Månedsmagasinet på Costa del Sol
Spansk for de tungnemme

For å kunne beherske alle aspekter ved det spanske språket er det fire enkeltferdigheter man må besitte. Man må 1) forstå skriftlig spansk slik det forekommer i blader, bøker og brev, man må 2) kunne forstå muntlig spansk slik man hører i samtaler og på TV, man må 3) selv mentalt kunne forme setninger og artikulere disse og man må 4) kunne lære riktig skrivemåte for ord og setninger.
Fra skoleundervisningen av fremmedspråk er vi vant med, at man parallelt tilegner seg alle disse ferdighetene. Men mange norske pensjonister som akter å oppholde seg i Spania hele eller deler av året i uoverskuelig fremtid er i utgangspunktet fornøyd om de kan lære seg de første tre ferdigheter til praktisk bruk.
Og full av læreiver melder de seg på et kurs i spansk, men oppdager nokså fort, for det første at spansk er et mye vanskeligere språk enn noen av de språkene de lærte på skolen og for det andre at læreevnen ikke er den samme som den var i yngre dager. Noen kan også ha problemer med hørselen slik at de ikke så lett skjønner hva innfødte spanjoler sier selv om de kjenner alle ordene som blir brukt. Så mange gir opp etter en tid, da har de lært seg noen setninger og uttrykk og de kan telle så langt de ønsker. Det finnes også de (og kanskje et flertall av nordmenn) som mener de klarer seg fint her nede uten å kunne noe spansk, og det har de jo rett i. Man trenger ikke å kunne et ord spansk for å overleve i Spania.

Minste motstands vei
Som en av dem som har tungt for språk så plasserte jeg meg selv i den sistnevnte kategorien de første årene i Spania. Jeg plukket opp noen spanske ord nå og da og kunne gjøre meg forstått i en butikk, restaurant eller en billettluke. Men på grunn av dårlig selektiv hørsel klarte jeg ikke å få med meg noe av det som for eksempel ble sagt i spanske nyhetssendinger.
Da var det at jeg måtte erkjenne at det lengste jeg noen gang kunne regne med å komme når det gjaldt det spanske språk, var å lære å lese spansk. Jeg la meg på det lavest mulige ambisjonsnivå og ville være fornøyd om jeg etter hvert kunne beherske den første av de fire ferdigheter nevnt i innledningen.

El Noticiero
Nå vil sikkert noen spørre om hva vitsen er med å lære å lese spansk hvis man ikke kan forstå muntlig spansk eller kan snakke spansk. Vel, det avhenger av hva man velger å lese. Å lese spanske romaner har liten hensikt. Derimot, velger man å lese spanske aviser/blader, så vil man kunne slå to fluer i ett smekk: man tilegner seg et spansk ordforråd samtidig som man får med seg ting som skjer i det området av Spania som disse mediene dekker.
Jeg valgte da El Noticiero, en nyhetsbulletine som utgis i fellesskap av kommunene Fuengirola, Benalmádena, Torremolinos og Málaga og som kommer ut hver dag fra og med tirsdager til og med lørdager. I Fuengirola blir den lagt ut om morgenen på enkelte sentrale steder, blant annet på turistkontoret og i rådhuset. Bulletinen inneholder for det første mye av det som de valgte lokalpolitikere foretar seg, pressekonferanser om nye beslutninger og tiltak, gjenåpning av veier som har vært under utbedring, presentasjon av nye parkanlegg og nye kommunale boliger til forskjellige formål. Ordførerne i de forskjellige kommuner er gjerne avbildet opptil flere ganger i uken i forbindelse med slike hendelser. Bulletinen inneholder også ting som skjer innen sport og kultur og som ikke nødvendigvis skjer i regi av politikere og styresmakter. På de siste sidene er det også noen nasjonale nyheter.
Så bor man i en av de nevnte kommunene og leser denne bulletinen når man har anledning blir man holdt veldig godt à jour med hva som skjer rundt omkring der man bor. Men får med seg utstillinger, sportsbegivenheter, festivaler, messer, kampanjer og enkeltbegivenheter som bare forekommer en gang og aldri mer. Noe av dette vil man også finne i de skandinaviske og engelske blader som gis ut gratis her på kysten, men da kanskje i ettertid siden de bare gis ut en gang i måneden eller uken. Så, etter at jeg begynte å følge med i denne bulletinen, så har min kone og jeg fått med oss mer av det som skjer på Solkysten enn vi ellers ville ha gjort, vi har fått med oss en internasjonal dag i Torremolinos, en katteutstilling i kongresshallen i Fuengirola og vi får vite tidspunktet for influensavaksinasjon i Fuengirola, bare for og nevnte noen få innslag. Men like viktig som at vi får med oss begivenheter som vi kan delta i, er at vi ved hjelp av denne bulletinen følger med i mye annet som skjer i området der vi bor. Det er en kjent sak at kunnskap øker trivselen, man trives bedre på et sted man vet mye om.

Begynnerproblemer
Nå nytter det ikke å lære spansk ved å forsøke å lese spanske aviser fra første dag man er i Spania, til det er spansk et for vanskelig språk for nordmenn. Prøver man ved hjelp av Kunnskapsforlagets blå ordbok å slå opp i alle ord i en lengre spansk setning uten noen forhåndskunnskap om språket vil man oppdage at dette ikke fører frem. For det første står normalt ikke alle ordene i setningen i ordboken. For eksempel utelates alle bøyningsformer for verb bortsett fra infinitivsformen. Ord som soy, somos, sido, som alle er bøyningsformer for verbet ser (å være), vil ikke finnes i ordboken. Og noen ganger der hvor vi på norsk bruker to ord bruker spanjolene ett ord (for eksempel hacerlo = gjør det) og slike dobbeltord står normalt ikke i ordboken. Og for det andre har spansk mange særegenheter i forhold til både norsk og de språkene vi lærer på gymnaset. Blant annet kommer ordene ofte i en litt annen rekkefølge enn i noen av disse språkene. Dette gjør det vanskelig til å begynne med. Så man må starte med å gå igjennom noen enkle lærebøker i spansk, hvor alle de spanske setningene blir oversatt til norsk (eller engelsk) og man bør lese litt grammatikk for å fange opp de viktigste trekk av logikken i språket. Hvis man ikke er altfor utålmodig etter å lære seg språket, bør man regne med å bruke de første årene på dette.
Men har man viljestyrke nok til å gjennomføre denne innledende fasen, så kommer belønningen. På samme måten som ett av dagens høydepunkter her nede er å lese igjennom lokalavisen fra Norge kan man nå smått om senn stavre seg gjennom den lokale spanske avisen man har valgt ut og glede seg over at man gradvis skjønner mer og mer. Har man ikke spesielt talent for språk, må man regne med å slå opp ordene mange ganger før man omsider husker betydningen, og de som oppholder seg i Norge noen måneder i året vil oppdage at noen ord går tapt i løpet av fraværet.
Nå vil man kanskje tro at hvis man forstår alle ordene i en spansk setning, så vil man også kunne formulere den samme setningen hvis man en gang har bruk for det. Men slik er det ikke, innlæringen er enveis. En dag ble jeg spurt om hva det spanske ordet for fremdeles var, men det klarte jeg ikke å svare på. Men neste gang jeg traff på ordet todavia i en spansk setning visste jeg med en gang at det betydde fremdeles (det har også andre betydninger). Så man lærer ikke automatisk å snakke spansk ved å lære å lese spansk.

Status
Nå har jeg oppholdt meg i Spania hver vinter i 13 år, og det var først for 4-5 år siden jeg begynte å lese El Noticiero, først litt sporadisk, etter hver mer systematisk. Og nå skjønner jeg stort sett alt jeg leser, ikke nødvendigvis alle setninger fullt ut, men jeg fanger opp betydningen. Men jeg må stadig slå opp ord. En sjelden gang nye ord, men som oftest ord jeg har slått opp mange ganger før. Men det morsomste er at nå leser jeg ikke bladet primært for å lære spansk, dvs. som en plikt, jeg leser det fordi jeg er nysgjerrig på hva som skjer på Solkysten. Så El Noticiero er nå blitt en trivselsfaktor for meg.
Til slutt et tips for de som kan tenke seg å lære spansk ved å lese litterære tekster: i en bokhylle i kommunebiblioteket i Fuengirola finnes bøker med noveller av spansktalende forfattere hvor det på en side er den spanske teksten og på motsatt side den tilsvarende engelske teksten.


”Det finnes også de som mener de klarer seg fint her nede uten å kunne noe spansk, og det har de jo rett i.”

”Da var det at jeg måtte erkjenne at det lengste jeg noen gang kunne regne med å komme når det gjaldt det spanske språk, var å lære å lese spansk.”

”Vi har fått med oss en internasjonal dag i Torremolinos, en katteutstilling i kongresshallen i Fuengirola og vi får vite tidspunktet for influensavaksinasjon…”

”En dag ble jeg spurt om hva det spanske ordet for fremdeles var, men det klarte jeg ikke å svare på. Men neste gang jeg traff på ordet todavia i en spansk setning visste jeg med en gang at det betydde fremdeles.”

Av John Einbu

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.