Månedsmagasinet på Costa del Sol

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
boligblog
Korrekt prosedyre ved kjøp av bolig
En bolighandel i Spania er ikke komplisert – bare det gjøres riktig. Jeg anbefaler alltid kjøper å bruke en god advokat som er med i hele prosessen. Advokaten lager de første elementære tingene som opprettelse av bankkonto i en spansk bank og utstedelse av spansk personnummer (NIE). Begge deler er  obligatoriske. En advokat sikrer også at boligen er registrert korrekt i eiendomsregistret, noe som er med på å lette bolighandelen.
 
Forskjeller i kjøpsprosessen
I Spania gir man ikke bud på en eiendom slik vi kjenner det fra Skandinavia. I stedet forhandler man seg, med eiendomsmeglerens hjelp, fram til en pris som kjøper og selger kan akseptere.
Her i Spania er det også vanlig at en bolig tilbys av flere meglere.
Ønsker man å kjøpe en bolig, gjelder det om raskt å få den reservert.
 
Reservasjonskontrakt (Contrato de reserva)
Dette er et dokument som bekrefter pris, betalingsvilkår, depositum og reservasjonsperiode. Et depositum utgjør vanligvis 6.000 euro og reservasjonsperioden er 8 – 14 dager. I denne perioden framskaffer din advokat de nødvendige dokumentene. Er det problemer med dokumentene, tilbakebetales depositumet.
 
Privat kjøpekontrakt (Contrato privada de compraventa)
Dette er en bindende avtale med bl.a. en detaljert beskrivelse av boligen og betalingsvilkår. Ved undertegning betales 10 prosent av kjøpsprisen, minus depositum.
 
Skjøtet (Escritura de compraventa)
Eiendomshandelen avsluttes på notarkontoret der skjøtet underskrives og den resterende kjøpesummen betales. Megleren får sin kommisjon og nøklene overdras.
 
Eiendomsregisteret (Inscripción en el registro de propiedad)
Direkte etter undertegnelsen av skjøtet betales alle handelsomkostninger og boligen registreres i eiendomsregistret. Noen måneder senere kommer originalen i retur fra myndighetene.
Av Sven F. Källström, Alamo Costa del Sol Real Estate

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kanskje du også vil like

Søk på Det Norske Magasinet