Månedsmagasinet på Costa del Sol
Nytt fra Den Norske Skolen

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
Bilde 1
Det er første time mandag morgen. Lærer Inger Britt skriver dagens timeplan på tavla og småprater med klassen sin (8. trinn). – Det første vi skal gjøre i dag er å trekke nye læringspartnere, opplyser hun. I en liten kopp har hun åtte ispinner med navn, så resultatet blir rettferdig og tilfeldig. Det hele går raskt og rolig for seg, og etter kun få minutter sitter alle på sine nye plasser. -Nå kan dere ønske hverandre velkommen, sier Inger Britt. Elevene tar hverandre høytidelig i hånden, flirer litt, og mumler litt brydd: «Velkommen som min læringspartner»


Trygt og positivtSiden vi er så få så bytter vi læringspartnere hver uke, forteller Inger Britt. -Veit du, dette er en så fin gjeng! I forrige uke ble vi ferdige med et prosjekt der vi lagde reklamefilmer. Alle skulle vise filmen, og fremføre en presentasjon i Keynote som forklarte om hele arbeidsprosessen. Det ble en god opplevelse, for vi har fått innarbeidet et veldig trygt og fint læringsmiljø. Her inne er det trygt. Det ingen som ler eller kommenterer negativt. Vi har jobbet mye for denne viktige tryggheten, og arbeider kontinuerlig med å holde fast ved den, sier hun.

Tryggheten og det positive fokuset gjenspeiler seg også når elevene etterpå sitter fordypet i engelskoppgavene læreren har skrevet opp på tavlen, og som læringspartnerne skal løse i samarbeid. Det er selvfølgelig ikke lov å være negativ til partneren sin. Noen ganger må man hjelpe og andre ganger får man hjelp. Kriteriene for hva som er en god læringspartner har de kommet fram til selv, og reglene henger på veggen. I slutten av uka vurderer de hverandre og seg selv.En god læringspartnerLæringspartnerne Olivia og Kevin, leser engelsktekstene høyt for hverandre, før de om litt skal skrive et sammendrag/ summary av begge tekstene. Olivia er amerikansk, og skal skrive sitt sammendrag på norsk for bedre læringsverdi. Innholdet skal de se på sammen, men først svarer de villig på noen spørsmål fra en nysgjerrig observatør med kamera.Hva er en læringspartner? 


Det er sånn, vi sitter ved siden av hverandre og så skal vi gjøre mye i samarbeid i løpet av uka, svarer Olivia.Hva er du når du er læringspartneren hennes, Kevin?


Det er en sånn hjelpegreie på en måte, sier Kevin. Det er en sånn diskusjonspartner og en å jobbe gjennom stoffet med. Hvordan er du en god læringspartner? 


Du er snill, tålmodig og begge må bidra, leser Olivia og Kevin fra plakaten på veggen.

Hvor lenge har dere hatt læringspartnere? 


Siden begynnelsen av året, men jeg tror kanskje vi har jobbet mer aktivt sånn siden jul, svarer Olivia. 

Får dere jobbet bedre når dere har læringspartnere? 


Ja, sier Kevin. -Det spørs litt hva vi gjør, sier Olivia. Det kan være litt tungt noen ganger, men mesteparten er bra. Alle får lest og vi rekker å gjøre mer. 

-Det er fint å jobbe to og to, konkluderer Kevin og Olivia. 

Den Norske Skolen, Malaga benytter læringspartnere ved alle trinn og i flere fag. Selve gjennomføringen, og kriteriene for hva som fungerer best i de forskjellige gruppene, vurderer klasselærerne. Noen har samme partner i lengre perioder, andre bytter ofte. Elevene er grundig involvert og blir bevistgjort slik at de også ser fordelene ved læringsmetoden. I flere klasserom vurderer elevene seg selv og partneren sin før hvert bytte, og jobber målbevisst for å bli en best mulig læringspartner.

Ledige skoleplasser!

Den Norske Skolen i Malaga har ledig kapasitet, og tar inn elever fortløpende og etter ventelisteprinsippet. Hos oss får du det beste fra Spania og det beste fra skolenorge. Skolen ligger i Benalmádena ca 15 min vest for Malaga på Costa del Sol i Andalucia, et vakkert område som har sol store deler av året. Her lever vi i en smeltedigel av kultur, språk og historie, storslått natur og mange rekreasjonsmuligheter. Med kort avstand til storbyer, vintersportsteder, fjell og strand, er det lett for hele familien å trives her. 

Vi tilbyr grunnskole 1. – 10. klasse.

Med små klasser, høy lærertetthet, en betydelig satsning på teknologi og godt dokumenterte læringsmetoder, tilbyr Den Norske Skolen, Malaga en fremtidsrettet undervisningspakke som ditt barn vil dra fordeler av videre i livet.

Skolen er en privatskole som følger den norske læreplanen. Vi har kun høyt kvalifiserte pedagoger som jobber forskningsbasert og som er genuint opptatt av elevenes utvikling, både faglig og sosialt. Hos oss vet vi at elevene må trives for å prestere!

Alle elevene har en egen iPad som blir brukt i undervisningen. På første trinn har vi denne høsten satt i gang et nytt prosjekt som heter “Skriving til lesing”. Dette er en mer intuitiv tilnærming til lese- og skriveopplæringen som har vist meget gode resultater i skolene der det er tatt i bruk.

Skolens kantine serverer sunn og god lunsj, og alle klasser har fysisk aktivitet på timeplanen hver dag. Det blir gitt obligatorisk undervisning i spansk språk og kultur, og skolehverdagen har hyppige avbrekk med turer, ekskursjoner, samlinger med opptredener, prosjektarbeid og presentasjoner, både i og på tvers av aldersgrupperingene.

Av norrbom

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kanskje du også vil like

Søk på Det Norske Magasinet