Månedsmagasinet på Costa del Sol
Sjømannskirken går nye veier for å skaffe penger

Sjømannskirken går nye veier for å skaffe penger

Business-lunsj El Campanario 1
 
Til sammen 32 representanter for norske og internasjonale bedrifter og norske myndigheter deltok da Sjømannskirken på Costa del Sol inviterte til historiens første «Business-lunsj» på El Campanario.

 

– Vi er godt fornøyd med arrangementet. Dette vil vi gjøre flere ganger, sier verten for årets business-lunsj. sjømannsprest Reidar Ådnanes. Han opplyser at målet med lunsjen først og fremst er å drive «fundraising», det vil si å ta i bruk en velkjent metode for å skaffe penger til kirkedriften på El Campanario i Calahonda:

– Men hensikten er samtidig også å skape en ny arena for bedrifter og privatpersoner som ønsker å knytte nye kontakter eller dele et godt måltid sammen med egne eller andres forretningsforbindelser.
 
Ambassadøren til stede
Norges ambassadør til Madrid, Johan Christopher Vibe, kom ens ærend fra den spanske hovedstaden for å delta i lunsjen og deretter foreta den offisielle åpningen av årets tradisjonelle julebasar på Sjømannskirken som i år fant sted midt i november.
I tillegg holdt ambassadøren et innlegg på engelsk under lunsjen der han satte fokus på de sterke forbindelsene mellom Spania og Norge.
Vibe pekte bl.a. på at i fjor besøkte 1,2 millioner nordmenn Spania og at dette tallet øker med rundt 100.000 per år. Samtidig bor nå et sted mellom 30.000 og 50.000 nordmenn mer eller mindre fast i Spania. Det betyr også at det er etablert en rekke norske skoler, kirker, foreninger og andre institusjoner bl.a. i Madrid, på Costa Blanca, Costa del Sol og på Kanariøyene.
 
Spanjoler til Norge
Tallet på spanjoler som drar til Norge for å skaffe seg jobber er også økende, kunne ambassadøren opplyse; I fjor søkte 2.200 spanjoler om skattekort for å kunne ta seg arbeid i Norge.
– Særlig stort er behovet for ingeniører i Norge, sa ambassadør Vibe som viste til at Norge har behov for nær 10.000 ingeniører, særlig i forbindelse med olje- og gassproduksjonen.
Ifølge ambassadøren dekker Norge nå 11,7 prosent av det spanske forbruket av gass, i fjor økte den spanske importen av norsk laks med 20 prosent, mens importen av fersk torsk økte med hele 300 prosent!
Vibe minnet også de frammøtte under lunsjen om det norske kjøpet av fem fregatter fra Spania og at Statens pensjonsfond Utland per desember 2012 hadde plassert fire prosent av sine investeringer i mer enn 40 spanske bedrifter(tilsvarende 600 milliarder euro).
 
EØS-midler og energi
Spania har også i flere år vært mottaker av norske penger i forbindelse de såkalte EØS-midlene (penger Norge, Island og Liechtenstein betaler for å få tilgang til det europeiske markedet).
Disse pengene er benyttet på flere felt, bl.a. til samarbeid mellom Norge og Spania når det gjelder likestilling, kulturutveksling og bevaring av spanske, historiske minnesmerker og samarbeid innenfor energisektoren, særlig på området fornybar energi.
Ambassadør Vibe pekte på at en rekke samarbeidprosjekter innenfor offshore energi, vind og bølgekraft allerede er godt i gang.
– Her er det mye å hente innenfor et samarbeid mellom Spania og Norge, fortalte ambassadørene de frammøtte representantene for norsk, spansk og engelsk næringsliv og institusjoner som var til stede under business-lunsjen.
Menyen som var sterkt preget av lekre, norske retter, var for øvrig satt sammen og tilberedt på Sjømannskirkens eget kjøkken.
 
– Til gode formål
Sjømannsprest Reidar Ådnanes peker på at Sjømannskirken er en av de største og viktigste arenaene for nordmenn her på Costa del Sol med sine rundt 50.000 besøkende i året. I tillegg driver kirken et stort og utadrettet arbeid mot de rundt 600 barn og unge på kysten, i tillegg til at kirken også har en aktiv besøkstjeneste.
– Vi er en levende kirke som ønsker å gi våre medmennesker mot til tro, håp og engasjement. For at vi skal kunne opprettholde aktiviteten, er vi avhengige av å samle inn 2/3-deler av budsjettet vårt. Den nye business-lunsjen er med på å sikre kirkens videre arbeid her på Solkysten, avslutter sjømannsprest Ådnanes.


 
Julebasar El Campanario 1
 
10.000 euro inn på Julebasaren
Med nesten 500 besøkende på de to dagene årets julebasar ble arrangert, ble det solgt lodder, kaker og julepynt for nesten 10.000 euro eller drøyt 80.000 norske kroner.
Det var første gang at årets julebasar gikk over to dager, både fredag 15. og lørdag 16. november.
– Vi er svært godt fornøyd med dette resultatet, sier Økonomi- og administrasjonsleder ved El Campanario, Espen Havnen-Olesen, til Det Norske Magasinet. Han peker på at det er mange frivillige har arbeidet hardt over en lengre periode for å gjennomføre den årvisse julebasaren.
Havnen-Olsen opplyser at inntektene fra fredagens baser, drøyt 3.000 euro, vil gå til å styrke og videreføre arbeidet med barne- og ungdomsklubbene. De nesten 6.000 euroene som kom inn under lørdagens arrangement vil blant annet gå til ulike utsmykninger på kirken.
Av Arne Bjørndal

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.