Månedsmagasinet på Costa del Sol
Ditt spanske liv fra begynnelse til slutt del 5: Å bli lønnsmottaker

Ditt spanske liv fra begynnelse til slutt del 5: Å bli lønnsmottaker

Del

Mange ganger starter et ansettelsesforhold med en korttidskontrakt fordi arbeidsgivere kan være redd for å tilby en fast kontrakt som kan koste dem dyrt hvis de senere er nødt til å avskjedige den ansatte.
Arbeidsgiveren har rett til å gi arbeidstakeren en seksmåneders kontrakt som kan deles opp i to ganger tre måneder før medarbeideren må tilbys fast kontrakt(contrato fijo), – dersom ansettelsesforholdet ønskes forlenget.

Minimumslønn
Minimumslønnen er nå på 624 euros for en ufaglært arbeider. Ellers avhenger lønnen naturligvis av hvilke overenskomster som gjelder innenfor de ulike bransjene.

14 lønninger i året
I noen avtaler inngår pagos extras. Det betyr at man får en ekstra månedslønn i juli og desember.

Seguridad Social
Arbeidsgiveren innbetaler rundt 32 prosent av grunnlønnen din til Seguridad Social. Dette beløpet dekker sykeforsikringen, men også arbeidsløshetstrygd og pensjon.
Ikke utearbeidende ektefeller og barn(fram til fylte 26 år) er også dekket av den offentlige sykeforsikringen.

Inntekstskatt
Arbeidstageren betaler også Seguridad Social og skatt.
Seguridad Social utgjør 4,7 prosent i sykeforsikring, 1,6 prosent i arbeidsløshetsforsikring og 0,10 prosent i etterutdanningsbidrag, altså i alt 6,4 prosent av bruttolønnen.
Skatten ligger på mellom 2 og 48 prosent.
Hvis man tjener under 22.000 euros i grunnlønn i året, behøver man ikke sende inn den årlige selvangivelsen til skattemyndigheten(Hacienda). Denne skal ellers leveres mellom 1. mai og 30. juni.
Man bør ved inngåelse av arbeidskontrakt definere familiesituasjonen overfor arbeidsgiveren fordi det påvirker skatteforholdene. Du får skattefordeler hvis du har barn, boliglån. Dessuten avhenger skatten også av inntekten til ektefellen, om du har.

Arbeidstid
Offisielt er normal arbeidsuke nå 40 timer.

Rett til pauser
Man har rett til 15 minutters betalt pause hver dag.

Ferie- og ferielønn
Man har normalt rett til 30 dages betalt ferie per år. Begrepet feriepenger eksisterer derfor ikke, man får ganske enkelt bare utbetalt samme lønn under ferien.
Feriekalenderen er januar-desember.

Arbeidsløshetstrygd
Er man jobbsøker, bør man besøke nærmeste INEM-kontor. Der kan de være behjelpelige med å skaffe deg en jobb, i tillegg til en rekke kurs.
Det er også på dette kontoret at man søker om arbeidsløshetstrygd.
Man må ha arbeidet i minst 12 måneder for å ha rett til arbeidsløshetstrygd. Da har man rett til fire måneders trygd som utgjør 70 prosent av lønnen de første seks månedene. Deretter faller beløpet til 60 prosent, men kan maksimalt være på 1.100 euros.
Har den arbeidsløse familie å forsørge, kan man få tildelt mer i trygd. Den maksimale perioden for trygdetildelinger 18 år, og det kreves seks års ansettelse for å spare opp til maksimal ytelse.

Fagforeninger
Arbeidsløshetstrygd har derfor ikke mye med fagforeningene å gjøre. Ønsker man å bli medlem av en fagforening, kan du sjekke dette på www.ugt.es. UGT er Union General de Trabajadores.

Offentlige stillinger
Mange søker arbeid innenfor det offentlige fordi en jobb i det offentlige vanligvis er mer sikker enn i private sektor. Man må normalt være forberedt på en lang rekke tidkrevende og kostbare opptaksprøver for å komme i betraktning.
I stillingsannonser og på internett bør man se etter ordet ”oposiciones”(offentlige stillinger).

Pensjonsoppsparing
Gjennom de månedlige ytelsene til Seguridad Social tjener du opp retten til fødselspermisjon og arbeidsløshetstrygd, samt pensjon. For å få full pensjon, som er 100 prosent av gjennomsnittet av grunnlønnen gjennom de siste 15 årene, må du ha arbeidet i 35 år. Man vil fortsatt være dekket av den offentlige sykeforsikringen.

 

Av Jette Christiansen

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.