Månedsmagasinet på Costa del Sol
Skal bygge skandinavisk studiesenter

Skal bygge skandinavisk studiesenter

Ni representanter for ulike studiesenter i Norge og Sverige og ledelsen ved Den norske skolen Málaga deltok på seminaret om det nye skandinaviske studiesenteret på Costa del Sol.

Allerede fra januar neste år utvider Den norske skolen, Málaga (DNS) studietilbudet. Da kan inntil ti universitets- og høgskolestudenter begynne ha skolen som sitt studiested.

– Ja, fram til januar og til det nye semesteret begynner, skal vi bygge opp et nytt senter for fjernundervisning og nettstudier med blant annet lesesal og egne rom for videokonferanser og -undervisning. Vi skal utvide og øke datalinjene og ellers på alle måter legge til rette for at norske, svenske og spanske studenter kan ta ulike kurs og fag ved skolen, forklarer daglig leder ved DNS, Henning Nordby.

Vil favne bredt
– Kort fortalt ønsker vi å gi flest mulig en høyere livskvalitet. Filosofien er kort og godt å tilby god undervisning kombinert med opplevelser, et tilbud som kan tilpasses den enkelte students behov. Ved å studere her nede i kortere eller lengre tid, kan både vanlige studenter, men også foreldre og voksne som ønsker å gjennomføre ulike studier, få tilrettelagt undervisningen her hos oss.

– I tillegg kan de på fritiden dyrke egne interesser, enten det dreier seg om for eksempel golf og dykking, om å lære spansk eller bare få oppleve en fremmed og fantastisk, spansk kultur, sier Nordby. Han viser til at med innpå 320 soldager i året og behagelig klima året rundt, gir Costa del Sol nye og uante muligheter.

– Om det så er skisporten du dyrker, kan vi by på fantastiske muligheter fra desember til januar, knappe to timers kjøring fra kysten, legger han til.

Samarbeider med flere
Det var under et seminar om framtidens undervisningsformer i Oslo i august i år at ideen om å bygge opp et fjernundervisningstilbud dukket opp. En rekke sentrale personer, fra kunnskapsminister Kristin Halvorsen, via flere stortingsrepresentanter til representanter for en lang rekke undervisningsinstitusjoner deltok på møtet, i tillegg til Henning Nordby.

– Jeg ble fascinert av hvilke muligheter som ligger i å ta i bruk data innenfor undervisningssektoren, sier Nordby som også benyttet anledningen til å knytte kontakter med både norske og svenske ledere for ulike utdanningsinstitusjoner. Nylig inviterte Nordby og Den norske skolen flere av lederne for ulike skandinaviske utdanningsinstitusjoner ned til Solkysten til et to dager langt seminar. Målet var å diskutere muligheter for et bredt samarbeid og vurdere tekniske løsninger, blant annet med studisenteret.no, nettgymnas.no, svenske Nitus (nitus.se) og bygdeskolen.no. Prinsippet vil være at studentene er tilknyttet et studiesenter i Norge eller Sverige og gjennomfører hele eller deler av studiene ved Den norske skolen Málaga.

Pakkeløsninger
Planen er nå å utvikle samarbeidet slik at også Den norske skolen Málaga blir en del av et stort undervisningsnett der den enkelte student og elev kan skreddersy sine egne utdanningsløp. I tillegg til å rette seg mot enkeltstudenter, er målet også å sy sammen undervisningspakker for bedrifter og for etterutdanning av lærere.

– I tillegg til selve undervisningsopplegget, vil vi etter hvert kunne tilby ”basispakker” som gjør et kortere eller lengre opphold her på Solkysten enkelt å få gjennomført, forklarer Nordby. Han ser for seg at både innkvartering i vanlige spanske familier, deling av leilighet eller tilbud om billige rom på hoteller eller pensjonater, er et tilbud DNS kan stå for. I tillegg vil skolen hjelpe til med praktiske ting, for eksempel å skaffe studenter NIE-nummer hos spanske myndigheter.

– Ikke minst er det viktig å nevne at skolen vil sørge egen administrator for fjernundervisningen. Vedkommende vil fysisk være til stede ved skolen og bidra med for eksempel tilrettelegging og studieplaner.

Fram til studiestart i januar, skal samarbeidspartnerne gjennomføre flere møter for å stå best mulig rustet til oppstarten.

– I første omgang er målet at det til enhver tid er ti studenter som er knyttet til skolen gjennom fjernundervisning. Derfra vil vi prøve å bygge ut tilbudet etter behov og ønsker, avslutter Henning Nordby.

Dette er fjernundervisning
Internett har revolusjonert utdanningssektoren og gitt store muligheter for alternativ nettundervisning og fjernundervisning. I dag er det mulig å utdanne seg til nesten hva som helst gjennom nettstudier.

Fordi undervisningen ikke lenger er knyttet til egne undervisningsrom, kan studiene foregår nær sagt hvor og når den enkelte student selv ønsker. Det eneste kravet er en datamaskin og internettilgang.

Ved å være tilknyttet et godkjent studiesenter, kan man få tilgang til videokonferanser og egne nettbibliotek med pensumbøker og andre nødvendig ressurser og ha muligheter for å ta offentlige eksamener.

Disse deltar i samarbeidet
Lars Utstøl, Ørjan Johansen (Studiesenteret.no)
Karin Berkö, Kent Wallénoch – (Nitus.se)
Astrid Høgmo – (Bygdeskolen.no)
Henning Nordby, Stefan Østgård, Idun Østgård – (norskeskolen.net)

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.