Månedsmagasinet på Costa del Sol
Den Norske Skolen – Bruk Hue
Det er klart det blir noen skrubbsår i hjertene en gang i blant, og man blir aldri ferdig utlært angående mobbeproblematikk. I vår digitale hverdag, der alle får kontakt med hverandre med et enkelt tastetrykk, er det mye å passe seg for. Derfor er det viktig med innspill fra profesjonelle leverandører en gang imellom. På bestilling fra Den Norske Skolen, Malagas foreldreutvalg (FAU) har skolen hatt besøk av antimobbingsorganisasjonen «Bruk Hue».
 
norskeskolen nov3Siden 2009 har «Bruk Hue» besøkt over 1000 skoler og snakket om nettmobbing til over 350.000 barn og foreldre. Bruk Hue er utarbeidet av Røde Kors ved samtaletjenesten Kors på halsen, Barnevakten, Telenor og Medietilsynet. Målet er å forebygge nettmobbing ved å engasjere og bevisstgjøre barn, unge og voksne om nettvett. Du finner mer informasjon om Bruk Hue på www.brukhue.com

Mobbing og ensomhet

-Vi er en digital skole som i stor grad formidler læring via iPad, og elevene lærer lynraskt stadig nye medier og kommunikasjonsverktøy. Eventuelle mobbesaker blir løst fortløpende, og skolen har gode rutiner og strenge regler for kommunikasjonsmidler i skoletiden. Skolens rådgiver og kontakt-lærer for åttendetrinn, Kurt Robert Eriksen, tok seg tid til å svare på noen raske spørsmål fra en av «Bruk Hue» sine medarbeidere, Ellen Bjørlo, før foredragene satte igang.
 
– Vi jobber kontinuerlig med fokus på klassemiljøet, forteller Kurt, og peker på elevarbeidene på veggene. -Nå har vi et to ukers fokus på temaet «inkludering» Elevene har fått i oppdrag å be hver-andre med hjem og invitere hverandre til forskjellige aktiviteter. Så skal de sende «selfier» eller sen-de mail med bilder fra aktivitetene. Vi snakker mye om hvordan man bygger vennskap også utenfor skoletid. Vi jobber i grupper og diskuterer forskjellige begreper og problemstillinger. For eksempel etikk og moral. Kurt har en fremdriftsplan som han viser fram. Der står det forskjellige tiltak klassen skal igjennom, når de skal gjennomføres/ ble gjennomført og i hvilke fag temaene skal flettes inn. – Gjennom forskjellige stillinger jeg har hatt ved skoler i inn og utland, opplever jeg at de samme pro-blemstillingene dukker opp igjen og igjen. At det er færre saker her enn i Norge, vil jeg nok si, men ensomhetsfølelsen kan være sterkere her enn hjemme. Det kan hende bruken av sosiale medier er større her, sier Kurt.
 
Foredraget er igang. Over skjermen ruller en filmsnutt der «Bruk Hue» har dramatisert en historie der et bilde av en lettkledd jente på få timer går fra en privat og fortrolig venninne-mobil og finner veien ut på internett og ut til alle skolens elever. Innimellom klippene stiller den drevne foredragsholderen, Ole Roger Vestøyl, spørsmål til elevene. Skarpe, vittige og høyst aktuelle kommentarer og spørsmål fanger elevenes fulle oppmerksomhet.

Forebyggende åpenhet

-Ikke si det til Mamma, insisterer jenta på filmen. Ole henvender seg til salen. -Hvorfor vil hun ikke at moren skal få greie på det tror dere? -Fordi da ville mamma «Klikke helt mentalt» svarer en gut-testemme i salen. Vekslende blikk og summing i salen bekrefter utsagnet. Ole følger opp med en fortelling om en far som hentet PCen på gutterommet etter en opprivende sak der sønnen var invol-vert, med de skarpe ordene at han aldri mer skulle få være på nett. «Bruk Hue» er opptatt av at alle må finne en fortrolig voksenperson å snakke med når man opplever, er med på eller er vitne til ugreie ting på nett. De snakker med foreldrene og forteller dem at de må lære seg å hanskes med dagens digitale medier på en åpen og real måte som forebygger hendelser og bevarer tilliten til de voksne. -Det er litt fint med nettet også da, sier Ole, og får bekreftelse både fra yngre og eldre.

Det var jo bare kødd da..

På filmen går en liten og dum handling over til å bli en opprivende sak som inkluderer politi, skole, tårer og anger. -Det var jo bare på kødd da, sier en av guttene. -Unnskyld.
 
-Men man begår ikke lovbrudd og får strafferabatt fordi det bare var «kødd» sier foredragsholde-ren, som bruker ungdommenes eget språk når han formidler. Gutten i filmen slipper straff fra det offentlige fordi de involverte velger å gjøre opp seg imellom, men foredraget inneholder flere eksem-pelsaker der det ble gitt både bøter og fengselsstraff.
 
Det er straffbare handlinger å dele bilder av andre som ikke har samtykket. Det kan være straffbart å ta skjermbilde av en Snapchat, og det er også en alvorlig forbrytelse å skrive mel-dinger til hverandre med alt fra ufint innhold til drapstrusler. Foredragsholder Ole Roger Vestøyl viser frem saker og
meldinger som har fått strafferettslige følger som bøter og fengselsstraffer.

Egne opplevelser

«Bruk Hue» har tre like men alderstilpassede foredrag som de kjører for mellomtrinnet, ungdoms-trinnet og til slutt foreldrene. Imens foredragene pågår tar Ellen Bjørlo en prat med noen av elevene som har vært tilskuere. Tanker rundt nettmobbing og bilder de selv og andre har delt, kommer opp i dagen. -Vi får alltid noen nye historier, sier Ellen, som synes det er viktig å snakke med elever og samle utsagn fra deres erfaringer. Utsagnene fra tilhørerne, voksne og barn, bruker de når de lager nytt materiell til arbeidet sitt, når de snakker med media, utvikler nettsidene sine og lager nye fore-drag.
 
norskeskolen nov2  norskeskolen 5
 
 
 
Av Nina C. Kaasin Simarud

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.