Månedsmagasinet på Costa del Sol
Norsk utenrikstjeneste i Spania Hvem hjelper deg hvor og når?

Norsk utenrikstjeneste i Spania Hvem hjelper deg hvor og når?

Som norske statsborgere i utlandet er det viktigere enn noen gang å holde oss informerte. Det er noen ganger vanskelig å vite hvor man skal henvender seg for å finne den informasjonen man leter etter. Bør man kontakte ambassaden eller konsulatet? Det norske magasinet har fått hjelp av den norske ambassaden i Madrid og det norske konsulatet i Fuengirola for å klarlegge hvem som kan hjelpe deg hvor og når, spesielt i disse ofte forvirrende Korona-tider.

1.     Hva er egentlig et generalkonsulat og hvordan er det forskjellig fra en ambassade? 

Et generalkonsulat er en fagstasjon med både utsendt personell fra UD og lokalt ansatte. Men til forskjell fra en ambassade ligger et generalkonsulat aldri i landets hovedstad. For eksempel har Norge ambassade i Moskva og generalkonsulat i St. Petersburg. Derimot et honorært generalkonsulat eller honorært konsulat er en utenriksstasjon uten utsendte (diplomater) fra UD i Oslo. Sjefen (honorær generalkonsul /konsul) bor i embetsdistriktet hun/han representerer, er godt kjent i lokalmiljøet og har gode kontakter og nettverk. Dette er et ulønnet verv og konsulen har derfor en privat jobb. 

2.     Annet enn passfornyelse, hvordan kan utenriksstasjonene hjelpe oss nordmenn som bor i Spania? 

Vennligst les: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/bistand-i-utlandet/id2422696/

3.     Hvem jobber på konsulatet og hva skjer på en vanlig dag på kontoret deres i Fuengirola? 

Konsulatet veileder og assisterer nordmenn i henhold til linken i punktet over. Svarer også på spørsmål fra spanske borgere – for eksempel når det gjelder innreise til Norge i turist- og/eller arbeidsøyemed. Samt informasjon om universiteter og høyskoler med mer. Når det gjelder hvem som arbeider på et konsulat; honorær generalkonsul/konsul og på honorære utenriksstasjoner med stor arbeidsmengde, en visekonsul og enkelte steder også konsulatsekretær.

4.     Har CoVid pandemien forandret konsulatets arbeide, og i så fall hvordan? 

Ja, pandemien har påvirket konsulatets arbeid. Spørsmål til konsulatet dreier seg mer om innreise til Spania for nordmenn, flyavganger, kjøre bil til Norge, samt spanske borgere som vil reise til Norge, restriksjoner og karantene med videre. Hjelp til syke og nødlidende nordmenn forekommer fremdeles.

5.    Ta dere imot praktikanter på ambassaden i Madrid eller på de norske konsulatene i Spania? 

Vanligvis tar ambassaden i Madrid imot en praktikant høstsemesteret og en praktikant vinter/vårperioden. Pga. pandemien er det for tiden ikke praktikant på ambassaden. Konsulatene har ikke praktikanter.  

6.     Hvis en ung norsk person har ønske om å jobbe i et utenrikstjenesten i fremtiden, hva bør de studere?  

Dersom en person ønsker å søke jobb på et konsulat som konsulatsekretær, bør vedkommende allerede bo i embetsdistriktet, arbeidet består i å veilede og assistere nordmenn og i noen grad gi informasjon til vertslandets borgere (her Spania) – noen spesiell utdanning kreves ikke. (Nøyaktighet og serviceinnstilt, bør snakke både norsk og spansk (i Spania) ). Det kan også nevnes at utenriksdepartementet søker aspiranter til utenrikstjenesten en gang i året; https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/dep/aspirantopptaket/id450753/

7.     Hvor finnes det norske konsulater i Spania? 

Vi har 11 honorære utenriksstasjoner (fellesbenevnelse for honorære generalkonsulat og honorære konsulat) i Spania; https://www.norway.no/es/spain/for-nordmenn/ambassaden-og-konsulatene/honorare-konsulater/

8.     Har dere noen generelle råd til nordmenn som bor i Spania? 

Følg med på utløpsdato på passet – også barnas. Ellers må nordmenn som har flyttet til Spania forholde seg til spansk lovverk. www.registrering.no for å kunne motta informasjon dersom det skjer 

Chargé d’affaires Odd Mølster © Norges ambassade i Madrid

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.