kan det være arbeidsgivere som betaler.
Men stadig flere nordmenn finansierer sine helsetjenester og operasjoner gjennom private helseforsikringer. Ifølge prosjektleder Nordset hadde bare rundt 2.500 nordmenn tegnet private helseforsikringer:
– I dag er tallet 300.000.
 
Fortsatt ikke i gang
Både forsiden og én hel side inni avisen ble tatt i bruk da Málaga-avisen Diario Sur 16. februar i år presenterte den nye avtalen mellom Fundación Málaga Health og Magnat Corpus. Overfor avisen bekrefter grunnleggeren og lederen av Málaga Health, president Miguel Such, at det vil være snakk om hundrevis av norske pasienter som nå skal opereres i Spania.
– Det norske selskapet har fortalt oss at vi ble kontaktet på grunn av kvaliteten vi tilbyr, sier Such til avisen.
I dag, et drøyt halvår etter undertegnelsen av avtalen, er fortsatt ingen norske pasienter operert ved private sykehus og klinikker i Málaga.
Prosjektleder Dag Frode Nordset i Magnat Corpus forklarer situasjonen slik:
– Vi har ikke vi har ikke gjennomført operasjoner i Spania ennå, men har hatt noen pasienter for konsultasjoner der annen behandling enn operasjon ble foretrukket. Vi regner med å være i full gang utover høsten.
Nordset opplyser også om at de etter et nytt møte med en klinikk i Málaga i slutten av måneden, vil sette i gang annonsering i Norge av ulike operasjoner som kan foretas i Spania.
 
Flere uklarheter om statlige avtaler
I oppslaget om avtalen mellom Magnat Corpus og Fundación Health Málaga, skriver Málaga-avisen Diario Sur at Magnat Corpus har avtale med den norske staten om å sende norske ventelistepasienter til Costa del Sol for å bli operert.
Da prosjektleder Dag Frode Nordset i en epost blir bedt om å bekrefte at dette er riktig, svarer han: «Min kommentar til det er at Magnat ikke har noen kommentar.»
Det Norske Magasinet har vært i kontakt med det statlige, norske HELFO (den statlige Helseøkonomiforvaltningen), som bl.a. har ansvaret for det Europeiske helsetrygdkortet. De avviser at de har noen avtale med Magnat Corpus. Det samme gjør samtlige fire, norske helseforetak; Helse Sør-øst, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Nord.
Dermed hersker det uklarhet rundt hvilke avtaler Magnat Corpus faktisk har med den norske staten, og om Magnat Corpus har gitt Fundación Helath Málaga gale opplysninger i forbindelse med avtalen med spanjolene.
 
Spania best
Da Magnat Corpus jaktet på utenlandske samarbeidspartnere, var flere land aktuelle. Valget falt til slutt falt på Spania, og det skyldes det særlig tre forhold, ifølge Nordset:
– Klima i Spania og på Costa del Sol er det beste i verden. Dessuten har spansk helsevesen høyt utviklet kompetanse i tillegg til at det private helsevesenet har god kapasitet.
For Málaga Health-stiftelsen er avtalen med Magnat Corpus den første av en lang rekke tilsvarende avtaler. Målet er å tilby helsetjenester og operasjoner til kjøpesterke pasienter i mange andre land. Ifølge Diario Sur undersøker Málaga Health mulighetene for samarbeid i Kina, Nederland, Storbritannia og Indonesia.
 
Málaga satser på helse
– Vi har støtte fra spanske myndighetene og en god image utenlands, uttaler president Miguel Such i Health Málaga til Diario Sur: – Vi vil at Málaga skal bli en by som tiltrekker seg ressurssterke helseturister fra hele verden.
 
Dette kan Málaga tilby
• Málaga-provinsen har nesten 4.500 private sykehussenger (tilsvarer 45 % det samlede tall for Andalucía
• 42 % av alle fire – og fem–stjernes hoteller i regionen (viktig i forbindelse med rekonvalesensoppholdet)
• Gode og enkle flyforbindelser til resten av verden
• Málaga-regionen er nummer tre i Spania når det gjelder antall sykehus og klinikker, bare slått av Madrid og Barcelona
• Málaga-provinsen kan tjene mellom 250 og 300 mill. euro per år på sine private helsetjenester
 
(Kilde: Diario Sur)
 
Fundación Málaga Health
• Medlemmer: Hospital Parque San Antonio, Xanit Hospital Internacionál, Instituto Médico Miramar, Clínica Oftalmológica Marcos, City Travel Agency
• Samarbeidspartnere: Stiftelsen Málaga Health har i dag ti samarbeidspartnere, mens ytterligere ti er i ferd med å slutte seg til, ifølge Diario Sur
• Málaga Health satser på en omsetning på 300 mill. euro innen tre år, ifølge president Miguel Such
• Helsetjenestene omfatter: kvalitetskirurgi, ortopedisk-, medisinsk-, nevrologisk-, plastisk, øye- og overvektoperasjoner
 
Magnat
• Magnat Corpus mål er å tilby et komplett helsetilbud som inkluderer medisin, fysioterapi og trening. Selskapet har mer enn 40 års erfaring og driver smerteklinikk og fysikalsk behandling på Majorstuen i Oslo, i tillegg til et stor treningssenter og fastlegesenter på 2.500 kvm på Skøyen i Oslo
• Nesten 40 fagpersoner og spesialister er i dag tilknyttet senteret. Total har Magnat 18.000 pasienter
 
Nytt EU-direktiv for utenlandsoperasjoner
Et nytt EU-direktiv vil gi norske pasienter på ventelister langt større rettigheter til selv å velge hvor i Europa en operasjon kan bli foretatt. Selv om Stortinget før sommeren sluttet seg til direktivet, er det ifølge Helse- og omsorgsdepartementet fortsatt ikke klart når direktivet vil bli en del av norsk lov og dermed gjelde for norske pasienter.
Forutsetningen for at norske pasienter får dekket utgiftene ved operasjoner innenfor EØS-området, vil være at ventetiden for operasjon i Norge er medisinsk uforsvarlig.
Ifølge det norske Helsedirektoratet er den gjennomsnittlige ventetiden for operasjoner ved offentlig sykehus i Norge i dag 79 dager.
 
Av Arne Bjørndal

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.