Månedsmagasinet på Costa del Sol
Bygger ut skolen for nye elever

Bygger ut skolen for nye elever

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email


Her skal det bygges tre undervisningsrom på til sammen 110 kvadratmeter, opplyser pedagogisk leder Stefan Östgård og daglig leder ved Den norske skolen Málaga, Trond Are Gjone. Foto: Arne Bjørndal

Med en utvidelse på 40 nye elever fra 1. til og med 10. klassetrinn fra skolestart i høst, har Den norske skolen Málaga nå bestemt seg for å bygge ut skolen.
– Her blir det et stort grupperom og to klasserom, forteller daglig leder Trond Are Gjone og pedagogisk leder Stefan Östgård. Vi står inne i det åpne og store lokalet på 110 kvadratmeter i skolens første etasje som nå skal forvandles til lyse undervisningsrom.

Nytt styre
De to skolelederne har jobbet i lengre tid med byggeplanene. Først var det snakk om et eget nybygg ved siden av dagens skolebygg. Men etter at skolens nye styre var på plass i vinter, ble det bestemt å prioritere annerledes og ikke bruke så mye penger som et eget nybygg ville ha kostet.
– Med tre nye undervisningsrom her, vil vi få dekket våre umiddelbare behov for plass, sier de to. Den kommende utbyggingen er planlagt å koste mellom 80.000 og 100.000 euro.

Begynner byggingen i mai
Byggearbeidene settes i gang i slutten av mai og skal være avsluttet i god tid før de til sammen 120 grunnskoleelevene er på plass ved skolestart. Ifølge Tron Are Gjone vil godkjenningen av planene fra Benalmádena kommune trolig foreligge om kort tid.
I tillegg til de tre nye undervisningsrommene, vil flere andre klasserom og utbedringer ved skolen blir gjennomført. Blant annet vil det i tilknytning til lærernes arbeidsrom bli bygget en innglasset vinterhage som skal fungere som pauserom for lærerne.

Hva med videregående?
– Men hva om skolen får godkjenning for å utvide det videregående skoletilbudet til også å omfatte 2. og 3. trinn, da blir det vel på nytt trangt om plassen?
– Ja, det er klart at om vi skulle få godkjent og utvide det videregående skoletilbudet, må vi på nytt vurdere å sette opp et bygg på tomten, avslutter de to.

 

 

Jakter på Norges beste lærere
Nesten 300 lærere har søkt om jobb på Den norske skolen Málaga neste skoleår. Selv om søknadsfristen for lengst har gått ut, kommer det fortsatt inn søknader, opplyser daglig leder Trond Are Gjone.
– Vi må trolig være en av Norges mest populære skoler! Trond Are Gjone er godt fornøyd med antallet og kvaliteten på årets søkere på lærerjobb ved skolen. Det er først og fremst utvidelsen av elevtallet fra 80 til 120 fra første til og med tiende trinn som har skapt behov for i alt sju nye lærere. Vanligvis er det en god del utskiftinger i lærerstaben hvert år, men i år er det ingen som slutter! Heller ikke blant elevene er utskiftingen like stor som før. Gjone tror dette skyldes at skolen er ”et godt sted å være og et godt sted å lære”.
– Vi sjekker referanser og opplysningene som søkerne på lærerstillingene oppgir svært nøye, forklarer Gjone. Han har målet helt klart:
– Vi jakter nemlig på Norges beste lærere. Vi har fått inn svært mange gode søknader, med dessverre er det slik at vi er nødt til å si nei til veldig mange.
Når det gjelder elever, står i dag 60 barn på venteliste for en skoleplass. På videregående linje første trinn er det fortsatt noen elevplasser ledig.

 

 

17. mai på skolen
Tradisjonen tro deltar elevene ved den norske skolen i det tradisjonelle 17. mai-toget langs Paseo Marítimo i Fuengirola. Deretter blir det en tilstelning på skolen med leker og mat og drikke på ettermiddagen. Det er 10.klassingene som står for arrangementet sammen med FAU (Foreldrearbeidsutvalget).
For fullt 17.mai-program for skolen, se skolens hjemmeside: www.norskeskolen.net.

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kanskje du også vil like

Søk på Det Norske Magasinet