Månedsmagasinet på Costa del Sol

Hvordan gjennomføres et arveskifte i Spania?

Vi vil i denne fremstillingen gi en oversikt over den praktiske gjennomføringen av arveskifter i Spania, hvilket lands rett skiftet baseres på og til hvilket land man betaler arveavgift. Vi vil også se på særlige problemer i forbindelse med norske uskifteregler i Spania. Dersom avdøde hadde sitt siste bosted i Spania ved sin død skal […]

Lotto kontra aksjefond, hva er mest lønnsomt – og morsomst?

  Aksel og Otto er to brødre som begge ønsker å bli millionærer, men de har valgt hver sin metode. Aksel tror det er lettest å bli rik ved å spare i aksjefond, mens Otto spiller i lotto og har klokketro på at han før eller senere vil bli millionær på den måten. ____ I […]

Kjære leser desember 2010

Bekymring er en av det moderne samfunnets idiosynkrasier. Men elskes våre bekymringer fram av vår egen opptatthet av sensasjoner? Er det egentlig noen forskjell på en fornuftig tanke og utidig engstelse? Er vi i stand til å skjelne? Det ser ikke slik ut. Tenk på svineinfluensaen der vi, ledet av både snedige farmasibedrifter, uselvstendige politikere […]

Nå er det jul igjen

Julegaver, juletre, julenisse, julebord, julepynt, julefest, julebakst, julebukk, julemat, juledram, juleøl, julekort, julestress, juleferie… Der du står midt oppe i alt som skal fikses og ordnes før jul, kan det være greit å minne litt om hvorfor vi har så mange tradisjoner knyttet til denne høytiden. Julenissen og julegaver Nissen har navnet sitt etter en […]

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.