Månedsmagasinet på Costa del Sol
Sjømannskirken fyller 150 år
 
El-Campanario-Patio-DFA588

I år er det 150 år siden Sjømannskirken ble grunnlagt. Jubileet skal markeres verden over.
De fleste arrangementene i forbindelse med jubileet vil markeres i Bergen, hvor Sjømannskirken ble grunnlagt i 1864. Men ved alle sjømannskirkene vil bursdagsbarnet markeres.
– 31. august, på dagen 150 år etter stiftelsen, blir det jubileumsgudstjenester i samtlige norske domkirker. Hans Majestet Kongen har takket ja til å delta i Bergen domkirke, det er vi veldig glade for. Biskop i Bjørgvin, Halvor Nordhaug, vil også være med på gudstjenesten, sier generalsekretær Audun Myhre i Sjømannskirken.
Kong Harald er Sjømannskirkens «høye beskytter», som også hans far og farfar var. Den norske kongefamilien har alltid hatt et nært forhold til sjømannskirkene, og flere av kirkene bærer kongelige navn.
 
Grunnlagt av Storjohan.
Det begynte i et lysthus i Bergen, 31. august 1864. Ti menn startet opp «Foreningen til Evangeliets Forkyndelse for Skandinaviske Sømænd i fremmede Havne» på initiativ fra cand.theol. Johan Cordt Harmens Storjohann.
Under et studieopphold i Skottland hadde Storjohann kommet i kontakt med norske sjøfolk i Leith, og fikk øynene opp for at disse menneskene trengte oppfølging fra sin hjemlige kirke. Høsten 1865 ble den første stasjonen åpnet, i nettopp Leith. Ved siden av regulære gudstjenester og kirkelige handlinger, ble det helt fra starten lagt vekt på skipsbesøk, husbesøk og sykebesøk. I tilknytning til kirkerommet ble det etablert «leseværelser» der man arrangerte fester, og der sjøfolk kunne lese bøker og aviser og skrive hjem.
I takt med endringen i det norske samfunn har driften endret seg, og i dag henvender Sjømannskirken seg til alle nordmenn som oppholder seg for en kortere eller lengre periode utenfor Norges grenser. Stadig mer av tiden tilbringes utenfor kirkebygningene og områder med diakonale utfordringer prioriteres. Alle sjømannskirkene utfører kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon og bisettelse, og en rekke kirker utfører også bryllup.
 
Costa del sol.
Her på Costa del sol startet et Norsk kirkelig arbeid så tidlig som i 1990, det var pensjonert sokneprest Jan Walle som ble bedt om å holde norske gudstjenester her. Arbeidet hadde sin base i den svenske kirken i fuengirola. Etter hvert kom Sjømannskirken inn som støttespiller og overtok etter hvert ansvaret for bemanning og drift.
Våren 2000 ble den siste for Lilly og Jan Walle. Virksomheten hadde vokst seg så omfattende at det var på høy tid med faste utsendinger som kunne ta arbeidet videre. Høsten 2000 – våren 2001 ble en mellomperiode med tre vikarprester pluss vinterassistentene, til fast prest var på plass 1. september 2001. Arbeidet fortsatte ut fra den svenske kirken i Fuengirola, men ny prest hadde som oppdrag å utrede muligheten for å få egen kirke.
9. september 2001 kjørte nyankommet sjømannsprest og kona gjennom Calahonda. «Så du den bygningen?», utbryter presten idet de kom forbi en stor, klosterlignende, gammel men velholdt bygning. «Den skal vi ha til kirke!», fortsatte han. Bygningen var El Campanario, «Klokketårnet», fraflyttet, ute av bruk, men med solid bygningskropp og en vakker klokkegavl. Det begynte egentlig noen uker før. Den 3. august hadde forstander Kjell Nordstokke fra Det norske Diakonhjem, generalsekretær Kjell Bertel Nyland og utesekretær Petter Skants fra Sjømannskirken pluss alle «sydenprestene» vært samlet til et møte for å diskutere om de to organisasjonene kunne gjøre noe sammen i Spania. Resultatet ble at Diakonhjemmets ledergruppe reiste til Sjømannskirkens sydenstasjoner. 9. oktober var de på Solkysten og fikk se El Campanario, men bare fra gaten, som et eksempel på noe som kunne være en (urealistisk?) drøm… Men ønsket ble sterkt om å finne eieren. Eiendommen viste seg å være registrert i et firma som bare var en postkasse. 6. januar 2002 oppdager Bippen og Sigmund, kirkebussjåførene, at det er folk i hagen, eieren, viser det seg. Presteparet var raskt på plass og fikk den første omvisningen. Om bygningen var fantastisk fra utsiden, var det ingen ting mot innsiden: Ganske ideell for et sambruk mellom de to organisasjonene. Jo da, han vurderte salg…
Prosessen gikk vider overtagelsen kom på plass, og et omfattende renoveringsarbeid kunne starte- det ble nok enda mer omfattende enn en først hadde tenkt seg, men 9 mai 2004 kunne den offisielle innvielse finne sted. Det er dette vi skal markere på jubileumshelgen 9-11.mai ( omtalt i sist nr av Norske magasinet. Vi minner igjen om et spennende seminar på lørdag 10 mai, der bl.a professor Torger Reve vil snakke om « Den norske modellen i møte med den store verden».
Andre viktige arrangement i jubileumshelgen vil være bursdagsfest og konsert på fredagen, festmiddag på lørdag kveld ( påmelding) og festgudstjeneste på søndagen!
 
Hjertevarme og historisk tidslinje
Lørdag 30. august arrangeres den store Hjertevarme-aksjonen, og over hele verden vil nordmenn bli møtt med vaffelhjerter og glade medarbeidere og frivillige i oransje t-skjorter.
– Vi lager også en digital, historisk tidslinje på nett, som dermed vil være tilgjengelig for alle. Mange velger å markere jubileer med en historiebok, men vi har valgt å gjøre dette digitalt. Det gir rom for flere bilder enn i en bok, og ikke minst muligheter for filmer fra sjømannskirkehistorien, forklarer Myhre.
Noen unge historikere har fått gå gjennom Sjømannskirkens arkiver og formidler historien med sitt blikk. Tusenvis av bilder er scannet og lagret, og settes sammen digitalt, slik at man kan gå inn på alle kirker siden oppstarten, se på bilder og film, lese fortelleringer på gitte årstall og finne fordypende artikler.
– Hvordan vil jubileet markeres i utlandet?
– Hjertevarmeaksjonen blir en fest i alle sjømannskirker. I tillegg vil jubileet markeres med ulike bursdagsfeiringer – der de ulike sjømannskirkene kan sette sitt lokale preg på arrangementet. Alt ligger også til rette for at 2014 skal bli et godt gudstjenesteår. Mangfoldet i steder vi feirer gudstjeneste gir lokal forankring. Gudstjenesten er pulsslaget i Sjømannskirkens liv. Derfor vil vi gjøre jubileumsåret vårt til et gudstjenesteår – i kirkerom og ute i verdens hverdag, sier Myhre.
 
 
Andre arrangement knyttet opp mot jubileet.
 
26.juli: Tall Ship Race avsluttes i Bergen, med økumenisk gudstjeneste om bord i
seilskipet Statsraad Lehmkuhl. Sjømannskirken bidrar til gudstjenesten. Etterpå fortsetter jubileumscruiset, retning Aberdeen, via en oljerigg.
 
28.-29.august:
Sjømannskirkens generalforsamling på Hotell Ørnen i Bergen
 
29. august:
Stor jubileumsforestilling i Ole Bull Scene i Bergen. Åpent for alle
 
30.august:
Offisiell åpning av jubileumsutstilling på Bergens Sjøfartsmuseum, med bl.a. en rekke gjenstander som nå er lagret på Sjømannskirkens hovedkontor. Utstillingen vil også omfatte undervisningsopplegg for skoleklasser.
Lansering av HISTORISK TIDSLINJE: Dokumentasjon av Sjømannskirkens historie med
både kronologisk og geografiske referanser, bilder, film, tekster, fakta og arkivtilgang. Et omfattende verktøy til glede for mange i lang tid.
Årets HJERTEVARMEAKSJON: Sjømannskirken vil møte publikum på gater og torg med nystekte vafler i Bergen, Norge og resten av verden.
FESTMIDDAG i Håkonshallen for innbudte gjester.
 
31.august:
Jubileumsgudstjeneste i samtlige norske domkirker. Hans Majestet Kongen deltar i Bergen domkirke.
 
I slutten av november:
Stor avslutningsfest i Oslo, med oppsummering av jubileumsperioden. Åpent for alle
 
Kultur og konserter.
El Campanario får besøk av to kor første helgen i mai.
Det er Koret gladsang fra Halden og Kor Flott fra Tromsø.
Gladsang er et kor på ca 20 medlemmer fra Halden
Vi holder til på Gimle Misjonshus, et lokalt bedehus som er tilsluttet NLM ( Norsk Luthersk Misjonssamband )
De fleste av oss er 50+ og har et sangglad og godt fellesskap hvor vi synger kristne gladsanger.
Det blir en konsert i kirka på El Campanario lørdag 3 mai kl 16.00, der vil også Inger Lise Skauge ha et spennende program om «Bibelens kvinner»
( billedtekst: I patioen på El Campanario står en statue av Rut, en av de spennende kvinneskikkelsene i Bibelen)
 
Kor Flott har med seg musikere fra gruppa Oh! fra Tromsø og har følgende opptredener når de er her.
• Onsdag 30. april kl. 1300
i Mijas Pueblo
• Torsdag 1. mai kl. 2200
på internasjonale dager i Fuengirola
• Lørdag 3. mai kl. 1330
i patioen, El Campanario
I tillegg sang på
Gudstjeneste i El Campanario søndag 4. mai kl 1600.
Vel møtt til en musikalsk helg på Sjømannskirken.
Videre vil vi gjøre oppmerksom på:
 
Påskekonsert onsdag 16. april kl. 19.00
Onsdag kl. 19.00 i den stille uke får vi høre orgelet i vakkert samspill med blokkfløyte. Organisten Anders Hovind og fløytisten Bodil Diesen har satt sammen et påskeprogram med musikk av blant andre Bach, Mendelssohn, Hovland og Piazzolla. Billettene til denne konserten koster €15.
 
Klaver og orgel torsdag 24. april kl. 19.00
Pianisten Giorgio Semprini og kantor Trond Gilberg spiller konsert i kirken torsdag 24. april kl. 19.00. På programmet står blant annet Mozarts klaverkonsert nr. 17 i G-dur. Mens Semprini tar seg av solistoppgaven, vil orgelet ta orkesterets plass. Dette er et virtuost stykke som setter både solist og organist på prøve. Semprini vil også spille solostykker av Bach, Chopin og Debussy på konserten.
Giorgio Semprini er oppvokst i og har sin utdannelse fra Milano, men har i hele sitt voksne liv vært konsertpianist og pedagog i Norge. Billettene til konserten koster €15.
Jubileumskonsert fredag 9.mai kl 19.00. Kirkens egne musikkrefter feirer vårt jubileum. Gratis inngang.
( vi ser om vi finner noen Ok bilder av artister og sender dem evt i morgen)
Jubileet blir videre markert med seminar om diakoni på lørdag 10.mai , festmiddag om kvelden lørdag 10. mai og festgudstjeneste søndag 11 mai kl 16.00. ( fyldig program i sist nr av Norske magasinet)
Det er påmelding til seminar og festmiddag. For ytterligere informasjon ogpåmelding ta kontakt med kirka på tel 952 939 800, eller elcampanario@sjomannskirken.no
Uro i Sjømannskirken.
Samtidig med at mange av sjømannskirkens medarbeidere var samlet på El Campanario den 25-28. mars kom den overaskende meldingen om at Sjømannskirkens generalsekretær Audun Myhre fratrer sin stilling med umiddelbar virkning. Den offisielle meldingen lyder: «Bakgrunnen for dette er ulike syn på hvordan Sjømannskirken skal ledes og utvikles fremover. Myhre har vært generalsekretær i organisasjonen siden 1. oktober 2009».
Dette skaper selvsagt uro i organisasjonen og mange har sterke meninger om det som har hendt. Vi tror likevel ikke dette får store konsekvenser for Sjømannskirkens fremtid eller virksomhet. Vår organisasjon er forankret i solide verdier og har klare mål om å være en «kirke i verdens hverdag». Arbeidet fortsetter, vi skal feire jubileum både lokalt her på Costa del Sol og sentralt for hele organisasjonen.
To minutter med sjømannspresten.
 
Påskefeiring, prosesjon og preken eller snø og sol ?
Opplevelsen av påsken er ulik frå Norge til Spania, i alle fall opplever eg det slik. Påskefortellingane er meir SYNLEGE i det offentlege rom her i Spania. Her går det påskeprosesjonar i gatene der påskefortellingane blir synleggjort på ein tildels dramatisk måte. Ein kan sjølvsagt spørje seg om dei som deltek i dette berre er med på grunn av tradisjonane, eller om det ligg noko religiøs tilslutning i det ?
Uansett, me blir minna om den store fortellinga som ligg til grunn for heile vår påskefeiring. Fortellinga frå ei intens veke i Jerusalem for 2000 år sidan. Vårt privilegium og vår utfording som kyrkje er å vise at denne fortellinga er aktuell og relevant for oss som lever i dag.
Ja, for det er ei utfordring. Utfordringa ligg i at me vil stille dei vesentlege spørsmål: Finns det i denne fortellinga noko som gir hjelp til livet vårt, noko som gir meining, som gir håp for framtida og innhald til våre liv ?
Privilegium ? Ja – privilegiet ligg i å kunne leve seg inn i tekstar, salmer og fortellingar som handlar om denne innhaldrike veka og kjenne at det gir nettopp meining til livet, utfordring for livet og mot på livet.
Vel møtt til å vera saman med oss i kyrkja, eller andre kyrkjer for å kome tett på påska sitt innhald !
Reidar Ådnanes
 
Årsmøte i Sjømannskirken Costa del Sol.
Søndag 30.mars ble årsmøtet i sjømannskirken avviklet, Det var 42 avgitte stemmer og det nye kirkerådet har denne sammensetning:
Tove Omvik
Astrid Frida Zehtner
Mette Finsrud
Chris Brøvig
Juel Østreng
Leif Gunnar Sørlien
Vara: Oddmund Wollstadmo

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.