Månedsmagasinet på Costa del Sol

Omtrent hver femte hund lider av en nesemiddinfeksjon. Et generelt tegn på at en hund har blitt infisert med en nesemiddinfeksjon(på latin pneumonyssoides caninum), er at den nyser og hoster svært mye og opplever åndedrettsproblemer og har en sterkt nedsatt luktesans. Nesemidden er en millimeterstor og edderkoppaktig parasitt som lever i slimhinnen i hundens nese og bihuler. Den er ca. 1 mm lang og blank med oval gulblek kropp og kan være vanskelig å oppdage fordi den sjelden oppholder seg utenfor hundens nesebor.

Symptomer
De mest vanlige symptomene på at en hund er infisert av en nesemidd, er svelgekramper, nysing, snorking, nedsatt luktesans, og kløe rundt nesen, samt hoderisting. Svelgekramper sees ofte ved at hunden får anfall der den kjemper for å trekke pusten. Hundens helse pleier ikke å være påvirket, og nevnte symptomer behøver nødvendigvis ikke være tegn på en nesemiddinfeksjon. Symptomene kan like gjerne skyldes andre former for sykdom, slik som andre infeksjoner, allergier eller et trangt pusterør.

Spredning av smitten
Man vet ikke med sikkerhet hvordan smitten spres, men det antas at smitten spres direkte fra hund til hund. Derimot sprer den seg aldri, verken til mennesker eller andre dyr. Man kan av og til se nesemidden ved hundens nesebor. Derfor smittes trolig hundene når de snuser på hverandre. Eksperimenter der hunder smittes med en nesemiddinfeksjon, har vist at når man plasserer midden på hundens nese, vil midden trenge opp i nesen. Det antas at midden reagerer positivt på noe i hundens ånde og derfor trenger opp i nesen. Nesemidden beveger seg relativt raskt med helt opp til en centimeter per sekund, og forskjellige undersøkelser har vist at nesemidden kan overleve relativt lenge uten å trenge opp i hundens nese, dersom miljøet er fuktig. Faktisk har midden i visse tilfeller kunne overleve i opp til tre uker utenfor hundens nese, forutsatt at miljøet rundt dem er fuktig. I et tørt miljø dør midden i løpet av en dag.

Diagnose
Det er komplisert å stille en sikker diagnose, så ofte må man foreta en «sannsynlighetsdiagnose» med utgangspunkt i hundens symptomer. Derfor forskes det i å finne nye diagnostiseringsmetoder. Forskningen har allerede båret frukter, og ved hjelp av en blodprøveanalyse kan man nå konstatere om en hund lider av en nesemiddinfeksjon. Når dyrlegen har begrunnet mistanke om at en hund lider av en nesemiddinfeksjon, kan dyrlegen skrive ut et preparat med svært god virkning. Hvis hundens symptomer forsvinner under behandlingen, antas det vanligvis at hunden har lidd av nesemiddinfeksjon. Hvis symptomene derimot ikke forsvinner under behandlingen, foretar dyrlegen andre undersøkelser for å kunne stille en diagnose.

Behandling
Den mest vanlige måten man kan behandle en infisert hund, er med preparatet Interceptor ®(milbemycin oxime), som ordineres i tablettform. Formålet med behandlingen er å drepe den levende midden. Det er vanligvis ved oppstart av behandlingen at hunden opplever kraftige symptomer. Det skyldes at preparatet får midden til å flytte på seg og derfor skaper store plager i hundens nese.

Middens egg påvirkes ikke av behandlingen, og det er derfor nødvendig å gjenoppta behandlingen opp til tre ganger med 7-10 dagers mellomrom for å slå i hjel larvene som klekkes hele tiden. Visse hundetyper som for eksempel collier kan reagere kraftig på behandlingen, samt oppleve kraftige bivirkninger som normalt gir seg utslag i tretthet, nedsatt appetitt og diaré. I det store hele er det likevel uvanlig at behandlingen gir bivirkninger, og det finnes bare ganske få rapporterte tilfeller. Normalt pleier hunder som er smittet med en nesemiddinfeksjon å reagere positivt på behandlingen, og flesteparten av dem blir kurert. I tilfelle hunden ikke viser noen tegn til bedring, er årsaken sannsynligvis at hunden ikke lider av nesemiddinfeksjon, og det er derfor nødvendig å forta flere undersøkelser av hunden for å finne årsaken til sykdomssymptomene.

Selv om hunden blir kurert, er det stor sjanse for at den smittes igjen, og det er derfor viktig at alle hunder i en husstand blir undersøkt.

 

Av Susanne Kamu, Skandinavisk Smådyrsklinik
Autorisert dyrlege, D.V.M
contact@petvetkamu.com
www.petvetkamu.com
Tlf.: 952 667 333

Av Susanne Kamu, Skandinavisk Smådyrsklinik

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.