Månedsmagasinet på Costa del Sol

Nå kan bøter til ikke-residenter og turister inndrives
Tidligere har det vært umulig for politiet i Málaga-provinsen å inndrive bøter som er gitt til ikke-residenter som har bil uten spanske registreringsskilter og til turister. Men med et nytt system, FEMP, kan politiet i Málaga-provinsen og i 30 andre provinser i Spania nå finne fram til 90 prosent av alle personer som har fått bøter selv om de ikke bor i Spania, og dermed kan politiet inndrive inntil 65 prosent av de utstedte bøtene.
Vanligvis går bøter til en verdi av cirka én million euro hvert år tapt, fordi man ikke har hatt muligheter for å finne fram til lovovertrederne når de først har vendt tilbake til sine respektive land. Man har derfor vært nødt til å avskrive bøtene.
Med det nye systemet vil boten bli sendt til personens privatadresse i hjemlandet. Boten og oppkrevingen vil bli sendt til den aktuelle personen på dennes språk sammen med en kode som kan tastes inn på FEMPs hjemmeside. Her vil man kunne se hva saken dreier seg om, samt gjøre innsigelser hvis man skulle ønske det. Hjemmesiden vil være tilgjengelig på alle europeiske språk. Samtidig vil det være et telefonnummer til et call-center der personen også vil bli betjent på sitt eget språk.
Boten kan betales via FEMPs hjemmeside.

 

Nå får også syklister bøter for brudd på trafikkreglene
Mens syklistene i spanske byer utgjør en stadig større del av den daglige trafikken, øker antallet bøter som politiet utsteder til syklistene. Det er i år i Málaga by til nå utstedt 77 bøter, hvorav halvparten er gitt til syklister som har kjørt for fort. Resten er gitt fordi syklistene har snakket i mobiltelefon, kjørt med høretelefoner eller har kjørt på rødt lys.
Hvis man som syklist kjører på fortauet et sted der det er sykkelsti, gis det bøter på 60 euro. Samme bot gis hvis man ikke respekterer fotgjengerne på strandpromenadene eller hvis man ikke med tegn viser hvor man vil svinge.
Hvis man kjører med høretelefoner eller snakker i mobiltelefon mens man sykler, kan man få en bot på helt opp til 200 euro.
Loven trådte i kraft i juni 2011, men ikke mange syklister kjenner til denne lovgivningen og blir ofte overrasket når de blir stanset av politiet. I 2012 var tallet på utstedte bøter til syklister i Málaga by 43, mens det allerede nå – drøyt halvveis inne i det nye året er oppe i 77.

 

Gangsti mellom Mijas og Marbella
Det blir nå snart mulig å gå, løpe eller sykle på en ny sti mellom Mijas og Marbella.
Det er Mijas kommune og provinsmyndighetene i Málaga som har gått sammen om å anlegge en gangsti mellom El Torreón i La Cala de Mijas og Calahonda Royale ved den østlige delen av Marbella.
Det er en strekning på seks kilometer. Stien blir inntil seks meter bred og blir anlagt så tett på kysten som mulig.
Prosjektet er presentert av formannen for provinsstyrelsen i Málaga, Elías Bendodo og Mijas’ ordfører Àngel Nozal (begge PP).

 

Optimisme i feriebransjen
2013 blir bedre enn 2012, spår ferieindustriens bransjeforening, Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) som representerer 14.000 hoteller.
Man forventer at hotellene i strandområdene i gjennomsnitt vil få et belegg på over 80 prosent, mens resultatet for hotellene i storbyene og i de rurale områdene anses for å være mer usikkert.
Det er fortrinnsvis de mange utlendingene som er med på å fylle hotellene; blant annet engelskmenn, tyskere, franskmenn og nordboer i nevnte rekkefølge.
Fram til 15. juni hadde turistene dessuten brukt sju prosentpoeng mer enn i samme periode i fjor, og derfor spår man en gjennomsnittlig økning i forbruket på 2,5 prosent, i tillegg til at man forventer mellom 0,9 og 1 prosent mer flytrafikk og at det i løpet av året vil komme 58 millioner turister til Spania. Det vil i så fall være svært tett på rekordåret 2007 da 59,2 millioner turister valgte å tilbringe ferien i det fortsatt populære ferielandet.

 

Farvel til trikken i Vélez-Málaga
Dessverre var driften av trikken i Vélez-Málaga dårlig butikk, og etter atskillige forsøk på å gjøre den rentabel, måtte myndighetene for måneder siden kaste inn håndkleet.
Trikken er derfor nå leid ut, foreløpig for en periode på to år, til et transportfirma i Sidney for 200.000 euro.
De første vognene er nå sendt av sted, i første omgang til Santander. Derfra skal de fraktes videre til Australia.

 

Eiendommer må nå energimerkes
Det er nå obligatorisk å energimerke eiendommer i Spania hvis man ønsker å selge eller leie den ut. Reglen trådte i kraft 1. juni.
Både leiligheter og hus samt kontorer og butikklokaler er omfattet av den nye ordningen.
For å få denne energimerkingen må man få tak i godkjent tekniker som må inspisere og merke boligen.
En energimerking gjelder for en periode på ti år. Unnlater man å energimerke eiendommen, vanker det bøter på inntil 6.000 euro.
Ansvaret for energimerkingen hører under regionene, så f.eks. i Andalucía er det altså Junta de Andalucía som administrerer ordningen. Les mer om ordningen på www.agenciaandaluzadelaenergia.es.

 

USA vil betale 200 millioner euro for rakettskjold ved Cádiz
Amerikanske myndigheter holder på å formalisere en avtale om utstasjonering av fire krigsskip ved flåtebasen i Rota ved Cádiz.
Avtalen betyr at USA de neste fire årene må betale 200 millioner euro for blant annet vedlikehold av skipene, de såkalte Destroyers. Det er det statseide, spanske selskapet Navantia som får ansvaret for dette.
Skipene skal være en del av NATOs avanserte anti-rakettsystem som skal beskytte alliansens medlemsland mot truende raketter.
De første to skipene, Ross og Donald Cook, forventes å ankomme Cádiz fra USA i 2014, mens de to andre, Porter og Carney, følger etter i 2015. Sammen med skipene kommer rundt 1.100 amerikanske soldater, 100 sivile medarbeidere, samt pårørende som vil bli utstasjonert på basen og i Cádiz.
Det var den forhenværende statsminister José Luis Zapatero (PSOE) som i 2011 var lydhør overfor et amerikansk forslag om spansk vertskap for en del av rakettskjoldet. I forventning om at avtalen skulle komme i mål, har man i mellomtiden utvidet de eksisterende havnekaiene på basen i Rota slik at det fortsatt vil være plass til den spanske flåtes skip som er hjemmehørende i Cádiz-bukta.
Avtalen er også ensbetydende med økt sysselsetting i Cádiz som er én av de provinsene som er hardest rammet av den økonomiske krisen, bl.a. i form av skyhøy arbeidsløshet.

 

Spanjolene synker dypere i ”gjeldsgjørma”
Som et resultat av resesjon og krise siden 2008 og på grunn av EUs hjelpepakke til spanske banker, er den offentlige gjelden nå steget til over 20.000 euro per innbygger eller drøyt 937 milliarder euro, meddeler nasjonalbanken Banco de España.
Det er første gang i historien. Og det er første gang at statens gjeld overstiger 89,6 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP).
Siden den nåværende, konservative regjeringen med statsminister Mariano Rajoy (PP) ved roret for halvannet år siden kom til makten, har gjelden steget med rundt 200 milliarder euro. Det tilsvarer en økning på 20 prosent av BNP.
Det er den samme gjeldsøkningen som den tidligere statsministeren José Luis Zapatero fra PSOE, bygget opp i sine nesten åtte år ved makten. Det må likevel understrekes at han overtok en økonomi i sterk medvind der gjelden til tider ble redusert.
Rajoys regjering forventer at gjelden ved utgangen av året vil ha steget til 91,4 prosent av BNP. Det tilsvarer omtrent det Internasjonale Valutafondets spådommer om 91,8 prosent. Valutafondet regner med at Spanias gjeld i 2018 vil ha steget til 110 prosent av BNP.

 

Verdensrekord i nudisme
I Vera i Almería-provinsen ble en flokk nudister nylig tatt opp i Guinness rekordbok.
Verdensrekorden går ut på at flest nudister har badet på samme tid. Hele 729 mennesker i Adam- og Evas drakter møtte opp på stranden El Playazo for å delta og komme med i den kjente boken.
Den tidligere rekorden var fra New Zealand der 506 nudister hadde samlet seg på den samme stranden.
Ordføreren i Vera, José Carmelo Jorge fra PP, har kalt rekorden for en ”enorm suksess”.

 

Det blir sannsynligvis mye dyrere å kjøre med promille
Innenriksministeriet undersøker nå muligheten for å doble bøtene for promillekjøring. I dag ligger boten på 500 euro, men om forslaget vedtas, kommer det til å koste 1.000 euro om man blir tatt med en promille på over den lovlige grensen på 0,25 promille. Grunnen til at man ønsker å heve boten til 1.000 euro, er at det fortsatt er altfor mange som blir stanset med for høy promille – de siste 12 månedene er over 100.000 bilister blitt stanset med en promille over det tillatte.
Hvis man har en promille på over 0,60, er det snakk om en straffbar handling, ifølge spansk straffelov, og her gjelder samme regler som før. Det vil si fengselsstraff fra tre til seks måneder og fra seks til 12 måneder, hvis man ikke er i stand til å betale boten eller til samfunnstjeneste i 31 til 90 dager. I tillegg mister man førerkortet til bil, motorsykkel og moped i ett til fire år.

 

Pass på svindel ved grenseovergangen til Gibraltar
En norsk familie ble i midten av juli krevd 20 euro per person da de sto i kø for å komme inn i Gibraltar. En mann med gul vest nærmet seg bilen. Han fortalte de tre voksne passasjerene samt et 11 år gammel barn at det var innført en ny avgift for å komme inn i Gibraltar. Gebyret inkluderte blant annet gratis parkering i Gibraltar, fortalte mannen. Familien betalte 60 euro, men fant raskt ut at de var blitt snytt. Men da var mannen allerede forsvunnet.
Familien ønsker å advare andre mot denne svindelmetoden. Og skulle man bli utsatt for en lignende opplevelse, bør man anmelde saken til politiet.

 

72 prosent av spanjolene tror ikke Rajoy
Spanias statsminister Mariano Rajoy fra PP, forklarte seg nylig i det spanske parlamentet og forsvarte sin taushet i saken mot partiets forhenværende kasserer, Luis Bárecenas som nå er varetektsfengslet, anklaget for bl.a. skatteunndragelse og korrupsjon. Selv påstår Bárecenas å ha mottatt lysskye kjempebeløp fra virksomheter som ønsket seg godt betalte tjenester fra politikerne. Dessuten at han i løpet av de siste 20 årene har utbetalt en del av disse pengene til medlemmer av partitoppen.
Statsministeren hadde vært taus om saken siden den på begynnelsen av året begynte å rulle og særlig etter at kopier av et såkalt B-regnskap ble offentliggjort i landets aviser.
Statsministeren forklarte og forsvarte sin holdning overfor kongressmedlemmene som på grunn av ombygginger i kongressen var samlet i senatet.
En stor del av den spanske befolkningen så og hørte Rajoys forklaring i radio og tv.
Mariano Rajoy hevder at han ikke har hatt kjennskap til noen svarte penger, men at han beklaget at han hadde tatt feil fordi han tidligere hadde hatt tiltro til Bárcenas, og det var omtrent det eneste Rajoy ville si.
En tydelig rystet Mariano Rajoy sa videre: ”Jeg vil ikke erklære meg skyldig, for det er jeg ikke.”
Ifølge en meningsmåling foretatt av analyseinstituttet Sigma Dos for avisen El Mundo, tror 72 prosent av spanjolene likevel ikke på ham.
I tillegg mener drøyt 78 prosent av de spurte at de ikke har tillit til statsministerens påstand om manglende kjennskap til et B-regnskap i partiet. Selv blant velgere som vanligvis stemmer PP, er tallet høyt, hele 52,4 prosent.
Samtlige opposisjonsledere hadde etter Rajoys forklaringer ordet, og det var ikke bare PSOE, men praktisk talt alle som oppfordret Mariano Rajoy til å forklare seg bedre og dessuten gå av og utskrive nyvalg.
Og også her er flesteparten av befolkningen enig; 60 prosent mener at statsministeren bør gå av, noe som er fem prosentpoeng mer enn for bare et par uker siden.

 

Arbeidsløsheten faller igjen
Arbeidsløsheten i Spania falt igjen i juli, og det var femte måned på rad.
I juli fikk 64.866 personer i arbeid, noe som betyr et fall i arbeidsløsheten på 1,36 prosent og at ”bare” 4.698.814 personer nå er uten jobb. Dette er det største fallet på en enkelt måned siden 2007.
Landets to største fagforeninger, CCOO og UGT, advarer likevel om at det fortrinnsvis er snakk om midlertidige jobber i forbindelse med feriesesongen.

 

Mijas fra bronsealderen
Mijas er sannsynligvis langt eldre enn man tidligere har trodd.
Det er kommunen som har bestemt seg for å finne fram til byens historiske røtter, og det arkeologiske arbeidet som begynte for noen uker siden, synes å bære frukter, skriver avisen Diario Sur.
Utgravningene foregår ved La Muralla i den øverste delen av den gamle byen, og her har arkeologene foreløpig funnet rester av 16 keramikkgjenstander og en øks som skal være rundt 4.000 år gammel og som stammer fra bronsealderen.
Det gjør Mijas til en langt eldre bosetning enn hittil antatt, og det er de eldste funnene som noensinne er gjort på Costa del Sol.

 

Utenriksministeren vil kreve 50 euro for å krysse grensen til Gibraltar
Forholdet mellom Spania og Storbritannia er på kokepunktet i forhold til spørsmålet om hvor Gibraltar hører til.
Mens den forhenværende, sosialistiske regjeringen ønsket diplomatiske forhandlinger rundt den britiske enklaven, har den nåværende konservative regjeringen en annen og mer direkte innstilling; Gibraltar er spansk og dermed punktum, mener man.
Den gjenoppblussede uenigheten har den siste tiden ført til opp mot seks timer lange køer mellom Spania og Gibraltar, ettersom Spania ønsker å granske spesielt de ca. 6.700 menneskene som arbeider på Gibraltar, men som bor i Spania, noe som bl.a. kan skje fordi det er en grenseovergang i ordets gamle betydning, ettersom Storbritannia ikke er medlem av Schengen-avtalen.
Spania overveier dessuten å innskrenke Gibraltars luftrom.
Nylig har utenriksminister José Manuel García-Margallo (PP) uttalt at han vurderer å innføre en avgift på 50 euro for hver person som krysser grensen.
Den britiske regjeringen uttrykte søndag ”bekymring over situasjonen”, mens Gibraltars lokale ledelse har sammenlignet García-Margallos innstilling med Francos.

 

Fire politibetjenter anklaget for å samarbeide med narkosmuglere
Fire politibetjenter fra Guardía Civil er anklaget for å ha hjulpet narkosmuglere med å smugle flere tusen kilogram hasj inn i Spania fra Marokko. Det var betjentenes jobb å patruljere strendene ved Nerja og Almuñécar, men i stedet misbrukte de sine stilinger til å beskytte narkosmuglerne ved å holde øye med på om andre politibetjenter var i nærheten.
Den offentlige anklageren opplyser at forholdet ble oppdaget da sivile betjenter fra Guardía Civil så narkosmuglerne losse 2.195 kilogram hasj på stranden ved Torrox. Smuglerne forsøkte å gjemme smuglervarene i noe siv ved elven Gui, men uten hell. Det skjedde 2. oktober 2009, og etter dette ble de fire politibetjentene arrestert.
Den offentlige anklageren forklarer at det var de fire betjentenes jobb å overvåke strendene der det var planlagt at smuglere skulle losse smuglergodset. Men betjentene hjalp med på logistikken og sto for innkjøp av mobiltelefoner som stod i fiktive personers navn.
Mistanken til betjentene og en ransaking av deres boliger førte til fellende bevis. Her fant man en liste med bilskilter på fire av Guardía Civils sivile kjøretøyer. I en av de andre betjentenes boliger fant man nok en liste med hele 17 bilskilter på politiets sivile biler. Dessuten fant offentligheten fire mobiltelefoner og en lapp der det sto det nøyaktige stedet ved elven Gui der smuglerne skulle losse hasjen.
Betjentene er blant annet anklaget for misbruk av embetet, og den offentlige anklager krever mellom seks og 26 års fengsel til hver av de fire betjentene.

 

Ny undersøkelse forsøker å hjelpe familier som er satt på gaten
En ny undersøkelse fra UMA (Máster de Investigación e Intervención Social y Comunitaria de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo de la Universidad de Málaga) viser, at flesteparten av de som blir satt på gaten i Málaga by fordi de ikke kan betale boliglånet, er par på rundt 40 år og med et barn på under ni år. Undersøkelsen viser også at over halvparten lider av depresjon og nervøsitet.
Siden 2008 er hele 2.667 familier i Málaga blitt satt på gaten. Felles for disse familiene er at de i de fleste tilfeller var ansatt innenfor anleggsbransjen eller i hotell- og restaurantbransjen og på midlertidige kontrakter. De tjente i gjennomsnitt 1.000-2.000 euro per måned, mens de hadde lån på 150.000 – 200.000 euro. Da krisen kom, mistet de jobbene og kunne derfor ikke betale sin dyre boliglån. Derfor er de blitt satt på gaten.
Hele 94 prosent er spanjoler, og i 79 prosent av tilfellene er det økonomiske problemer som er skyld i at familien nå er uten bolig.
Formålet med undersøkelsen er å belyse problemer med å sette familier på gaten, samt å komme med forslag til hvordan man kan hjelpe de 2.667 familiene. Først og fremst anbefaler UMA at det finnes en løsning, slik at man unngår å sette familier med små barn på gaten. Samtidig legger UMA vekt på de mange konsekvensene det har for familiene, og det anbefales at de som trenger det, tilbys psykologisk hjelp. I mange tilfeller slutt barna å gå på skolen fordi familien ikke lenger har et hjem, og denne utvikling bør bremses raskest mulig.

 

Væpnet ran av Mercadona i Elviria
Klokken var 10.00 om formiddagen den 30. juli, da to personer ankom på motorsykkel og parkerte foran inngangen til supermarkedet Mercadona i Elviria. Uten å ta av hjelmene, gikk de to personer inn i supermarkedet. Den ene som hadde et haglgevær, beordret de ansatte og kundene til å legge seg ned på gulvet, mens den andre stjal det han kom over av kontanter i kassaapparatene. Det ble likevel ikke mer enn et par tusen euro.
Like raskt som de to mennene hadde overrasket ansatte og kundene, like raskt forlot de stedet. De var likevel ikke klar over at to sivile betjenter fra Policía Local hadde sett ranet fra utsiden av butikken. De informerte politisentralen om ranet, og sammen med flere andre politibiler fulgte de etter motorsykkelen på motorveien mot Estepona, helt til de kom til en barrikade som politiet hadde stilt opp på motorveien. Forbryterne, to unge, spanske fyrer, ble begge arrestert av Policía Nacional.

 

Fuengirola kommune investerer i en renere by
Beslutningen om å investere 263.000 euro i flere maskiner til å holde byen ren, ble enstemmig vedtatt av byrådet i midten av juli. Det nye tiltaket er en del av kommunens strategi om å gjøre Fuengirola til en pen og ren by. Det avsatte beløpet skal brukes til å kjøpe inn to ekstra gaterengjøringskjøretøyer som koster henholdsvis 110.000 euro og 153.000 euro. Begge maskinene er svært moderne, effektive og er nesten uten støy. Flåten av gaterengjøringskjøretøyer dekker nå nesten alle offentlige veier i byen. Ordfører i Fuengirola, Esperanza Oña, setter forskjønnelse av byen svært høyt, og derfor har rene og pene gater stor betydning.

 

Tidligere ordfører i Vélez-Málaga kjørte på politimann
Ikke nok med at den tidligere ordføreren i Vélez-Málaga, Antonio Souvirón fra PSOE, kjørte på en motorsykkelbetjent fra Guardía Civil. Da han ble bedt om å stoppe, viste det seg også at den tidligere ordføreren hadde en promille på 0,39, selv om den lovlige promille er 0,25.
Betjenten stoppet Antonio Souvirón fordi han ikke holdt nok avstand til andre biler på veien.
Souvirón ble beordret inn til siden, og i forvirringen glemte han å tråkke på bremsen. Dermed kjørte bilen inn i politibetjentens motorsykkel med betjenten på. For å unngå å komme til skade, kastet politibetjenten seg av motorsykkelen og skadet ryggen. Han er nå behandlet for smerter i ryggen.
Promillen i seg selv er ikke nok til at Antonio Souvirón kan bli tiltalt etter straffeloven, men ettersom han kjørte på en politibetjent, vil han bli tiltalt for å ha kjørt uforsvarlig og vil bli framstilt for en dommer.

 

Ytterligere 2.000 euro til lokale nødstilte ble samlet inn da Rotary bytte av president
Rotary Club Marbella-Guadalmina avholdt 25. juni en festlig sommergalla i anledningen av ny president i foreningen. Denne vakre kvelden med middag og dans i Restaurante El Cortijo de Guadalmina, trakk i alt 86 medlemmer og gjester, og man endte opp med å samle inn mer enn 2.000 euro som vil gå til nødstilte i Marbellas lokalområde.
Den avgåtte presidenten Lorraine Powell, rapporterte at Rotary Club Marbella-Guadalmina de siste tolv månedene har samlet inn rundt 16.000 euro som vil bli brukt til veldedighetsprosjekter. Av beløpet vil 9.500 euro bli donert til tiltak som særlig hjelper nødstilte mennesker i lokalområdet.
Den nye presidenten, Einar Askvig, kunngjorde at klubbens sentrale mål i løpet av de neste tolv månedene er å gi både nødhjelp og permanent hjelp til folk i nød på hele Costa del Sol og i samarbeid med Rotary International støtte prosjekter som har som formål å hjelpe nødlidende i andre deler av verden.
«The Marbella-Guadalmina Rotary Club» er den eneste engelsktalende multinasjonale Rotary-klubben på Costa del Sol og har for tiden en medlemsliste med femten forskjellige nasjonaliteter representert.
Klubben møtes hver torsdag kl. 14.00 i Restaurante El Cortijo de Ramiro i San Pedro de Alcántara, Marbella.
Kontaktperson: Mechthild Dorn. Epost: info@ortho-dom.com – tlf.: +34 610 702 683.
Rotary Club Marbella-Guadalmina hjemmeside: http://www.rotaryclub-marbella-g.org/home.

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.