Månedsmagasinet på Costa del Sol

Selv om så godt som hele Spania hører til området der hjerteorm eksisterer, har denne parasitten vært fraværende i Malaga provinsen – jeg har de siste ca fem år bare hørt om et par tilfeller der hunder i triangelen Malaga, San Pedro og Coin skal ha blitt syke. Nå har sykdommen blusset opp igjen – i Malaga finnes ca 20 syke hunder. Årsakene til at hjerteorm igjen har blusset opp her i traktene kan være mange. Sykdommen er lett å forebygge, men når den har brutt ut, er den vanskelig å behandle, og i dag er det ikke lenger noen tilgjengelig medisin for behandling.
Stora deler av Sør-Spania og så godt som hele Portugal hører til området der hjerteorm eksisterer. Derfor må man regne med at det hører til allmenn praksis å behandle hunder forebyggende.

Hjerteorm hos hund – lett å forebygge.
Behandlingen er enkel – en tablett en gang per måned gir en effektiv beskyttelse. Hjerteorm er en sykdom som spres av parasitten "Dirofiliaria Imminitis", og det er den vanlige myggen som fungerer som smittespreder.
Når myggen suger blod fra en smittet hund, får den i seg såkalte ”mikrofiliarier” og disse forblir i myggens munnparti. Nesta steg i smitekjeden er at myggen smitter en annen hund. Omtrent 190 dager senere har mikrofiliariene utviklet seg til voksne ormer som i sin tur har født nye mikrofiliarierier.
Hunden kan nå smitte nye mygg som fører smitten videre.

Ligner spagetti.
Den fullvoksne ormen blir ca 25-30 cm lang og minner om kokt spagetti. Den lever først og fremst i lungearteriene, men kan, i forbindelse med kraftige infeksjoner også finnes i hjertets høyre kammer.
De kliniske symptomene varierer avhengig av infeksjonsgraden. Så lenge antallet orm er lavt viser hunden som oftest få eller ingen tegn på sykdommen, men etter hvert som antallet orm øker, påvirkes hundens allmenne helsetilstand.
Er sykdommen ondartet, viser hunden tegn på alvorlig hjertefeil. Det er relativt vanlig at unge hunder som viser symptom på hjertefeil er rammet av hjerteorm. Det er imidlertid svært uvanlig at katter rammes og mennesker kan ikke bli smittet.

Vanskelig behandling
I områdene der sykdommen eksisterer er forebyggende behandling av stor betydning, ettersom en hund, om den rammes blir svært syk. Behandlingen av en klinisk syk hund er ikke bare ubehaglig, men kan også være direkte livsfarlig.
Man kan lett forestille seg forløpet når en håndfull døda spagettilignende ormer har falt fra hverandre og må støtes bort fra hjertet og videre ut i kroppen.
De passerer gjennom blodbanen og videre ut i vevet. Risikoen for en propp i et organ er da svært stor. Et nytt problem som har oppstått er at det eneste legemiddelselskapet som produserer Immiticide som man bruker mot hjerteorm, har sluttet å framstille medisinen for en ukjent periode. Dette innebærer altså at det nå ikke er mulig å behandle en hund som er smittet av hjerteorm. I verste fall kan dette føre til en epidemi – ettersom smittede hunder indirekte smitter andre via mygg.

Kontinuerlig
Den forebyggende behandlingen innebærer at hunden får en tablett en gang i måneden. Behandlingen påbegynnes innen en måned etter at man har kommet til Spania og ytterligere en måned etter at man har forlatt landet.
Med en enkel blodprøve kan man fastslå at hunden ikke er smittet. Har hunden besøkt de mest rammede områdene – Portugal, Cádiz-provinsen og Alicante-området, er det lurt å teste hunden før den forebyggende behandlingen påbegynnes.

Av Susanne Kamu, Skandinavisk Smådyrsklinik

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.